Проєкти нормативних документів 2020

Проєкт документуСтатус документу Електронна адреса  для подачі пропозиційТермін подачі
пропозицій до
розгляду документу
 Чи враховані пропозиції, 
що були до розгляду документу 
Концепція розробки та впровадження комплексного програмного рішення
«Цифровий Університет»

обговоренняvolodymyr.sudik@npp.nau.edu.ua30.11.2020
Положення про Науково-методично-редакційну раду Національного авіаційного університету

затвердженоКалініченко Олена Василівна
rukopis_322@ukr.net
22.09.2020так

Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних програм у Національному авіаційному університеті

обговоренняgumenyuktb@ukr.net
Тетяна Броніславівна Гуменюк
15.09.2020
Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті
Методичні рекомендації щодо формування та вибору тематики, організації виконання наскрізних міждисциплінарних курсових проєктів у Національному авіаційному університетізатвердженоliliia.nevara
@npp.nau.edu.ua

Невара Лілія Михайлівна
30.08.2020
Методичні рекомендації щодо розробки навчальних робочих планів освітніх програм Національного авіаційного університетузатвердженоliliia.nevara
@npp.nau.edu.ua

Невара Лілія Михайлівна
30.08.2020
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір навчальних дисциплін у Національному авіаційному університетіобговоренняtetiana.humeniuk@npp.nau.edu.ua30.08.2020
Форма робочої навчальної програми ПРОЄКТ (для програм англомовного проєкту)обговорення 0669222201@ukr.net01.09.2020
Положення про комісію з якості факультету (інституту)обговорення gumenyuktb@ukr.net15.07.2020
Наказ про гарантів ОП НАУ
 
додаток Бакалаври гаранти ОП НАУ
 
додаток Магістри гаранти ОП НАУ
 
додаток PhD гаранти ОП НАУ
 обговоренняguy_nau@ukr.net, 
vla338@nau.edu.ua
 01.07.2020
ПРОЄКТ Типове положення про фаховий коледж
Національного авіаційного університету
затвердженоgumenyuktb
@ukr.net 
20.05.2020

СИЛАБУС навчальної дисципліни. Статус дисципліни
«Обов’язковий компонент освітньої програми» –
(Ф 21.01 – 01)
 
СИЛАБУС навчальної дисципліни. Статус дисципліни
«Вибірковий компонент освітньої програми із
загальноуніверситетського переліку» –
(Ф 21.01 – 02)
 
СИЛАБУС навчальної дисципліни. Статус дисципліни
«Вибірковий компонент освітньої програми із
фахового переліку» – (Ф 21.01 – 03)
затвердженоnv_nau@ukr.net31.03.2020 

Положення про організацію
та проведення практик
здобувачів вищої освіти

Національного авіаційного університету
обговорення annagebrych@gmail.com31.03.2020 

Положення про екзаменаційну
комісію з проведення атестації
здобувачів вищої освіти
Національного авіаційного
університету
обговорення annagebrych@gmail.com31.03.2020