Положення

Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету  освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра

Положення про порядок переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до Національного авіаційного університету

Положення про конкурсну комісію НАУ

Наказ Про введення в дію положень про навчально-наукові інститути університету №166/од від 26.04.2016 року

Наказ про затвердження Тимчасового положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету

Тимчасове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету

Положення про організацію освітнього процесу в Національному авіаційному університеті СМЯ НАУ 03.02(02)-01-2019

Положення про порядок організації набору та навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства у Національному авіаційному університеті 

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Положення про індивідуальний навчальний план студента Національного авіаційного університету

Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Національного авіаційного університету