Загальна інформація щодо освітньо-професійних програм 2018

Освітньо-професійні програми по факультетам (інститутам)

Навчально-науковий аерокосмічний інститут (НН АКІ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Композиційні матеріали і конструкції
Літаки і вертольоти
Обладнання повітряних суден
141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичний менеджмент
Світлотехніка і джерела світла
142 Енергетичне машинобудування

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції

Газотурбінні установки і компресорні станції

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Інженерія авіаційних конструкцій
Льотна експлуатація повітряних суден

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика
134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Обладнання повітряних суден

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

Якість стандартизація та сертифікація

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Система управління безпекою авіації

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Навчально-науковий інститут аеропортів (НН ІАП)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
022 Дизайн Дизайн
191 Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми
Промислове і цивільне будівництво

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

022 Дизайн Дизайн
191

Архітектура та містобудування

Дизайн архітектурного середовища
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми
Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво

Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (НН ІАЕТ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

153 Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Електронні системи

Електронні технології Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Телекомунікаційні системи та мережі

173 Авіоніка Комп’ютерний  дизайн

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

272 Авіаційний транспорт

Безпілотні авіаційні комплекси

Обслуговування повітряного руху

Системи аеронавігаційного обслуговування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

153

Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Електронні системи
172

Телекомунікації та радіотехніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Телекомунікаційні системи та мережі

173 Авіоніка

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

272 Авіаційний транспорт

Безпілотні авіаційні комплекси

Обслуговування повітряного руху

Системи аеронавігаційного обслуговування

Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
051 Економіка Економіка підприємства
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит
075 Маркетинг Електронний маркетинг
Маркетинг
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

Підприємницька діяльність в авіації

Митна та біржова справа

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

051 Економіка Економіка підприємства
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит
075 Маркетинг Міжнародний маркетинг
Маркетинг
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

Підприємницька діяльність в авіації

Навчально-науковий інститут екологічної безпеки (НН ІЕБ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Хімічні технології високомолекулярних сполук

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

162 Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Фармацевтична біотехнологія
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Землеустрій та кадастр
263 Цивільна безпека Цивільний захист

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
Хімічні технології високомолекулярних сполук
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
162 Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Фармацевтична біотехнологія
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Землеустрій та кадастр

Навчально-науковий  інститут комп’ютерних інформаційних технологій  (НН ІКІТ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
113 Прикладна математика Прикладна математика
Прикладне програмне забезпечення*
121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем
122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Інформаційні управляючі системи та технології

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
125 Кібербезпека Аудит кібербезпеки*

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кібернетичні системи відео спостереження та контролю доступом*

Системи та технології кібербезпеки

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Управління інформаційною безпекою*

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології*

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

113 Прикладна математика Прикладна математика
121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем
122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Інформаційні управляючі системи та технології

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Системне програмування
124 Системний аналіз Консолідована інформація
125 Кібербезпека

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Навчально-науковий гуманітарний інститут (НН ГМІ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша  англійська

053 Психологія Практична психологія
Психологія
Психологія бізнесу*
054 Соціологія

Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів*

Соціологія
231 Соціальна робота Соціальна робота

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша  англійська

053 Психологія Практична психологія
Психологія
Психологія бізнесу*
054 Соціологія Соціологія
231 Соціальна робота Соціальна робота

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин (НН ІМВ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
061 Журналістика Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань
242 Туризм Туризмознавство
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
Міжнародні відносини*
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право Міжнародне право

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

061 Журналістика Журналістика
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань
242 Туризм Туризмознавство
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право Міжнародне право

Факультет транспортних технологій (ФТТ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
073 Менеджмент Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

275 Транспортні технології
275.04 Транспортні технології  (на повітряному транспорті)

Автоматизація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг

Мультимодальний транспорт і логістика

Організація авіаційних робіт і послуг

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Транспортні системи (на повітряному транспорті)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

073 Менеджмент Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

275

Транспортні технології
275.04 Транспортні технології  (на повітряному транспорті)

Мультимодальний транспорт і логістика

Організація авіаційних робіт і послуг

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Автоматизація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Навчально-науковий юридичний інститут (НН ЮІ)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
081 Право Правознавство
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
081 Право Правознавство

Навчально-науковий інститут неперервної освіти (ННІ НО)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр спеціальності (спеціалізації) Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

053 Психологія

Конфліктологія та практична медіація

073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

Управління проектами
281

Публічне управління та адміністрування

Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні

Менеджмент в органах публічного управління

Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування