Спеціалізована вчена рада Д 26.062.01

Д 26.062.01 наказ №693 від 10.05.2017 р
(термін дії ради 10.05.2017 – 31.12.2019)

05.13.06 – інформаційні технології.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради: Павленко Петро Миколайович – доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар: Охріменко Тетяна Олександрівна кандидат технічних наук.

 e-mail rada2606201@gmail.com