Спеціалізована вчена рада Д 26.062.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.062.02

Д 26.062.02 наказ №1604 від 22.12.2016
(термін дії ради 22.12.2016 – 22.12.2019)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: економічні науки.

Голова ради: Смерічевський Сергій Францович –  доктор  економічних наук, професор.
Вчений секретар: Кравчук Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

02 липня 2019 року о 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 Національного авіаційного університету відбудеться захист дисертації Малахівської Ганни Володимирівни на тему: «УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ АВІАКОМПАНІЙ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Адреса: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1, ауд. 334.

Ознайомитись з авторефератом та дисертацією можна в репозитарії НАУ за наступним посиланням:  http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39185 та http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39217

Інформація по захистам Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02