«Топ-200 Україна»

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта»,  в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентує наступний академічний рейтинг закладів вищої освіти України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019».

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти», яка цього року проходила в найстарішому університеті Європи – Університеті Болоньї (AlmaMaterStudiorumUniversitadiBologna) 8-10 травня 2019 року.

Методика проекту «Топ-200 Україна», що створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%), та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 15%). Відповідно до цієї методики діяльність ЗВО оцінюється за допомогою інтегрованого індексу — Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп — індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн — індекс якості навчання, Iмв — індекс міжнародного визнання.

Усього для формування зазначених індексів використовувалися 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т.Шевченка, участь ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», участь ЗВО в білатеральних проектах, середній конкурсний бал вступника та інші відкриті дані).

Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання з сумарною вагою 15% проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників ЗВО ринком праці.

НАУ в 2018 році займав 19 позицію рейтингу

В 2019 році НАУ значно покращив свої показники і перемістився на 6 позицій вгору та тепер займає 13-те місце в рейтингу кращих ЗВО України

Загальний рейтинг ЗВО «Топ-200 Україна 2019» 

Динаміка місця НАУ в «Топ-200 Україна»

Оприлюднена нова редакція «Топ-200 Україна» 2020 року

В 2020 році були змінені методологія та підхід до обрахунку рейтингу, зокрема змінені критерії оцінювання.

Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Будь які дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними (Табл. 1).

c) Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Так, на сьогодні використовуються такі показники оцінювання діяльності університетів

ПоказникВага показ-никаОцінювання виду діяльностіВідкрите джерело доступу до показника
1QS World University Rankings0.135Академічна діяльністьhttps://www.topuniversities.com
2Scopus0.135Науково-видавнича діяльністьhttp://ru.osvita.ua
3Webometrics0.135Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтівhttp://webometrics.info
4Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу0.135Міжнародна діяльністьhttps://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
5Google Scholar Citations0.135Цитованість наукових праць вчених університетуhttp://www.webometrics.info/en/transparent
6UniRank0.10Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показниківhttps://www.4icu.org/ua/
7Результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів)0.065Якість підготовкиhttps://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060 ,

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059
8Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених0.065Навчально-наукова роботаhttp://www.kdpu-nt.gov.ua
9Кількість отриманих патентів вченими університету в 2019р.0.065Винахідницька діяльністьhttp://www.euroosvita.net ,

https://ukrpatent.org
10Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році0.03Привабливість університету для абітурієнтівhttps://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/

З врахуванням змін цьогоріч НАУ займає 30 місце в рейтингу, що на 17 сходинок нижче ніж минулорічний показник.

Top-200_1-11
Top200-NAU

Загальний рейтинг ЗВО «Топ-200 Україна 2020»