Про організацію та проведення виборів ректора університету
 • Довідник
 • Бібліотека
 • erNAU
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...
3.11.2020, 14:18
Останні новини
Події
  NAU

  COVID – 19

  Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

  Олімпіади

  Підготовчі курси ЄВІ та ЄФВВ  Підготовка до ЗНО
  Про організацію та проведення виборів ректора університету

  Про організацію та проведення виборів ректора університету
  img

  Про організацію та проведення

  виборів ректора університету

   

   

  У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2020 р. № 378-к  «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету»

   

  Н А К А З У Ю:

   

  1. Вибори ректора Національного авіаційного університету (далі – Університет) провести 28 січня 2021 року.

  2. Для проведення організаційної роботи по проведенню виборів створити організаційний комітет з проведення виборів ректора у складі:

  - Борсука Павла Сергійовича – в.о. першого проректора;

  - Вереса Олександра Валерійовича – заступника директора навчально-консультативного центру Навчально-наукового інституту неперервної освіти;

  - Зарубінської Ірини Борисівни – в.о. проректора з міжнародного співробітництва і освіти;

  Іващук Анни Костянтинівни – студентки 211 групи Аерокосмічного факультету;

  - Любченко Ірини Георгіївни – заступника начальника Відділу кадрів;

  - Слободян Наталії Іванівни – начальника Планово-фінансового відділу;

  - Юлдашева Сергія Олексійовича – в.о. проректора з інноваційного навчання та інформатизації;

  - Яроцького Станіслава Володимировича – заступника начальника Відділу управління та адміністрування.

  3. Організаційному комітетові на першому засіданні обрати зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Прийняте рішення оприлюднити в одноденний строк з використанням офіційних інформаційних ресурсів Університету.

  4. Організаційному комітетові під час організації виборів дотримуватися вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

  5. Встановити метою діяльності Організаційного комітету забезпечення організації підготовки та проведення виборів ректора Університету на принципах законності, демократичності, гласності, відкритості і прозорості, таємного та вільного волевиявлення, добровільності участі у виборах, забезпечення рівності прав учасників виборів.

  6. Визначити основними завданнями Організаційного комітету реалізацію права на таємне та вільне волевиявлення особами, які мають право на участь у виборах ректора Університету; забезпечення проведення на високому організаційному рівні всіх заходів, пов’язаних з виборами ректора; організацію доведення до відома виборців передвиборчих програм кандидатів; сприяння виборчим комісіям у проведенні передбачених заходів; оформлення результатів голосування та своєчасне інформування Міністерства освіти і науки України.

  7. Організаційному комітету у двотижневий термін розробити та подати на розгляд проєкти положень «Про організацію виборів ректора Національного авіаційного університету», «Про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного авіаційного університету», «Про головну виборчу комісію з виборів ректора Національного авіаційного університету» та «Про дільничну виборчу комісію з виборів ректора Національного авіаційного університету».

  8.  Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету звертатись до організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та студентами.

  9. Організаційному комітету за поданням  кожного з кандидатів на посаду ректора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на виборчій дільниці та громадських спостерігачів. Забезпечити можливість присутності кандидата і спостерігачів під час виготовлення бюлетенів, при реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу за результатами голосування.

  10. Управлінню кадрів та документообігу скласти та надати  організаційному комітетові алфавітний список штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють в Університеті за основним місцем роботи, а також відомості про чисельний склад працівників цих категорій по підрозділам.

  11.  Управлінню кадрів та документообігу надати  організаційному комітетові відомості про чисельний склад  інших  категорій працівників та студентів денної форми навчання від усіх навчальних підрозділів.

  12. Встановити кінцевим строком обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників вищого навчального закладу, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів  18 січня 2020 року.

  13. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити головну виборчу комісію у складі:

  - Бондарчука Сергія Миколайовича – начальника управління кадрів та документообігу;

  - Бута Володимира Анатолійовича – начальника відділу автоматизованих систем управління Інформаційно-обчислювального центру;

  - Єгунька Василя Миколайовича – фахівця сектору зберігання та видачі матеріальних цінностей Планово-фінансового відділу;

  - Задонцева Юрія Вікторовича – директора Навчального центру проблем повітряного та космічного права;

  - Зубка Євгенія Володимировича – начальника відділу безпекової діяльності;

  - Ладогубець Наталії Віталіївни – заступника декана Аерокосмічного факультету;

  - Ніжинської Анастасії Валентинівни – студентки 571 групи факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;

  - Самофалова Дмитра Валентиновича – провідного інженера сектору адміністрування кадрових програм та електронних баз.

  14. Головній виборчій комісії на першому засіданні обрати зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Прийняте рішення оприлюднити в одноденний строк з використанням офіційних інформаційних ресурсів Університету.

  15. Головній виборчій комісії під час проведення виборів дотримуватися вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

  16. Встановити, що діяльність головної виборчої комісії координує організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного авіаційного Університету. Головна виборча комісія організує діяльність дільничних виборчих комісій, для чого в межах компетенції співпрацює з адміністрацією та посадовими особами Університету, первинною профспілковою організацією працівників, студентськими самоврядними організаціями та іншими громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо.

  17. Встановити метою діяльності головної виборчої комісії організацію на дільницях голосування на виборах ректора Університету на принципах законності, демократичності, гласності, відкритості і прозорості, таємного та вільного волевиявлення, добровільності участі у виборах, забезпечення рівності прав учасників виборів.

  18. Визначити основними завданнями головної виборчої комісії забезпечення таємного та вільного волевиявлення особами, які мають право на участь у виборах ректора Університету; забезпечення проведення на високому організаційному рівні голосування на виборах ректора; організацію своєчасного, відкритого та об’єктивного підрахунку голосів; оформлення результатів голосування та надання інформації організаційному комітету.

  19. Головній виборчій комісії у десятиденний термін розробити та подати організаційному комітетові пропозиції до проєктів положень «Про головну виборчу комісію з виборів ректора Національного авіаційного університету» та «Про дільничну виборчу комісію з виборів ректора Національного авіаційного університету».

  20.  В.о. першого проректора Борсуку Павлу Сергійовичу:

  20.1. Організувати забезпечення належних умов для роботи організаційного комітету та головної виборчої комісії, надання їм інформації та документів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

  20.2. Забезпечити надання організаційному комітету та головній виборчій комісії окремих придатних для роботи приміщень та наявності у таких приміщеннях засобів зв’язку, оргтехніки, інших умов, необхідних для виконання організаційним комітетом та головною виборчою комісією покладених на них завдань.

  20.3. Забезпечити доведення наказу до відома проректорів та всіх керівників підрозділів і його розміщення на офіційному веб-сайті Університету.

  21. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   

  В.о. ректора                                                                                    Р. Хращевський 

  Наказ про організацію виборів Наказ про організацію виборів Наказ про організацію виборів Наказ про організацію виборів

  Відкрити pdf

  © Національний авіаційний університет
  03058, Україна
  м.Київ, просп. Любомира Гузара 1
  post@nau.edu.ua | (044)406-79-01