Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізованим вченим радам, що створені в університеті, надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.01

Д 26.062.01 наказ №693 від 10.05.2017р. (термін дії ради 10.05.2017 – 31.12.2019)

05.13.06 – інформаційні технології.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради: Павленко Петро Миколайович – доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар: Охріменко Тетяна Олександрівна  кандидат технічних наук.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.02

Д 26.062.02 наказ №1604 від 22.12.2016 (термін дії ради 22.12.2016 – 22.12.2019)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: економічні науки.

Головаради: Смерічевський Сергій Францович – доктор економічних наук, професор.

Вченийсекретар: Кравчук Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.03

Д26.062.03 наказ №1412 від 18.12.2018 р. (термін дії ради 18.12.2018 – 31.12.2020)

05.13.03 – системи та процеси керування;

05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту;

05.22.13 – навігація та управління рухом.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради: Харченко Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор.

Вчений секретарКузьменко Наталія Сергіївна – кандидат технічних наук.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.05

Д 26.062.05 наказ №693 від 10.05.2017р.(термін дії ради 10.05.2017 – 31.12.2019)

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки;

05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів;

01.02.05 – механіка рідини газу та плазми.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Іщенко Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Дорошенко Катерина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.06

Д 26.062.06 наказ №1413 від 24.10.2017 р.(термін дії ради 24.10.2017 – 24.10.2020)

05.02.04 – тертя та зношування в машинах;

05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Ігнатович Сергій Ромуальдович – доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Корчук Олена Юріївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.07

Д 26.062.07 наказ №1604 від 22.12.2016 (термін дії ради 22.12.2016 – 22.12.2019)

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступень: технічні науки

Головаради: Жуков Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, професор

Вченийсекретар: Толстікова Олена Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.08

Д 26.062.08 наказ №1413 від 24.10.2017 р.(термін дії ради 24.10.2017 – 24.10.2020)

05.07.14 – авіаційно-космічні тренажери;

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;

05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Синєглазов Віктор Михайлович – доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Шутко Володимир Миколайович – доктор технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.09

Д 26.062.09 наказ  МОН №775 від 16.07.2018 року
(термін дії 16.07.2018 – 31.12.2020)

21.06.01 – екологічна безпека;
05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради: Запорожець Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор.
Вчений секретар: Черняк Лариса Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.15

Д 26.062.15 наказ №1413 від 24.10.2017 р. (термін дії ради 24.10.2017 – 24.10.2020)

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: педагогічні науки.

Головаради: Лузік Ельвіра Василівна – доктор педагогічних наук, професор.


Вченийсекретар: Ладогубець Наталія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.17

Д 26.062.17 наказ №996 від 11.07.2017 р. (термін дії ради 11.07.2017 – 31.12.2019)

21.05.01 – інформаційна безпека держави;

05.13.21 – системи захисту інформації.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Корченко Олександр Григорович – доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Гнатюк Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада Д 26.062.19

Д 26.062.19 наказ №1412 від 18.12.2018 р. (термін дії ради 18.12.2018 – 31.12.2020)

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова радиКозловськийВалерій Валерійович – доктор технічних наук, професор.

Вчений секретарОдарченко Роман Сергійович – кандидат технічних наук, доцент.


Спеціалізована вчена рада К 23.144.01

К 23.144.01 наказ МОН 07.10.2016 № 1222, (термін дії ради 07.10.2016 – 07.10.2019)

05.22.13 – навігація та управління рухом.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Неділько Сергій Миколайович доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Ковальов Юрій Григорович – кандидат технічних наук.


Спеціалізована вчена рада К 26.062.12

К 26.062.12 наказ №1413 від 24.10.2017 р.(термін дії ради 24.10.2017 – 24.10.2020)

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми;

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Бєлятинський Андрій Олександрович – доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Дубик Олександр Миколайович – кандидат технічних наук.


Спеціалізована вчена рада К 26.062.13

К 26.062.13 наказ  МОН №775 від 16.07.2018 року
(термін дії 16.07.2018 – 31.12.2020)

05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження;
01.03.01 – астрометрія, небесна механіка.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: фізико-математичні  науки.

Голова ради: Железняк Олег Олександрович – доктор фізико-математичник наук, професор.
Вчений секретар: Чубко Лариса Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Сторінка Спеціалізованої вченої ради: http://svrada.nau.edu.ua/ 


Спеціалізована вчена рада К 26-062-16

К 26.062.16 наказ №1604 від 22.12.2016 (термін дії ради 22.12.2016- 22.12.2019)

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: юридичних наук.

Головаради: Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор.

Вченийсекретар: Горбатюк Яна Вадимівна – кандидат юридичних наук.


Спеціалізована вчена рада К 26.062.18

К 26.062.18  (Наказ № 1714 від 28.12.2017 року, здобуття наукового ступеня кандидата наук)

Термін дії ради 28.12.2017 – 28.12.2020

05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь – технічні науки.

Голова ради: Квасніков В.П. – доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар: Стахова А.П. – кандидат технічних наук.

Інформацію щодо вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів з наукових спеціальностей, з яких відбувається підготовка в інституті, можна отримати у відділі аспірантури та докторантури НАУ (к. 225, корп. 1, тел. 044-406-74-84).


Спеціалізована вчена рада СРД 26.703.01

СРД 26.703.01 наказ №4-дск від 27.04.2017р. (термін дії ради 27.04.2017 – 31.12.2019)

20.02.14 – озброєння і військова техніка (Повітряні сили України).

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради: Харченко Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор.
Вчений секретар: Пащенко Сергій Валерійович – кандидат технічних наук, доцент.