Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»
  • Довідник
  • Бібліотека
  • erNAU
  • Пошта
  • УКР
  • ENG
  • ...

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

Організатори конференції:
- кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету;
- Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України;
- Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
- Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща).

Основні напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні засади створення та використання мультимедійних технологій.
2. Теорія та практика застосування апаратного та програмного забезпечення мультимедіа.
3. Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів навчання.
4. Електронна бібліотека.
5. Використання продуктів мультимедіа у віртуальній та доповненій реальності.

Контакти оргкомітету
Електронна адреса оргкомітету: kmmt.nau@ukr.net.
Інформаційні довідки: доцент БОБАРЧУК Олександр Антонович, к.5-104,
т. (044) 4067005, моб. т.  (050) 4696182.
Адреса: м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1, НАУ, кор.5, навч.-наук.лабор.5-111;
т. (044) 4067672.

 

10-th All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation "Multimedia technologies in education and other fields of activity" November 14-15, 2019

Organizers of the conference:
- Department of Computer Multimedia Technologies, Faculty of International Relations, National Aviation University;
- Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine;
- Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine;
- Academy of Special Pedagogy named after Maria Grzegorzowska (Republic of Poland).

The main directions of the conference
1. Theoretical and methodological principles of creation and use of multimedia technologies.
2. Theory and practice of using multimedia hardware and software.
3. Problems and prospects of using e-learning resources.
4. Electronic library.
5. Use of multimedia products in virtual and augmented reality.

Contacts of the organizing committee
E-mail: kmmt.nau@ukr.net.
Information: Assistant Professor Oleksander BOBARCHUK, k.5-104,

phone +380 44 4067005, mobile +380 50 4696182.
Address: 1, Kosmonavta Komarova Ave., Kyiv, building 5, Scientific-Research Laboratory 5-111;
phone +380 44 4067672.


© Національний авіаційний університет
03058, Україна
м.Київ, просп.Космонавта Комарова 1
post@nau.edu.ua | (044)406-79-01