Юридичний факультет

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

081 Право:
– Правознавство
– Правове забезпечення митної діяльності

262 Правоохоронна діяльність:
– Правоохоронна діяльність

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

081 Право:
– Правознавство
– Правове забезпечення митної діяльності

262 Правоохоронна діяльність:
– Правоохоронна діяльність

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю:

081 Право

Керівний склад

Декан
Сопілко Ірина Миколаївна,
доктор юридичних наук, професор
Заступник декана з наукової роботи
Калюжний Ростислав Андрійович,
доктор юридичних наук, професор
Заступник декана з навчально-методичної роботи
Вишновецький Вадим Михайлович,
кандидат юридичних наук, доцент
Заступник декана по роботі зі студентами
Макеєва Олена Миколаївна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

У складі факультету діє 5 кафедр:

Кафедра теорії та історії держави і права
Завідувач – Бородін Іван Лук’янович, доктор юридичних наук, професор.

Кафедра конституційного і адміністративного права
Завідувач – Пивовар Юрій Ігорович, доктор філософії в галузі права, професор.

Кафедра кримінального права і процесу
Завідувач – Лихова Софія Яківна, доктор юридичних наук, професор.

Кафедра цивільного права і процесу
Завідувач – Вишновецька Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Кафедра господарського, повітряного та космічного права
Завідувач – Юлдашев Сергій Олексійович, доктор юридичних наук.


Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету:

  • навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу;
  • навчальна лабораторія новітніх технологій;
  • навчальний центр проблем повітряного та космічного права;
  • навчально-наукова криміналістична лабораторія;
  • науково-дослідний центр антикорупційної діяльності в транспортній та авіакосмічній сфері;
  • юридична консультація «Юридична клініка».


Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 13.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1

Телефон:
+38 044 406-70-35

Положення