Стенд передексплуатаційної підготовки підшипників

Призначення та сфера застосування

Прилад розроблений в лабораторії нанотриботехнологій НАУ і призначений для підготовки нових підшипників, як завершальний етап розконсервації, перед безпосереднім встановленням у виріб; очищення підшипників від продуктів зношення, що утворюються в процесі експлуатації, та на етапі ремонту виробу (авіаційних ГТД, ДВС, їх трансмісій та ін.). Фактичними споживачами є серійні машинобудівні та ремонтні підприємства і конструкторські бюро.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Аналогів розробленому способу безконтактного очищення нерозбірних шарикопідшипників комбінованими імпульсними магнітно-турбулентними полями та стендів його реалізації не виявлено. Важливими показниками є безконтактність процесу очищення, можливість одночасного очищення до 100 штук підшипників різних типорозмірів, повна візуалізація процесу видалення мікро- та наночасток забруднення феромагнітної та іншої природи.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти на корисну модель та 1 патент на винахід України, подана заявка на винахід за процедурою РСТ, отримано позитивний висновок ВОІВ, отримано патентну грамоту РФ, завершується патентуванні в Німеччині.

Основні технічні характеристики

Після передексплуатаційної підготовки шарикопідшипників на стенді рівень їх вібрації та шуму зменшується на 5…35%, ресурс збільшується більш ніж у 2 рази, 92% ремонтних підшипників, що відбраковуються за дефектом «сторонні шуми», відновлюються для подальшої експлуатації.

Затребуваність на ринку

Сегмент ринку охоплює всі конструкторські бюро, серійне та ремонтне виробництво машинобудівного комплексу України (авіакосмічна, наземна та інші галузі).

Стан розробки

Виготовлені діючі макети стендів впроваджені у виробництво ПАТ «Мотор Січ» і ДП «ЗМКБ «Івченко-Прогрес». Розробка конструкторської документації триває і потребує доопрацювання з огляду на особливості конкретних споживачів.