Відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету
 • Довідник
 • Бібліотека
 • erNAU
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...
22.06.2022, 18:46
Останні новини
Події
  NAU

  COVID – 19

  vstup do NAU

  Кафедра технологій управління

  ХХII Міжнародна науково-практична конференція


  Відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету

  Відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету
  img

  22 червня, на початку засідання Вченої ради університету, ректор НАУ Максим Луцький вручив атестати та відзнаки співробітникам університету:

   

  Атестат професора вручено:

  - Легенькому Миколі Івановичу, вченому секретарю університету, професору кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного факультету;

  - Лелеченко Анжелі Павлівні, завідуючій аспірантури та докторантури, професору кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти;

  - Толочко Світлані Вікторівні, професору кафедри управління людським фактором Навчально-наукового інституту неперервної освіти.

   

  Атестат доцента вручено:

  - Гончаренко-Закревській Наталії Валеріївні, завідувачу кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин;

  - Сидоренко Катерині Вікторівні, доценту кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин.

   

  Диплом доктора філософії вручено:

  -Вараві Ірині Павлівні, старшому викладачу кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету, доктору філософії з Професійної освіти;

  - Давиденко Аллі Олександрівні, викладачу кафедри іноземної філології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору філософії з Філології;

  - Ярмольчик Марії Олегівні, старшому помічнику начальника навчальної частини кафедри військової підготовки, доктору філософії з Психології.

   

  Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» вручено Гумену Миколі Борисовичу, заступнику декана з навчальної роботи Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

   

  Подяку Міністерства освіти і науки України вручено:

  - Войтенку Сергію Джоржовичу, завідувачу відділу науково-методичного забезпечення діяльності Національного авіаційного університету;

  - Гуріній Ганні Сергіївні, професору кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, менеджменту і логістики;

  - Демченко Наталії Іванівні, доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  - Журавель Наталії Вікторівні, старшому викладачу кафедри комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;

  - Корчук Олені Юріївні, завідувачу кафедри філологічних та природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти;

  - Косовій Тетяні Дмитрівні, завідувачу кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес-адміністрування;

  - Ларіну Віталію Юрійовичу, завідувачу кафедри аеронавігаційних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій;

  - Одарченку Роману Сергійовичу, завідувачу кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного авіаційного університету;

  - Помиткіній Любові Віталіївні, завідувачу кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  - Проскурці Наталії Миколаївні, доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  - Прудивус Лесі Іванівні, начальнику юридичного відділу Національного авіаційного університету.

   

  Грамоту Національного авіаційного університету за перемогу у конкурсі «Найкраща академічна група» у 2021-2022 н. р. вручено:

  -Студентському колективу академічної групи ПР-305Б Юридичного факультету за І місце;

  - Студентському колективу академічної групи ЛГ-216Ба Факультету транспорту, менеджменту і логістики за ІІ місце;

  - Студентському колективу академічної групи ФЛ-301Б Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій за ІІІ місце.

   

  На засіданні було присвоєно вчене звання професора:

  - по кафедрі соціальних технологій (курс психології) Блінову Олегу Анатолійовичу, професору кафедри соціальних технологій Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору психологічних наук, доценту;

  - по кафедрі екології Дудар Тамарі Вікторівні, завідувачу кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії і технологій, доктору технічних наук, доценту;

  - по кафедрі фізико-математичних дисциплін Кузьменко Ользі Степанівні, професору кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ, доктору педагогічних наук, доценту;

  - по кафедрі господарського, повітряного та космічного права Юлдашеву Сергію Олексійовичу, професору кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного факультету, доктору юридичних наук, доценту;

  Також присвоєно вчене звання доцента:

  - по кафедрі міжнародного туризму та країнознавства Борисюк Оксані Анатоліївні, доценту кафедри міжнародного туризму та країнознавства Факультету міжнародних відносин, кандидату географічних наук;

  - по кафедрі соціальних технологій Городиській Юлії Петрівні, доценту кафедри соціальних технологій Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату психологічних наук;

  - по кафедрі менеджменту та економіки Дорошенко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри менеджменту та економіки Льотної академії НАУ, кандидату педагогічних наук;

  - по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Дубику Олександру Миколайовичу, доценту кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну, кандидату технічних наук;

  - по кафедрі безпеки інформаційних технологій Кінзерявому Василю Миколайовичу, доценту кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, кандидату технічних наук;

  - по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Махінько Наталії Олександрівні, професору кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну, доктору технічних наук;

  - по кафедрі організації авіаційних робіт та послуг Пронь Світлані Віталіївні, доценту кафедри організації авіаційних робіт та послуг Факультету транспорту, менеджменту і логістики, кандидату технічних наук;

  - по кафедрі цивільного права і процесу Троцюк Ніні Валеріївні, доценту кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету, кандидату юридичних наук;

  - по кафедрі іноземних мов Харламовій Лілії Степанівні, старшому викладачу кафедри іноземних мов Льотної академії НАУ, кандидату педагогічних наук;

  Вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 172«Телекомунікації та радіотехніка» присвоєно Клобукову Віталію Віталійовичу, директору Центра забезпечення та розвитку інноваційної діяльності, кандидату технічних наук.

   

  Прийнято рішення щодо представлення до нагородження співробітників університету.

   

  Членами Вченої ради затверджено:

  - загальний ліміт стипендіатів та ліміт стипендіатів, які досягли особливих успіхів у навчанні на І семестр 2022-2023 н.р.;

  - кандидатури студентів на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на І семестр 2022-2023 н. р. та Верховної ради України на 2022-2023 н.р.;

  - кількість стипендіатів на призначення академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на І семестр 2022-2023 н. р.;

  - кандидатури студентів на здобуття гранту Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» на 2022-2023 н. р.

   

  Перейменовано Навчальну лабораторію застосування безпілотної авіації в галузях економіки Факультету транспорту, менеджменту і логістики на Навчальну лабораторію транспортних технологій та сервісу Факультету транспорту, менеджменту і логістики.

   

  Було внесено зміни до:

  - Правил призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у Національному авіаційному університеті;

  -Положення про надання та формування вартості платних послуг у Національному авіаційному університеті;

  - Правил прийому до відокремлених структурних підрозділів;

  - Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті.

   

  Прийняті у новій редакції:

  - Положення про Аерокосмічний факультет;

  - Положення про Юридичний факультет;

  - Положення про Навчально-науковий інститут неперервної освіти

   

  Також Вченою радою:

  - затверджено оновлений склад проєктної групи з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі НАУ за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»;

  - створено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»;

  - затверджено у новому складі спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» та 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»;

  - затверджено оновлений перелік наукових спеціальностей для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук у докторантурі Національного авіаційного університету;

  - включено до переліку спеціальностей спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.062.02 спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» та внесено зміни до її складу;

  - затверджені Положення про Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти й Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти Національного авіаційного університету

   

  Крім того:

  - затверджено зміни до низки освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у Національному авіаційному університеті;

  - відкрито та затверджено декілька навчальних планів зі спеціальностей та освітньо-професійних програм, освітньо-професійнихпрограмипершого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та навчальних планів на їх основі, а також освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та навчальних планів на їх основі;

  -затверджено та ухвалено навчальні та робочі навчальні плани деяких спеціальностей;

  - започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами 075 «Маркетинг» англійською мовою навчання та 125 «Кібербезпека» англійською мовою навчання;

  - відкрито спеціальності 061 «Журналістика», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 131 «Прикладна механіка» для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук;

  - здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня для здійснення освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті;

  - поновлено набір на освітньо-професійну програму «Зовнішня політика і дипломатія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;

  - запровадження спеціалізації «Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі (авіаційній)», що передбачає підготовку фахівців з вищою освітою за профільною спеціалізованою освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти;

  -у аспірантурі Національного авіаційного університету відкрито спеціальність 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та затвердження складу проєктної групи.

   

  Затверджено теми докторських дисертацій Буриченка Михайла Юрійовича, Гавриленка Володимира Валерійовича, Колотуши Володимира Петровича, Краюшкіної Катерини Вікторівни, Лещинського Віктора Петровича, Огурцова Олексія Петровича, Синило Катерини Вікторівни.

   

  Окрім того, рекомендовано до друку низку монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць та наукових журналів, а також внесено зміни до редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну».

  © Національний авіаційний університет
  03058, Україна
  м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
  post@nau.edu.ua | (044)406-79-01