Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин

Центр здійснює проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, інжинірингових (інженерно-консультаційних), сертифікаційних і випробувальних робіт, а також підготовку (підвищення кваліфікації, стажування) кадрів (у тому числі вищої кваліфікації) відповідно до міжнародних норм і стандартів для вирішення актуальних і перспективних завдань хіммотології, сертифікації, стандартизації та управління якістю, випробування, допуску до виробництва та використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин, зокрема в авіаційній галузі, а також природоохоронних та енергозберігаючих інновацій.

Шкільнюк Ірина Олександрівна
Директор центру

Науковий керівник – Бойченко Сергій Валерійович

До складу Центру входять такі структурні підрозділи:

Випробувальна інтерактивна лабораторія «АвіаТЕСТ»
(Атестат акредитації Національного агенства з акредитації України № 201258 від 12.08.2016 р.)

Основні завдання та функції:

  • виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-дослідних, інжинірингових і дослідно-конструкторських робіт відповідно до наукових напрямів університету, а саме: хіммотологія, трибохімія, охорона навколишнього природного середовища та безпека життєдіяльності, сертифікація, стандартизація та управління якістю, випробування, діагностика, допуск до виробництва та використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин, зокрема, в авіаційній галузі, з метою вирішення пріоритетних завдань науки і практики;
  • забезпечення якості та професійності виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, інжинірингових сертифікаційних і випробувальних робіт.

Напрямки діяльності:

  • виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, інжинірингових, сертифікаційних і випробувальних робіт;
  • інжиніринг, стандартизація, управління якістю, допуск до виробництва та використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, присадок і добавок;
  • підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування) кадрів (в тому числі вищої кваліфікації);
  • розроблення та впровадження системи якості згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
  • розроблення (актуалізація, гармонізація) технічних регламентів, стандартів та інших нормативних і керівних документів.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 1, кабінет 402

Телефон:
+38 044 406-70-87

Положення