Відомості про самооцінювання освітніх програм ОС «Бакалавр», які акредитуються у 2019-2020 н.р.