Технічні комітети стандартизації

ТК26 «Експлуатація авіаційної техніки»

Технічний комітет стандартизації ТК26 «Експлуатація авіаційної техніки» було створено Наказом Державноко комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №2 від 05.01.94р.

ТК121 “Дизайн та ергономіка”

Відповідно до загальновизнаних пріоритетів стандартизації, у першу чергу розробляються дизайн- ергономічні нормативи, що забезпечують термінологічну єдність, безпечність, екологічність якість продукції, захист прав споживачів вцілому. Ці напрямки безпосередньо пов’язані з “людським чинником”, а тому не можуть ефективно розроблятися без урахування вимог дизайну та ергономіки.