Webometrics

тва освіти і її основна мета – сприяти науковим дослідженням, щоб поліпшити прогрес науково-технічного рівня країни, що сприятиме підвищенню добробуту громадян.

CSIC також відіграє важливу роль у генерації нових дослідників і техніків у різних аспектах науки і технології.

Організація співпрацює з іншими установами іспанської системи досліджень і розробок (університетами, автономними органами влади, іншими державними та приватними дослідницькими групами) і з соціальними, економічними, національними або іноземними агентами, які сприяють своїм дослідницьким потенціалом, людськими і матеріальними ресурсами у розвитку дослідницьких проектів або консультують та здійснюють науково-технічну підтримку. CSIC була заснована в 1939 році з попереднього органу, створеного в 1907 році під керівництвом професора Рамона Каджала, лауреата Нобелівської премії.

Лабораторія кіберметрики, яка є частиною CSIC, здійснює кількісний аналіз веб-змісту, особливо пов’язаного з процесами наукового спілкування. Це нова дисципліна, що називається кіберметрикою або вебометрикою.

Кіберметрична лабораторія з використанням кількісних методів розробила та застосувала індикатори, які дозволяють вимірювати наукову діяльність в Інтернеті. Кіберметричні показники корисні для оцінки науки і техніки, і вони є ідеальним доповненням до результатів, отриманих за допомогою бібліометричних методів у наукометричних дослідженнях.

Конкретні напрямки досліджень включають:

• Розробка веб-показників, які будуть застосовуватися в областях іспанської, європейської, латиноамериканської та світової науки;

• Кількісні дослідження наукової комунікації через електронні журнали та сховища;

• Показники та візуалізація соціальних мереж в Інтернеті з дружніми, динамічними та інтерактивними графічними інтерфейсами;

• Розробка та оцінка методів документального аналізу веб-ресурсів;

• Дослідження, що застосовуються до наукової діяльності в Інтернеті;

•Розробка прикладних методів кіберметрики, заснованих на позиціонуванні в пошукових системах веб-доменів;

• Аналіз використання інформації через веб-видобування даних журналів.

Ключові індикатори та методологія їх розрахунку наведена за цим  посиланням   

Рейтинг українських ЗВО згідно рейтингу Webometrics  

 В липні 2020 року вийшла оновлена редакція рейтингу, в якій Національний авіаційний університет зайняв 37 місце серед українських ЗВО та 5065 місце в загальносвітовому рейтингу. Таким чином НАУ показав гарний результат, що відобразилось у зростанні місця в рейтингу на 12 та 843 позиції в українському та міжнародному рейтингу відповідно.

липень 2020
липень 2020

Динаміка місця НАУ в Webometrics

Рік

Місце

Динаміка

 

2016

 

7 / 2125

 Динаміка_Україна

 Динаміка_світ

 

2017

 

9 / 2683

 


2018

 


8 / 3021

 


2019

 


22 / 4499

 січень 2020  49 / 5908
 липень 2020  37 / 5065