Шнековий метантенк безперервної дії

Призначення та сфера застосування

Шнековий метантенк призначений для анаеробної стабілізації осадів каналізаційних очисних споруд та рідких і напіврідких органічних відходів сільгоспвиробництва з отриманням високоякісних органічних добрив і горючого біогазу.

Основні характеристики, суть розробки

Нова конструкція містить горизонтальний циліндричний корпус, всередині якого розміщено співвісний з корпусом горизонтальний циліндричний вал. Конструкцію оснащено неперервною шнековою лопаткою, жорстко з’єднаною з внутрішнім валом та горизонтальним циліндричним корпусом. Корпус розміщено на кількох роликових опорах та обладнано механізмом обертання з двигуном та зубчастою передачею, механізмами завантаження та вивантаження осаду, ніпелями для відбору біогазу, гнучкими шлангами для його відведення, форсунками та гнучкими шлангами для подачі в секції метантенка речовин, що можуть поліпшити процес бродіння.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

У порівнянні з відомими аналогами конструкція метантенка має переваги, що полягають у розподіленні різних стадій процесу бродіння один від одного у просторі, тим самим стає можливим врахування кінетики кожної стадії, а також дотримання оптимальних значень температури, pH та інших показників на кожній стадії. Це дає можливість скоротити процес бродіння з 15-ти до 3-х діб.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України.

Затребуваність на ринку

Подібними насосами можуть бути укомплектовані усі підприємства каналізаційного господарства України, де використовується біологічне очищення стічних вод.

Стан готовності розробки

Виготовлено демонстраційну модель шнекового метантенка.