Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення»
  • Довідник
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення»

Посвідчення

 

Інформаційний лист (укр.англ.)

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення», яка відбудеться22 жовтня 2020 року на базі Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету

 

Мета конференціїполягає в науковій апробації результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх принципів, методів та моделей в системі управління розвитком економіки та процесами бізнес-адміністрування за для підвищення якості прийнятих управлінських рішень в контексті сучасних проблем та протиріч глобалізації, моделювання складних систем різної природи, що забезпечує конкурентоспроможність суспільства та бізнесу у міжнародному цифровому просторі

Наукова проблематика конференції

- Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі
- Проблеми холістичного маркетингу сучасної економіки
- Моделі та методи бізнес-аналітики в умовах цифрової економіки
- Сучасні проблеми та протиріччя глобалізації
- Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізації
- Міжнародні інтереси України на світовому авіаційному ринку
- Економічний аналіз та обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання
- Проблеми теорії, методології та практики бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності в Україні
- Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні
- Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами
- Сталий розвиток суспільства та управління бізнесом
- Бізнес-адміністрування проектної діяльності
- Поведінкова економіка та бізнес: взаємообумовленість та адаптивність
- Теоретичні аспекти організації фінансових відносин
- Фінансові аспекти розвитку цифрової економіки
- Теоретичні та практичні аспекти поведінкових фінансів
- Фінансові аспекти інноваційної діяльності авіапідприємств

 

Тези доповідей надаються лише англійською мовою

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська

Форма участі: очна, дистанційна

Участь у конференції: безкоштовна

 

Реєстрація учасників та надання матеріалів здійснюється за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1Kepr4IqeTyxFznJqbRtykr0uFAd0cFzCWHphcyr7Des/edit


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп. Гузара Любомира 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01