Патенти 2013 року

У 2013 році співробітниками НАУ отримано 64 патенти, з них 56 патентів на корисні моделі та 8 патентів на винаходи.

1. Пат. № 76844 України, МПК В65D 90/30. Система уловлювання летких фракцій для заглиблених резервуарів / Бойченко С.В., Черняк Л.М., Дрогобицька І.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110209; заявл. 19.08.11; опубл. 25.01.13. Бюл. №2.

2. Пат. № 76867 України, МПК G01N 21/41. Оптоелектронний октаномір / Тамаргазін О.А., Олефір О.І., Олефір А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201204769; заявл. 17.04.12; опубл. 25.01.13. Бюл. №2.

3. Пат. № 76901 України, МПК H04J 11/00. Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символу при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206628; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. №2.

4. Пат. № 76902 України, МПК H04J 11/00. Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символу при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206629; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. №2.

5. Пат. № 78042 України, МПК А01D 25/00. Копач для коренеплодів / Дорошенко Ю.О., Волоха М.П., Волоха В.М., Болдирєва Л.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201208785; заявл. 17.07.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

6. Пат. № 78043 України, МПК G01P 3/36. Лазерний трикомпонентний допплерівський анемометр / Дивнич М.П., Дивнич В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201208786; заявл. 17.07.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

7. Пат. № 78181 України, МПК Н03М 13/03. Спосіб виявлення спотворень в коді умовних лишків із застосуванням Z-алгоритму / Василенко В.С., Чунарьова А.В., Василенко М.Ю., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210586; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5

8. Пат. № 78182 України, МПК Н03М 13/03. Спосіб забезпечення конфіденційності інформації на базі коду умовних лишків / Василенко В.С., Чунарьова А.В., Василенко М.Ю., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210587; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5

9. Пат. № 78183 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Вітроенергетична установка з покращеними пусковими параметрами / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210588; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

10. Пат. № 78184 України, МПК F03D 9/00. Пристрій підвищення ефективності вітроенергетичної установки типу Дар’є / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210589; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

11. Пат. № 78185 України, МПК G01S 5/14. Система високоточного визначення координат на основі супутникових радіонавігаційних систем / Харченко В.П., Кондратюк В.М., Ільницька С.І., Вишнякова Є.В., Трикоз В.П., Куценко О.В., Кондратюк М.В., Васильєв І.В., Савченко О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210591; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

12. Пат. № 78381 України, МПК G01К 1/14, G01К 1/16, G01К 13/04. Конструкція датчика температури типу «обшивка-заклепка» інформаційної системи діагностування стану зовнішніх обводів літального апарату у польоті / Казак В.М., Шевчук Д.О., Бабенко А.Є.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201213324; заявл. 22.11.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

13. Пат. № 78475 України, МПК G06F 3/00, G06F 13/00. Аналоговий інтерфейс для інформаційно-вимірювальної системи з індуктивними датчиками переміщення / Кулик М.С., Харченко В.П., Квасніков В.П., Орнатський Д.П., Осмоловський О.І., Ільченко В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201208788; заявл. 17.07.12; опубл. 25.03.13. Бюл. №6.

14. Пат. № 79932 України, МПК G01C 23/00. Малогабаритна інерціально-супутникова інтегрована навігаційна система / Харченко В.П., Кондратюк В.М., Тунік А.А., Ільницька С.І., Вальденмайєр Г.Г., Вишнякова Є.В., Трикоз В.П., Куценко О.В., Кондратюк М.В., Васильєв І.В., Савченко О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201211948; заявл. 17.10.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9

15. Пат. № 79971 України, МПК G01N27/72, G01N 3/30. Пристрій для визначення електромагнітної емісії матеріалів із системою виокремлення корисного сигналу / Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О., Олефір А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212604; заявл. 05.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9

16. Пат. № 79972 України, МПК G01В 17/02. Спосіб ультразвукового вимірювання товщини матеріалів та виробів / Куц Ю.В., Найда В.Л., Олійник Ю.А., Монченко О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212606; заявл. 05.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9

17. Пат. № 79973 України, МПК В64С 39/02. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Священко Ю.І., Корченюк В.В., Бугайко Д.О., Діхтяренко В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212608; заявл. 05.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9

18. Пат. № 79974 України, МПК В64С 3/48. Крило літального апарата з закрилком-підкрилком / Харченко В.П., Священко Ю.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212610; заявл. 05.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9.

19. Пат. № 79975 України, МПК В64С 29/00. Літальний апарат вертикального зльоту-посадки / Харченко В.П., Священко Ю.І., Орлов М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212611; заявл. 05.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9.

20. Пат. № 80017 України, МПК G01В 11/30. Спосіб вимірювання шорсткості поверхні / Павленко П.М., Чередніков О.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201213317; заявл. 22.11.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9.

21. Пат. № 80152 України, МПК G01S 13/00, G01S 17/00, G06F 7/60. Цифровий інтегратор / Жуков І.А., Ковальов М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214548; заявл. 19.12.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9.

22. Пат. № 81070 України, МПК F41H 7/00, A62C 27/00. Автомобіль стримування / Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О., Олефір О.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212607; заявл. 05.11.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

23. Пат. № 81090 України, МПК G01P 3/36. Лазерний допплерівський вимірювач двох компонент вектора швидкості / Дивнич В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201213310; заявл. 22.11.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

24. Пат. № 81091 України, МПК В64С 39/02. Двомоторний безпілотний літальний апарат з підвищеними злітно-посадковими характеристиками / Кривенко К.В., Рибальченко О.С., Матійчик М.П., Макарчук М.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201213312; заявл. 22.11.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

25. Пат. № 81092 України, МПК В64F 1/00, F02N 11/00. Приставний електричний стартер поршневих двигунів безпілотного літака / Матійчик Д.М., Ситник А.В., Яновський  П.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201213325; заявл. 22.11.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

26. Пат. № 81179 України, МПК Н02К 21/14, Н02К 47/00. Джерело електроживлення / Тихонов В.В., Масленніков С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214552; заявл. 19.12.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

27. Пат. № 81180 України, МПК H10L 1/00. Композиційне паливо / Новоселов Є.Ф., Штика О.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214553; заявл. 19.12.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

28. Пат. № 81181 України, МПК G01R 23/00. Спосіб оцінювання частоти гармонічного сигналу на тлі завад / Прокопенко І.Г., Омельчук І.П., Вовк В.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214555; заявл. 19.12.12; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

29. Пат. № 81366 України, МПК G01З 5/00, F03D 9/00. Пристрій експериментальної оцінки підвищення ефективності конструкції вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300891; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

30. Пат. № 81367 України, МПК С23F 4/00, B03C 1/005, B01J 19/12. Спосіб покращення трибо технічних властивостей пар тертя / Марчук В.Є., Морозов В.І., Ляшенко Б.А., Морозова І.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300893; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

31. Пат. № 81368 України, МПК А61В 5/05. Пристрій для оцінки енергоінформаційного стану рідиннофазних вуглецевих матеріалів у магнітному полі / Свирид М.М., Кудрін А.П., Волосович Г.А., Приймак Л.Б., Якобчук О.Є.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300894; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

32. Пат. № 81369 України, МПК А61В 5/05. Спосіб оцінки енергоінформаційного стану рідиннофазних вуглецевих матеріалів у магнітному полі / Свирид М.М., Кудрін А.П., Волосович Г.А., Приймак Л.Б., Якобчук О.Є.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300895; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

33. Пат. № 81370 України, МПК В64С 13/00, В64С 13/16, В64С 19/00. Система дистанційного управління рухом безпілотного літального апарата / Коваль О.В., Матійчик Д.М., Тупіцин М.Ф.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300897; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

34. Пат. № 81371 України, МПК G01S 1/00. Приймальний пристрій для фазової системи ближньої навігації / Кондрашов В.І., Кондращов Я.В., Фіалкіна Т.С., Туренко Д.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300898; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

35. Пат. № 81372 України, МПК В64С 39/02. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Священко Ю.І., Корченюк В.П., Бугайко Д.О., Діхтяренко В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300900; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

36. Пат. № 81373 України, МПК В64С 39/02. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Священко Ю.І., Корченюк В.П., Пасічник В.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300901; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

37. Пат. № 82902 України, МПК С22С 9/01, С22С 16/00. Зносостійкий аморфний матеріал н основі цирконію / Харченко О.В., Щепетов В.В., Яковлєва М.С., Більчук Є.Ю., Євсюков Є.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214550; заявл. 19.12.12; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

38. Пат. № 82941 України, МПК G01N 29/024, G01N 29/07. Пристрій для видалення водню із свинцево-кислотних акумуляторів / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Б.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300896; заявл. 25.01.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

39. Пат. № 82962 України, МПК F03D 9/02, H01L 31/042. Пристрій нічного освітлення з використанням енергії сонячних батарей / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301392; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

40. Пат. № 82963 України, МПК F04L 12/70. Система управління телекомунікаційною мережею / Савченко А.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301393; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

41. Пат. № 82964 України, МПК F04L 12/70. Спосіб управління телекомунікаційною мережею / Савченко А.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301395; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

42. Пат. № 82965 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Пристрій регулювання комбінованої вітроенергетичної установки типу Дар’є-Савоніуса в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301397; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

43. Пат. № 82966 України, МПК H01L 31/00. Пристрій використання сонячних панелей на лопатях вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Б.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301398; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.

44. Пат. № 84823 України, МПК F03D 9/02, H01L 31/042. Пристрій цілодобового використання сонячних батарей / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212602; заявл. 05.11.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

45. Пат. № 84824 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Пристрій розширення діапазону швидкості вітру для його використання у вітроенергетичних установках / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212613; заявл. 05.11.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

46. Пат. № 84825 України, МПК G01R 27/02, G01W 1/00, G01P 5/00. Пристрій регулювання навантаження вітродвигуна в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201212614; заявл. 05.11.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

47. Пат. № 84832 України, МПК С22С 29/00. Композиційний зносостійкий матеріал на основі FeAl2-Ti-Si для поверхневого зміцнення деталей / Харченко О.В., Щепетов В.В., Яковлєва М.С., Більчук Є.Ю., Лісовий Є.М., Євсюков Є.Ю., Мирненко В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214549; заявл. 19.12.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

48. Пат. № 84833 України, МПК А61В 5/0476. Спосіб виявлення спайків електроенцефалограми / Прокопенко І.Г., Омельчук І.П., Чирка Ю.Д.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214551; заявл. 19.12.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

49. Пат. № 84853 України, МПК G01N 21/41. Оптоіскроелектронний октаномір / Тамаргазін О.А., Король А.В., Олефір О.І., Щегель Г.О., Олефір А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301391; заявл. 06.02.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

50. Пат. № 84854 України, МПК В64С 39/00. Авіаційний космічний комплекс / Харченко В.П., Священко Ю.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301399; заявл. 06.02.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

51. Пат. № 84855 України, МПК G01F 1/68. Теплобульбашковий витратомір / Тамаргазін О.А., Олефір О.І., Щегель Г.О., Олефір А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301402; заявл. 06.02.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

52. Пат. № 84856 України, МПК В64С 21/00, F15D 1/00. Пристрій здуву пограничного шару – рушій / Макарчук М.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301403; заявл. 06.02.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

53. Пат. № 84857 України, МПК Н04В 7/00. Спосіб регулювання випромінюваної потужності радіо передавальних пристроїв стільникових мереж в залежності від кліматичних умов / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301404; заявл. 06.02.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

54. Пат. № 84994 України, МПК F42B 12/04, F42B 12/36, F42B 30/00. Гідродинамічна куля бронебійного типу  / Астанін В.В., Проскурня В.Л., Олефір О.І., Щегель Г.О., Олефір А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201304811; заявл. 16.04.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

55. Пат. № 84995 України, МПК В64С 3/10. Безпілотний літальний апарат з електричною силовою установкою / Харченко В.П., Матійчик М.П., Макарчук М.В., Рибальченко О.С., Коваль О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201304812; заявл. 16.04.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

56. Пат. № 84998 України, МПК С21D 1/78. Спосіб отримання градієнтних зносостійких плазмових покриттів з високою припрацьовуваністю / Кіндрачук М.В., Кіндрачук В.М., Курбут Є.В., Хлевна Ю.Л., Духота О.І., Головко Л.Ф., Діденко О.Л., Лобурак В.Я., Стебелецька Н.М..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201304817; заявл. 16.04.13; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

57. Пат. № 101223 України на винахід, МПК G01С 23/00. Універсальний спосіб вимірювання швидкості руху і глибини занурення кліті підйомної машини / Ларін В.Ю., Харченко В.П., Квасніков В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201104994; заявл. 20.04.11; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.

58. Пат. № 102264 України на винахід, МПК В64С 3/40. Літальний апарат змінної геометрії / Харченко В.П., Священко Ю.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201103432; заявл. 23.03.11; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

59. Пат. № 102265 України на винахід, МПК В64С 9/00. Пристрій від’єднання відокремлюваної частини крила безпілотного літального апарата / Харченко В.П., Священко Ю.І., Кабанячий В.В., Діхтяренко В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201103444; заявл. 23.03.11; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

60. Пат. № 102275 України на винахід, МПК G01B 5/24, G01B 11/26. Спосіб визначення похибки кутомірної шкали / Пожарський С.Г., Куц Ю.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201106502; заявл. 24.05.11; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.

61. Пат. № 102625 України на винахід, МПК Н02М 5/02. Імпульсний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги зміною періоду повторення імпульсів / Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Пепа Ю.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201201615; заявл. 14.02.12; опубл. 25.07.13. Бюл. №14.

62. Пат. № 102646 України на винахід, МПК G01P 3/00, G01P 3/36. Багатохвильовий лазерний допплерівський анемометр / Землянський В.М., Гусєв М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201206636; заявл. 31.05.12; опубл. 25.07.13. Бюл. №14.

63. Пат. № 103651 України на винахід, МПК В64С 29/00. Літальний апарат вертикального зльоту-посадки (ЛАВЗП) / Харченко В.П., Орлов М.О., Священко Ю.І., Удовенко О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201110211; заявл. 19.08.11; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.

64. Пат. № 103714 України на винахід, МПК H01Q 23/00. Кільцева вимірювальна антенна система / Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Сібрук Л.В., Михальчук І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а201208784; заявл. 17.07.12; опубл. 11.11.13. Бюл. №21.