Онлайн-засідання Ради з якості НАУ від 25 червня 2020 року
 • Довідник
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...
26.06.2020, 13:44
Останні новини
Події
  NAU

  Social networks NAU

  vstup do NAU

  Інститут неперервної освіти

  АВІА-2023

  ХХIII Міжнародна науково-практична конференція
  Онлайн-засідання Ради з якості НАУ від 25 червня 2020 року

  Онлайн-засідання Ради з якості НАУ від 25 червня 2020 року
  img

  Відбулось чергове онлайн-засідання Ради з якості на якому розглянуто та ухвалено рішення з 13 питань. Участь у засіданні взяли Голова Ради з якості ‒ Володимир Ісаєнко, заступник голови Ради ‒ Оксана Білоус та члени Ради: проректори, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр, відповідальний секретар Приймальної комісії, директор НТБ, завідувач докторантури та аспірантури, начальники відділів та здобувачі вищої освіти.

  Ректор Володимир Ісаєнко зазначив, що головне питання засідання – це якість освітніх послуг Університету та рівень успішності здобувачів вищої освіти. «Ми розглядаємо якість надання освітніх послуг через призму розвитку університетського освітнього середовища та вплив результатів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів НАУ на рівень успішності здобувачів вищої освіти університету». Прийнято рішення задля досягнення стратегічних показників якості освіти НАУ розробити комплекс заходів щодо підвищення рівня успішності здобувачів вищої освіти та підвищення рівня прохідного балу абітурієнтів за результатами ЗНО.

  Проректор з навчальної роботи Артур Гудманян розповів про готовність університету до реалізації здобувачами вищої освіти права вільного вибору навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії у 2020 – 2021 н.р. Рада погодила каталоги фахових вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського освітнього рівня та третього рівня вищої освіти PhD.

  Директор департаменту забезпечення якості освіти Оксана Білоус доповіла про проблемні питання щодо проектування, розробки та затвердження освітніх програм у Національному авіаційному університеті. Рада прийняла рішення врахувати типові зауваження при розробці нової редакції та внесенні змін до освітніх програм.

  Рада заслухала начальника відділу планування, організації та контролю освітнього процесу Лілію Невару про аналіз результатів оцінювання здобувачів вищої освіти під час підсумкової атестації. Рада ухвалила в цілому рівень підготовки визначити як достатній. Врахувати у подальшій роботі побажання голів ЕК щодо виконання та захисту дипломних робіт (проектів).

  Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти Тетяна Гуменюк доповіла про результати роботи Комісій з якості факультетів, інститутів НАУ, з ухвалою: визнати роботу комісій з якості факультетів (інститутів) у 2019-2020 навчальному році задовільною та такою, що потребує вдосконалення; привести у відповідність Положення про комісії з якості факультету (інституту) до вимог Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Національного авіаційного університету та Положення про Раду з якості НАУ.

  Начальник відділу аналітики та управління інформацією Андрій Гізун  доповів про забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти НАУ та аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату. Рада ухвалила прийняти до відома інформацію щодо поточного стану та перспектив забезпечення академічної доброчесності в Університеті; здійснити інтеграцію бази дипломних робіт НАУ локальної системи ПАЕТ-1 до університетського профілю в системі Unicheck; привести у відповідність чинні нормативно-правові акти Університету з урахуванням змін, внесених до Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в Національному авіаційному університеті; проректору з навчальної роботи забезпечити дотримання вимог академічної доброчесності та організувати процедуру перевірки рукописів на наявність ознак незаконних текстових збігів і запозичень на етапі підготовки їх до видання відповідно до Порядку перевірки академічних та наукових текстів на плагіат.

  Голова Комісії з розгляду та рекомендації щодо затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування та акредитації Анжела Гай доповіла:

  На засіданні Ради з якості затверджено:

   

  © Національний авіаційний університет
  03058, Україна
  м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
  post@nau.edu.ua | (044)406-79-01