Технічний комітет стандартизації ТК-121 “Дизайн та ергономіка”

ТК 121 створено у 1997 р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання  та споживчої політики з метою розроблення, розгляду та погодження національних стандартів з дизайну та ергономіки, участі в роботі споріднених ТК 121 міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних цими організаціями нормативних дизайн-ергономічних документів.

У сфері стандартизації ТК 121 організує та здійснює такі роботи:

 • розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів в галузі дизайну та ергономіки;
 • переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як державних стандартів України;
 • розробляє державні і міжнародні стандарти, гармонізовані з міжнародними і регіональними;
 • визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • співпрацює з ТК в суміжних сферах діяльності, підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів;
 • розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування;
 • створює і веде фонди нормативних документів та нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.

ТК 121 надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами. За наявності замовлення організує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити потреби в розробленні нових вимог до об’єктів стандартизації та розвитку стандартизації, організує та проводить семінари, науково-практичні конференції тощо, а також видає і розповсюджує власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.

Структура: ТК  121 складається з 5 підкомітетів:

 • “Основоположні принципи дизайну та ергономіки”;
 • “Ергономіка робочих місць та умов праці”;
 • “Сигнали та управління в системах “людина-машина”;
 • “Ергономічні та дизайнерські робочі системи”;
 • “Системи візуальної комунікації”.

Організація, що здійснює функції секретаріату ТК – Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету.

Голова ТК – Свірко Володимир Олександрович – директор УкрНДІ дизайну та ергономіки НАУ.

Відповідальний секретар ТК – Рубцов Анатолій Львович – науковий співробітник УкрНДІ дизайну та ергономіки НАУ.

Поштова адреса: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп.9

Телефон 457-70-87, факс 497-51-78

Електронна адреса: E-mail designin@mail.i.com.ua

Адреса веб-сторінки: www.ndi-design.org.ua

Основні стандарти, розроблені ТК 121*

ДСТУ 3899-99 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів

ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення

ДСТУ 4512:2006 Державний прапор України. Загальні технічні умови

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження

ДСТУ 6005:2008 Знаки графічні для навчальних закладів. Загальні положення

ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення

ДСТУ 7248:2011 Дизайн і ергономіка. Маховики керування і штурвали. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7249:2011 Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки ДСТУ 7250:2011 Дизайн і ергономіка. Мнемосхеми. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7251:2011 Дизайн і ергономіка. Вимоги з дизайну та ергономіки. Номенклатура і порядок вибору

ДСТУ 7252:2011 Дизайн і ергономіка. Зал і кабіни операторів. Взаємне розміщення робочих місць. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ ISO 11428 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDT). Київ, Держспоживстандарт України, 2012р.

ДСТУ ISO 11399 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ISO 11399:1995, IDT). Київ, Держспожив-стандарт України, 2012р.

ДСТУ ISO/TR 7239 Символи графічні громадської призначеності. Розроблення та принципи застосування (ISO/TR 7239:1984, IDT). Київ, Держспоживстандарт України, 2013р.

ДСТУ ISO 3287 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки (ISO 3287:1999,  IDT). Київ, Держспожив-стандарт України, 2013р.

ДСТУ ISO/IEC 13251 Сукупність графічних символів для офісного устатковання (ISO/IEC 13251:2004, IDT). Київ, Держспоживстандарт України, 2013р.

—————————————-

* Повний перелік стандартів, розроблених ТК 121 див. на сайті УкрНДІДЕ: www.ndi-design.org.ua