Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Контроль якості викладання в університеті здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь студентами, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.

Контроль якості результатів навчання здійснюється на рівнях ректорату, інститутів (факультетів), кафедр, науково-педагогічних працівників.

Результати моніторингу якості освіти  2015-2016 навчальний рік


Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 навчальний рік


Результати моніторингу якості освіти 2017-2018 навчальний рік

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ

Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Оцінка якості організації  дистанційного освітнього процесу НАУ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ