Спеціалізована вчена рада К 26-062-16

К 26.062.16 наказ №1604 від 22.12.2016 
(термін дії ради 22.12.2016  – 22.12.2019)

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: юридичних наук.

Голова ради: Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор.
Вчений секретар: Горбатюк Яна Вадимівна – кандидат юридичних наук.