VII Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука культура»
 • Довідник
 • Бібліотека
 • erNAU
 • Пошта
 • УКР
 • ENG
 • ...

VII Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука культура»

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА»

Дата 15-16 листопада 2019 р.

Місце Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Зворотній зв'язок Електронна пошта:     sabitovaalla70@gmail.com

Телефони: (044) 406-68-37

 

Основні проблемні напрями конференції:

 1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
 2. Проблеми теорії та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.
 3. Проблеми теорії та методики викладання іноземної мови як другої іноземної.
 4. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних та української мов.
 5. Загальні проблеми германського та романського мовознавства.
 6. Актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України.
 7. Віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, іспанська, російська.
Мова написання тез – українська, англійська, німецька, французька, іспанська, російська.

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вишів, перекладачі, учителі, аспіранти, магістранти.

Місце проведення: Національний авіаційний університет, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1.

 

 

 Main areas of concern of the Conference:

 1. Worldview guides of the contemporary socio-cultural space, their transformations and selection.
 2. Theoretical and methodological issues of teaching foreign languages for specific purposes.
 3. Theoretical and methodological issues of teaching a foreign language as the second foreign language.
 4. Innovative technologies in learning and teaching foreign languages and Ukrainian.
 5. General issues of Germanic and Romance linguistics.
 6. Current issues of modernization processes in the Ukrainian educational and scientific space.
 7. Virtual educational space in the system of vocational foreign language training.

 

Working languages of the Conference: Ukrainian, English, German, French, Spanish, Russian.

Thesis language - Ukrainian, English, German, French, Spanish, Russian.

 

Scientists, university faculty members, translators/interpreters, teachers, PhD and Master students are invited to take part in the Conference.

 

Location: National Aviation University, Kyiv, pr-t. Kosmonavta Komarova 1.


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп.Космонавта Комарова 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01