Забезпечення якості освіти

Проєкти

Зразки освітніх програм 

Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма для третього (Phd) рівня вищої освіти


Інформаційний пакет ЄКТС