Спеціалізована вчена рада К 23.144.01

К 23.144.01 наказ МОН 07.10.2016 № 1222, (термін дії ради 07.10.2016 – 07.10.2019)

05.22.13 – навігація та управління рухом.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Головаради: Неділько Сергій Миколайович доктор технічних наук, професор.

Вченийсекретар: Ковальов Юрій Григорович – кандидат технічних наук.