Про засідання Вченої ради університету від 27 листопада 2019 року
 • Довідник
 • Бібліотека
 • erNAU
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...
28.11.2019, 17:45
Події
  NAU

  COVID – 19

  Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

  Олімпіади

  Підготовчі курси ЄВІ та ЄФВВ  Підготовка до ЗНО
  Про засідання Вченої ради університету від 27 листопада 2019 року

  Про засідання Вченої ради університету від 27 листопада 2019 року
  img

  27 листопада 2019 року у Національному авіаційному університеті відбулося засідання Вченої ради університету.

  Ректор університету Володимир ІСАЄНКО відзначив кращих співробітників університету та вручив нагороди.

  Атестат доцента вручено КАРЯЦІ Інні Вікторівні – доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій.

  Диплом доктора наук вручено:

  ОДАРЧЕНКУ Роману Сергійовичу – заступнику декана з навчально-методичної роботи Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій;

  ШАМАНСЬКОМУ Сергію Йосиповичу – доценту кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.

  Диплом кандидата наук вручено ПОЛОВІЙ Наталії Олександрівні – завідувачу лабораторії соціологічної експертизи соціально-політичних процесів Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій.

  Почесну грамоту за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручено СОЛОМЕНЦЕВУ Олександру Васильовичу – професору кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

  Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» вручено:

  СЛЮНЯЄВУ Сергію Федоровичу – фахівцю І категорії сектору технічного нагляду Будівельно-технічного відділу;

  ШВЕЦЮ Валеріану Анатолійовичу – доценту кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії.

  Нагрудний знак «За сумлінну працю» Національного авіаційного університету вручено:

  ЖУРАВЕЛЬ Наталії Вікторівні – старшому викладачу кафедри комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;

  ІЧАНСЬКІЙ Олені Михайлівні – доценту кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  ПОМИТКІНІЙ Любові Віталіївні – завідувачу кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  СЕЧЕЙКО Олені Віталіївні – доценту кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

  ВАСИЛЬЄВУ Валерію Федоровичу – завідувачу навчальної лабораторії автоматизованих систем контролю польотів кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;

  СИТНИЧЕНКУ Віктору Васильовичу – провідному економісту сектору планування 5 розряду Планово-фінансового відділу;

  Подяку Національного авіаційного університету вручено:

  ГЕЗУН Ларисі Іванівні – завідувачу сектору роботи з архівними документами відділу документообігу;

  ЛОГВИНЕНКО Алісі Олександрівні – заступнику декана Юридичного факультету;

  ГЛИВЕНКУ Олексію Володимировичу – завідувачу сектору супроводу систем відділу інформаційних систем Інформаційно-обчислювального центру;

  РЯБОВІЙ Любові Володимирівні – асистенту кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії.

  Грамоту Національного авіаційного університету вручено:

  БІДНІЙ Наталії Миколаївні – провідному фахівцю відділу моніторингу якості вищої освіти;

  ОРЛЯК Олені Леонідівні – провідному бухгалтеру відділу обліку банківських операцій та звітності;

  ГІЗУНУ Андрію Івановичу – начальнику відділу аналітики та управління інформацією.

  Вчена рада університету присвоїла вчене звання професора по кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств ПАЛИВОДІ Олені Михайлівні – професору кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, менеджменту і логістики, доктору економічних наук, доценту; присвоїла вчене звання професора по кафедрі конституційного і адміністративного права ЮРИНЕЦЬ Юлії Леонідівні – професору кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного факультету, доктору юридичних наук, доценту.

  Вчена рада університету присвоїла вчене звання доцента по кафедрі педагогіки та психології професійної освіти ДРОБОТ Ользі В’ячеславівні – доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору психологічних наук; по кафедрі іноземних мов та прикладної лінгвістики КОНОПЛЯНИК Лесі Миколаївні – доценту кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату педагогічних наук; по кафедрі управління професійно ю освітою ТОЛОЧКО Тетяні Вікторівні – професору кафедри управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної освіти, кандидату педагогічних наук.

  На засіданні Вченої ради університету заслухано доповідь першого проректора КОЗЛОВСЬКОГО В. В. про підсумки аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, Національним авіаційним університетом. Щодо цього питання ухвалено розробити та затвердити в установленому порядку план заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень. З метою усунення виявлених порушень, зазначених в акті Рахункової палати за результатами проведеного аудиту ефективності зі встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень, стану внутрішнього контролю університету, а також задля підвищення ефективності використання державних матеріальних та інших активів ухвалено низку рішень щодо реорганізації окремих підрозділів університету. Ухвалено притягнути до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства посадових осіб, які допустили неефективне управління та розпорядження державним майном у зв’язку з можливим перевищенням службових повноважень.

  Затверджено Положення про Раду з якості Національного авіаційного університету як керівного органу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освітим та освітньої діяльності університету.

  За рішенням Вченої ради в університеті запроваджено систему перевірки бакалаврських, магістерських, дисертаційних робіт, наукових публікацій, навчально-методичних видань на наявність плагіату з використанням інформаційної системи Unichek.

  Також затверджено освітньо-професійні програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей університету, затверджено навчальні та робочі навчальні плани. Окрім того, затверджено теми докторських дисертацій, рекомендовано до друку низку наукових журналів, монографій, збірників наукових праць та наукових журналів.

  © Національний авіаційний університет
  03058, Україна
  м.Київ, просп. Любомира Гузара 1
  post@nau.edu.ua | (044)406-79-01