Випробувальна машина тертя та зношування АСК-01

Призначення та сфера застосування

Прилад розроблений в лабораторії нанотриботехнологій НАУ і призначений для триботехнічних випробувань конструкційних та паливно-мастильних матеріалів і присадок до них за оригінальними багатоступеневими методиками. Прилад знаходить широке застосування в нафтопереробній і машинобудівній галузях промисловості, а саме при розробці та створенні високоефективних змащувальних матеріалів і присадок до них, енергосилових установок (ГТД, ДВС, трансмісій та ін.). Дана розробка необхідна конструкторським бюро та серійним підприємствам-виготовлювачам нової техніки, а також експлуатаційним підприємствам, що використовують мастильні матеріали в великих об’ємах для вхідного контролю відповідності мастильних матеріалів за триботехнічними характеристиками і може слугувати як засіб у центрах органів стандартизації.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Машина тертя АСК-01 має високу відтворюваність результатів випробувань протизносних і антифрикційних характеристик трибосистем з урахуванням утворення вторинних структур на робочих поверхнях, а також надає можливість регулювання та контролю радіальних відхилень в певних межах, що дає змогу моделювати умови реальних вузлів тертя в лабораторних умовах. Три ступені свободи лінійного контакту при терті по плоскому зразку контрзразка циліндричної форми забезпечує коректне вимірювання сили тертя, не порушуючи контакт при відхиленнях чутливого елементу – принципова новизна АСК-01.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 1 патент РФ на винахід та 1 патент України на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Прилад забезпечує сталий контакт незалежно від точності виготовлення модельних зразків і дозволяє створювати початкові контактні напруження за Г.Герцом до 5000 МПа.

Затребуваність на ринку

Сегмент ринку споживання машини тертя АСК-01 включає 25 метрологічних центрів України, десятки конструкторських бюро, десятки підприємств-виробників мастильних матеріалів.

Стан розробки

Виготовлений експериментальний зразок, відпрацьовані методики, експериментально доведені метрологічні параметри. У 2009 році впроваджений в УкрНДНЦ хімотології і сертифікації ПММ і ТР для проведення порівняльної оцінки експлуатаційних властивостей ПММ. Необхідно виготовити комплект конструкторсько-технічної документації для серійного виробництва.