Спеціалізована вчена рада К 26.062.13

К 26.062.13 наказ  МОН №775 від 16.07.2018 року
(термін дії 16.07.2018 – 31.12.2020)

05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження;
01.03.01 – астрометрія, небесна механіка.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: фізико-математичні  науки.

Голова ради: Железняк Олег Олександрович – доктор фізико-математичник наук, професор.
Вчений секретар: Чубко Лариса Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Сторінка Спеціалізованої вченої ради: http://svrada.nau.edu.ua/