Система контролю якості шарикопідшипників СКП-01

Призначення та сфера застосування

Прилад розроблений в лабораторії нанотриботехнологій НАУ і призначений для контролю якості шарикопідшипників за їх віброхарактеристиками та критерієм вибігу. Нагальна потреба в таких системах існує на всіх підприємствах серійного та ремонтного виробництва машинобудівного комплексу України.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Система СКП-01 принципово відрізняється від відомих аналогічних систем оригінальним способом оцінки стану шарикопідшипника за допомогою його безконтактного обертання і безконтактного осьового та радіального навантаження з використанням електромагнітних індукторів та електромагнітних пристроїв, завдяки чому можна усунути недоліки всіх відомих вібродіагностичних систем, де контактний метод обертання завжди вносить випадкову вібраційну складову і невизначеність.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України на корисну модель, патент на винахід проходить експертизу в УкрНДІІВ.

Основні технічні характеристики

Продуктивність СКП-01 – до 30 шарикопідшипників за годину в залежності від поставленої задачі досліджень або обсягу випробувань. Система контролю автоматизована і дозволяє шляхом використання спеціального програмного забезпечення проводити багаторазовий моніторинг стану підшипників в онлайн-режимі. Стенд забезпечує контроль підшипників у широкому діапазоні типорозмірів, а також оцінку їх стану за віброприскореннями та часом вибігу. Передбачена можливість проводити спеціальний порівнювальний спектральний аналіз первинних сигналів у динаміці.

Затребуваність на ринку

Сегмент ринку охоплює всі конструкторські бюро, серійне та ремонтне виробництво машинобудівного комплексу України (авіакосмічна, наземна та інші галузі).

Стан розробки

Виготовлені діючі макети стенду пройшли широку апробацію на ДП «ЗАВОД №410 ЦА», ПАТ «Мотор Січ» і ДП «ЗМКБ «Івченко-Прогрес» та показали високу ефективність. Розробка конструкторської документації триває і потребує доопрацювання з огляду на особливості конкретних споживачів.