Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт ректора за 2017 рік

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного  2017 рік

Річний звіт про діяльність НАУ за 2018 рік

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного  2018 рік

Річний звіт про діяльність НАУ за 2019 рік

Згідно законодавства України Університету, академії, інституту незалежно від форми власності може бути надано статус національного.

Надання закладу вищої освіти статусу національного здійснюється за пропозицією Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), що подається в порядку  та за критеріями, встановленими постановою КМУ № 912 від 22 листопада 2017 року.

Відповідно до цієї постанови кожен заклад вищої освіти, що претендує  підтвердження чи отримання статусу національного зобов’язаний подати до НАЗЯВО звіт про відповідність встановленим вимогам та опублікувати його на офіційних сайтах закладу не пізніше аніж до 30 квітня наступного року. Наразі, вдалося знайти лише 90 опублікованих звітів результату самоаналізу діяльності українських ЗВО за 2018 рік.  

Кожен з 13 критеріїв має своє вираження в абсолютних числових показниках і може слугувати для визначення місця ЗВО в загальному рейтингу національних закладів вищої освіти. Таким чином, з метою виявлення ключових переваг та недоліків в діяльності Національного авіаційного університету, формування пріоритетних цілей та завдань щодо розвитку університету був проведений аналіз цих показників у порівнянні з результатами діяльності  90 ЗВО України. Результати проведеного аналізу були обговорені на засіданні Вченої ради НАУ та прийнято відповідні рішення щодо оптимізації діяльності університету в освітній та науково-дослідній сферах.