Робастні системи управління польотом для малих безпілотних та пілотованих літальних апаратів

У відповідності до сучасних світових тенденцій в розвитку робастних систем управління розроблено та реалізовано алгоритми параметричного та структурно-параметричного синтезу робастних систем управління. Згідно з цими алгоритмами синтезовано закони управління автопілоту для повздовжнього та бокового руху малих безпілотних літальних апаратів, аеростата, малого пілотованого літака, які базуються на принципах як параметричної так і структурної робастної Н2/Н¥- оптимізації.

Пропонується комплекс алгоритмів і програм математичного забезпечення систем літаководіння та управління польотом, виконаних в середовищі MATLAB і SIMULINK з урахуванням особливостей польотних завдань даного класу БПЛА та можливістю використання датчиків параметрів польоту таких, як GPS, система повітряних сигналів, швидкісні гіроскопи та магнітометр.

Технологія проектування була успішно застосована при створенні у співдружності із вченими Корейського Аерокосмічного Дослідного Інституту цифрових систем управління для сімейства малих БПЛА, та в Конструкторсько бюро “Луч” при розробці перспективних зразків безпілотної техніки.