Проєкти нормативних документів 2019

Проєкт документуСтатус документуЕлектронна адреса  для подачі пропозиційТермін подачі
пропозицій до розгляду документу
Чи враховані пропозиції,
що були до розгляду документ

Положення про запобігання
та протидію булінгу, мобінгу,
кібербулінгу, харасменту
Національного авіаційного університету
затвердженоwork_with_studentsnau @ukr.net07.02.2020так

Положення про Раду з якості
Національного авіаційного університету
затвердженоdiplom@nau.edu.ua16.01.2020так

Положення про організацію
освітнього процесу в
Національному авіаційному університеті
затвердженоLborodinova@ukr.net07.01.2020так

Положення про внутрішній
моніторинг вищої освіти
та освітньої діяльності в
Національному авіаційному університеті
на розглядіdiplom@nau.edu.ua07.01.2020

Методичні рекомендації щодо
проходження процедури
акредитації освітніх програм
на розглядіvla338@nau.edu.ua27.12.2019

Положення про гаранта
освітньої програми
на розглядіvla338@nau.edu.ua27.12.2019

КОНЦЕПЦІЯ організації
інклюзивного навчання
Національного авіаційного
університету
затвердженоwork_with_studentsnau@ukr.net07.02.2020 так

Методичні рекомендації
до розроблення та
оформлення освітньо-
професійної програми
(з урахованими змінами)
затвердженоLborodinova@ukr.net 27.12.2019 так

Положення про індивідуальний
навчальний план студента
Національного авіаційного
університету
затвердженоnmu.edu.ua@nau.edu.ua21.02.2020  так

Положення про організацію
самостійної роботи
здобувачів вищої освіти
затвердженоnmu.edu.ua@nau.edu.ua21.02.2020так

Положення про організацію
та проведення практик
здобувачів вищої освіти
Національного авіаційного
університету
на розглядіnmu.edu.ua@nau.edu.ua07.02.2020

Положення про організацію
та проведення поточного і
семестрового контролю
затвердженоnmu.edu.ua@nau.edu.ua21.02.2020так

Методичні рекомендації
щодо планування та
проведення відкритих
занять в Національному
авіаційному університеті
затвердженоnmu.edu.ua@nau.edu.uaтак

Положення про рейтингове
оцінювання діяльності
науково-педагогічного
працівника та навчально-
наукового структурного
підрозділу Національного
авіаційного університету
затвердженоdiplom@nau.edu.ua10.09.2019  так