Перелік документів для вступу до докторантури

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури НАУ у встановлений термін і включає:

заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у наукового консультанта, завідувача кафедри, директора інституту/декана факультету);

згоду на збір та обробку персональних даних;

– витяг з протоколу рішення Вченої ради НАУ: з рекомендацією до вступу до докторантури, затвердженням теми дисертаційної роботи, призначенням наукового консультанта;

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НАУ, із згодою бути науковим консультантом;

– завірений ученим секретарем НАУ список публікацій за темою дисертації;

– угоду з ректором НАУ – за умови вступу за державним замовленням або контракт про платну підготовку у двох примірниках (візується вступником у наукового консультанта);

особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки;

– копію приписного свідоцтва, завірену в Режимно-секретному відділі на Військово-мобілізаційному підрозділі (для чоловіків);

– довідку з місця роботи;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (для іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється у медичному центрі НАУ).

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.