IX Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

IX Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

Посвідчення

 

Сайт Конгресу http://congress.nau.edu.ua

 

Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською мовою. 
Офіційні мови конгресу – англійська, українська та російська.
 

Мета Конгресу: зібрати експертів у галузі авіації та промисловості, щоб поділитися ідеями щодо глобальних тенденцій у галузі безпеки авіації та космічних технологій, а також обговорити результати досліджень та найкращі практики в цих галузях.

 

Симпозіуми

Сучасні авіаційно-космічні технології

 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в авіаційній галузі

 

Аеронавігація: тенденції та перспективи розвитку

 

Екологічна безпека, інженерія та технології

 

Workshop "Перспективи аеронавігаційних досліджень в Європі"

 

Економіка та бізнес-адміністрування в авіації

 

Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

 

Авіаційний транспорт, менеджмент і  логістика

 

Культура безпеки авіації: управління факторами загроз і ризиків

 

Просторова організація аеропортових комплексів

 

Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

Управління та адміністрування в авіаційній галузі

 

 

The language of proceedings is English.
The official languages of the Congress are English, Ukrainian and Russian.

 

The objectives of the Congress
The Congress is aimed at gathering aviation research and industry experts to share ideas on global trends in aviation safety and space technologies as well as to discuss research results and best practices in the area.

 

Symposia

Modern Space and Aviation Technologies

 

Modern information and communication technologies in aviation

 

Air Navigation: Tendencies and Prospects

 

Environmental safety, engineering and technology

 

Workshop "Perspectives for the Aeronautical Research in Europe"

 

Economics and Business Administration in Aviation

 

Communication Factor in Modern International Relations

 

Aviation Transport Management and Logistics

 

Safety Culture in Aviation: threat and risk management

 

Spatial organization of air complexes

 

Air and Space Law: International and National Issues of Security

 

Management and Administration in the Aviation Industry

 


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01