Патенти 2012 року

1. Пат. № 67691 України, МПК H04L 9/06. Конвеєрний криптографічний обчислювач / Корченко О.Г., Паціра Є.В., Малофєєв О.В., Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006046; заявл. 19.05.10; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

2. Пат. № 67694 України, МПК F02C 7/30, C23F 11/18. Спосіб обробки поверхні сталі / Ледовських В.М., Поляков С.Г., Левченко С.В., Степанов М.Б.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201009795; заявл. 06.08.10; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

3. Пат. № 67698 України, МПК Н02Р 17/00. Електромагнітний варіатор / Мартинюк В.С., Гришин В.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201100933; заявл. 28.01.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

4. Пат. № 67704 України, МПК G01C 21/08. Спосіб визначення сигналів кутової орієнтації літального апарата з використанням сигналів супутникової навігації та магнітометра / Коврижкін О.Г., Коврижкін І.О., Горін І.Я., Лагута А.Г., Мельникович В.Б.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103442; заявл. 23.03.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

5. Пат. № 67736 України, МПК C09К 5/00. Технічна рідина / Запорожець О.І., Соловейкіна А.К., Савченко В.І., Карпенко С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107216; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

6. Пат. № 67737 України, МПК Н02К 17/16. Ротор короткозамкненого асинхронного двигуна / Повстень В.О., Курілов В.І., Черкес О.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107217; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

7. Пат. № 67738 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пристрій для розгону ударника із конусною камерою згоряння / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107218; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

8. Пат. № 67739 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пристрій для розгону ударника із внутрішньою форкамерою / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107219; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

9. Пат. № 67740 України, МПК В27К 3/34, В27К 5/00. Водно-дисперсна фарба / Масленнікова Л.Д., Шелест І.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107220; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

10. Пат. № 67741 України, МПК G01N 22/30. Спосіб інтелектуальної діагностики виробничих об’єктів / Федоров Є.Є,, Чичикало Н.І., Харченко В.П., Купцова К.Ю., Ларін В.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107221; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

11. Пат. № 67742 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Установка «aSTanin-dd» для дослідження ударної міцності із детектором залишкових деформацій / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107223; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

12. Пат. № 67743 України, МПК В64С 23/00. Генератор вихрів / Ударцев Є.П., Щербонос О.Г., Жданов О.І., Давидов О.Р.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107224; заявл. 07.06.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

13. Пат. № 67984 України, МПК G01Р 3/64, G01Р 3/68. Корпусний пристрій для визначення швидкості об’єкта / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110202; заявл. 19.08.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

14. Пат. № 67985 України, МПК G01N 27/72, G01N 3/30. Пристрій для визначення параметрів високочастотної електромагнітної емісії матеріалів / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110204; заявл. 19.08.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

15. Пат. № 67986 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Установка «aSTanin-sp» для дослідження ударної міцності із можливістю роботи на твердому паливі / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110205; заявл. 19.08.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

16. Пат. № 67987 України, МПК G09В 9/00. Стенд для оцінки психофізіологічної сумісності пілотів / Скрипець А.В., Саприкін О.П., Волков О.Є., Волошенюк Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110206; заявл. 19.08.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

17. Пат. № 67988 України, МПК Н03М 13/31. Спосіб забезпечення цілісності інформації на базі завадостійкого коду умовних лишків / Василенко М.Ю., Василенко В.С., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110207; заявл. 19.08.11; опубл. 12.03.12. Бюл. № 5.

18. Пат. № 68222 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Установка «aSTanin-е» для дослідження ударної міцності із реєстрацією емісійних процесів / Астанін В.В., Щегель А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201107225; заявл. 07.06.11; опубл. 26.03.12. Бюл. № 6.

19. Пат. № 69065 України, МПК С22С 19/07, С22С 29/10. Зносостійкий композиційний сплав на основі кобальту / Черепова Т.С., Кіндрачук М.В., Духота О.І., Тісов О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201109497; заявл. 28.07.11; опубл. 25.04.12. Бюл. № 8.

20. Пат. № 69625 України, МПК F03D 9/00. Вітроенергетична установка всередині будівлі / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Власюк І.І., Голік А.П., Калмикова Л.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111746; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.

21. Пат. № 69626 України, МПК Н04В 7/005. Безпроводовий маршрутизатор з динамічним перерозподілом потоку заявок / Дуднік А.С., Якунін В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111748; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.

22. Пат. № 69627 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування подвійних помилок / Жуков І.А., Кубицький В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111750; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.

23. Пат. № 69628 України, МПК Н01L 31/00, Н01L 25/00. Пристрій підвищення ефективності використання систем сонячних батарей / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І., Калмикова Л.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111752; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.

24. Пат. № 70579 України, МПК H04R 1/06, H03D 1/00. Спосіб отримання електричної енергії від сторонніх електромагнітних завад / Гурбан В.В, Гурбан В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106501; заявл. 25.06.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

25. Пат. № 70592 України, МПК G01N 3/30. Спосіб неруйнівного контролю міцності матеріалу підвищеної чутливості / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201110203; заявл. 19.08.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

26. Пат. № 70609 України, МПК H02K 15/00, H03L 5/00. Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І., Калмикова Л.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111747; заявл. 05.10.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

27. Пат. № 70873 України, МПК G01Р 3/36. Лазерний трикомпонентний допплерівський вимірювач швидкості / Дивнич М.П., Дивнич В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115156; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

28. Пат. № 70874 України, МПК G02F 1/28. Спосіб очистки стічних вод від сполук нікелю / Франчук Г.М., Бовсуновський Є.О., Рябчевський О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115157; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

29. Пат. № 70875 України, МПК G01R 25/00. Спосіб генерування вибірок випадкових кутових величин за заданим законом розподілу / Куц Ю.В., Єременко В.С., Шенгур С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115159; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

30. Пат. № 70876 України, МПК H01Q 23/00. Малоелементна антенна решітка з заглушенням завади на частоті сигналу / Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Сібрук Л.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115160; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

31. Пат. № 70877 України, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження поверхонь тертя в постійному рівномірному та нерівномірному магнітному полі / Свирид М.М., Кудрін А.П., Кравець І.А., Приймак Л.Б., Бородій В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115161; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

32. Пат. № 70878 України, МПК G01N 3/56, F16C 33/14. Спосіб відновлення поверхні тертя постійним рівномірним та нерівномірним магнітним полем / Свирид М.М., Кудрін А.П., Кравець І.А., Приймак Л.Б., Бородій В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115162; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

33. Пат. № 70879 України, МПК G01N 29/04, G01N 3/56. Спосіб визначення зносу різального інструменту у процесі механічної обробки матеріалів точінням / Філоненко С.Ф., Німченко Т.В., Косицька Т.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115163; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

34. Пат. № 70880 України, МПК H02N 3/00. Генератор для отримання енергії високих напруг / Зубченко О.М., Жук А.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115164; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

35. Пат. № 70881 України, МПК В64F 1/00. Газодинамічний пристрій зльота літального апарата / Тупіцин М.Ф., Харченко В.П., Азарсков В.М., Синєглазов В.М., Варченко О.І., Матійчик М.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115165; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

36. Пат. № 70882 України, МПК В64D 45/00. Спосіб підвищення безпеки виконання посадки літального парата в умовах невизначеності / Казак В.М., Кравчук М.П., Шевчук Д.О., Мрачковська Е.О., Яковицька О.Ю., Новачук Л.В..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115166; заявл. 21.12.11; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

37. Пат. № 70883 України, МПК G01N 29/04, G01N 3/56. Спосіб визначення температури контактної взаємодії поверхонь вузла тертя / Філоненко С.Ф., Космач О.П., Косицька Т.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115167; заявл. 21.12.12; опубл. 25.06.12. Бюл. № 12.

38. Пат. № 71994 України, МПК B64С 27/06, F16F 15/02. П’єзогідравлічний пристрій для зменшення вібрацій в фюзеляжі гелікоптера з несучим гвинтом / Кулик М.С., Харченко В.П., Квасніков В.П., Передерко А.Л., Уваров С.В., Ільченко В.М..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111751; заявл. 05.10.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

39. Пат. № 71995 України, МПК G01P 3/36. Лазерний двокомпонентний допплерівський вимірювач швидкості / Дивнич М.П., Дивнич В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111753; заявл. 05.10.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

40. Пат. № 71996 України, МПК G01R 25/00. Спосіб оцінювання невизначеності результату багаторазових фазових та кутових вимірювань / Куц Ю.В., Шенгур С.В., Щербак Л.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111754; заявл. 05.10.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

41. Пат. № 71997 України, МПК B64С 19/00. Безпілотний літальний апарат (БПЛА-СП) / Харченко В.П., Переверзев О.М., Священко Ю.І., Корченюк В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111755; заявл. 05.10.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

42. Пат. № 71998 України, МПК B64С 3/38. Літальний апарат біплан-моноплан / Харченко В.П., Священко Ю.І., Кабанячий В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111756; заявл. 05.10.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

43. Пат. № 72018 України, МПК B64F 5/00, B64D 47/00, B64C 13/18. Спосіб оцінки якості функціонування бортового обладнання літальних апаратів / Казак В.М., Захарченко В.П., Шевчук Д.О..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201113248; заявл. 10.11.11; опубл. 10.08.12. Бюл. № 15.

44. Пат. № 72784 України, МПК G08B 5/00. Пристрій сигналізації про проникнення у заданий простір / Степаненко І.О., Пальчик В.В., Тупіцин М.Ф., Синєглазов В.М., Тупіцина Л.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201202437; заявл. 01.03.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

45. Пат. № 72785 України, МПК C02F 103/00. Спосіб очищення нафтовмісних стічних вод / Павлюх Л.І., Бойченко С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201202438; заявл. 01.03.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

46. Пат. № 72786 України, МПК В64С 3/26. Тришарова обшивка аеродинамічних поверхонь безпілотного літального апарата / Матійчик Д.М., Макарчук М.В., Кривенко К.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201202440; заявл. 01.03.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

47. Пат. № 72787 України, МПК G01R 33/14. Система для зняття динамічних характеристик магнітних матеріалів / Шкурников Є.В., Ларін В.Ю., Барабанов Ю.М., Харченко В.П..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201202441; заявл. 01.03.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

48. Пат. № 72905 України, МПК G08G 5/00, G06F 9/00, G05D 1/00, G06N 7/00. Спосіб гарантованого розв’язання полі конфліктів рухомих об’єктів / Павлов В.В., Павлова С.В., Харченко В.П., Чепіженко В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201205797; заявл. 14.05.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

49. Пат. № 72906 України, МПК G05В 17/00, G05В 23/02. Спосіб оцінки зміни параметрів стану деградуючої технічної системи / Павлов В.В., Павлова С.В., Харченко В.П., Чепіженко В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201205798; заявл. 14.05.12; опубл. 27.08.12. Бюл. № 16.

50. Пат. № 73667 України, МПК В64С 29/00. Літальний апарат вертикального зльоту-посадки (ЛАВЗП) / Харченко В.П., орлов М.О., Священко Ю.І., Корченюк В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201115155; заявл. 21.12.11; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

51. Пат. № 73708 України, МПК G01N 3/32. Спосіб контролю втомного пошкодження за допомогою структурно-чутливого сенсора / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Маслак Т.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201612; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

52. Пат. № 73709 України, МПК В64D 45/00, G01N 25/72. Спосіб діагностування зовнішнього обводу літального апарата на основі температурного поля площини літального апарата в польоті / Казак В.М., Бабенко А.Є., Казак В.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201613; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

53. Пат. № 73710 України, МПК В64С 3/10. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Священко Ю.І., Добровольський С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201616; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

54. Пат. № 73711 України, МПК В64С 3/10. Надлегкий літальний апарат з об’єднаним крилом / Макарчук М.В., Кривенко К.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201617; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

55. Пат. № 73712 України, МПК В64С 39/00. Безпілотний літальний апарат для сільського господарства / Харченко В.П., Священко Ю.І., Орлов М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201618; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

56. Пат. № 73713 України, МПК С22С 38/00. Зносостійкий антифрикційний сплав на основі заліза / Кіндрачук М.В., Кульгавий Е.А., Данілов А.П., Хлевна Ю.Л., Духота О.І., Діденко О.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201620; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

57. Пат. № 73714 України, МПК В64С 39/02. Безпілотний літальний апарат для захисту колон на марші / Харченко В.П., Священко Ю.І., Корченюк В.П., Кабанячий В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201621; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

58. Пат. № 74011 України, МПК G06T 9/00. Спосіб підвищення рівня стиснення цифрових зображень / Приставка П.О., Рябий М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201204775; заявл. 17.04.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

59. Пат. № 74090 України, МПК Н04L 12/56. Пристрій розподілення мультимедійного трафіку / Жуков І.А., Синельніков О.О., Іскренко Ю.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201208497; заявл. 10.07.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

60. Пат. № 74091 України, МПК Н04L 12/56. Спосіб розподілення мультимедійного трафіку / Жуков І.А., Синельніков О.О., Іскренко Ю.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201208498; заявл. 10.07.12; опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.

61. Пат. № 75911 України, МПК B64C 39/02 (2006.01). БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ З ВІДЕОПРИСТРОЄМ / Харченко Володимир Петрович; Священко Юрій Іванович; Корченюк В’ячеслав Павлович; Кабанячий Володимир Володимирович.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201622; заявл. 14.02.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24.

62. Пат. № 75920 України, МПК G01N 29/04 (2006.01), G01N 3/56 (2006.01). СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ПОВЕРХОНЬ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ / Філоненко Сергій Федорович; Космач Олександр Павлович; Косицька Тетяна Миколаївна.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201202439; заявл. 01.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24.

63. Пат. № 75931 України, МПК (2012.01), H03M 13/00. СПОСІБ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДУ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО КОДУВАННЯ/ Юдін Олександр Костянтинович; Бараннік Володимир Вікторович; Чунарьова Анна Вадимівна; Зюбіна Руслана Віталіївна; Курінь Ксенія Олександрівна; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203511; заявл. 26.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24

64. Пат. № 75932 України, МПК (2012.01), H03M 13/00. СПОСІБ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДУ НЕРІВНОВАЖНОГО ПОЗИЦІЙНОГО КОДУВАННЯ БІТОВИХ ПЛОЩИН / Юдін Олександр Костянтинович; Бараннік Володимир Вікторович; Чунарьова Анна Вадимівна; Зюбіна Руслана Віталіївна; Курінь Ксенія Олександрівна; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203512; заявл. 26.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24.

65. Пат. № 75933 України, МПК C23C 8/02 (2006.01). СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОКРИТТІВ З ВИСОКОЮ ПРИПРАЦЬОВУВАНІСТЮ І ЗНОСОСТІЙКІСТЮ/ Кіндрачук Мирослав Васильович; Корбут Євген Валентинович; Хлевна Юлія Леонідівна; Лабунець Василь Федорович; Духота Олександр Іванович; Ляшенко Борис Артемович; Мельник Олексій Валерійович; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203513; заявл. 26.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24.

66. Пат. № 75934 України, МПК B64C 39/02 (2006.01). БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ/ Харченко Володимир Петрович; Священко Юрій Іванович; Корченюк В’ячеслав Павлович; Діхтяренко Володимир Миколайович; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203514; заявл. 26.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24.

67. Пат. № 75935 України, МПК H03M 13/31 (2006.01) СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ КОДУ УМОВНИХ ЛИШКІВ / Василенко В’ячеслав Сергійович; Чунарьова Анна Вадимівна; Василенко Микола Юрійович; Чунарьов Андрій Вадимович, заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203515; заявл. 26.03.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24

68. Пат. № 75936 України, МПК Н03М 13/31. Спосіб відновлення бітових зображень на основі нерівновагового позиційного декодування / Юдін О.К., Чунарьова А.В., Гулак Н.К., Бараннік В.В., Зюбіна Р.В., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203516; заявл. 26.03.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24

69. Пат. № 75937 України, МПК Н03М 13/31. Спосіб забезпечення цілісності інформації на базі лишково-матричного коду / Василенко В.С., Чунарьова А.В., Василенко М.Ю., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203517; заявл. 26.03.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

70. Пат. № 75938 України, МПК Н03М 13/31. Спосіб забезпечення цілісності інформації на базі лишково-Хеммінгового  коду / Василенко В.С., Чунарьова А.В., Василенко М.Ю., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201203518; заявл. 26.03.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

71. Пат. № 75978 України, МПК Н01Q 21/06. Спосіб приглушення широкосмугових завад в аеронавігації / Ковалевський Е.О., Кондратюк В.М., Харченко В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201204767; заявл. 17.04.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

72. Пат. № 75979 України, МПК G01N 29/028 (2006.01). ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО ІМПЕНДАНСНОГО КОНТРОЛЮ / Куц Юрій Васильович; Єременко Володимир Станіславович; Суслов Євгеній Федорович; Переїденко Антон Володимирович.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201204776; заявл. 17.04.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

73. Пат. № 75980 України, МПК C22C 9/01 (2006.01). ЗНОСОСТІЙКИЙ АМОРФНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ МАРГАНЦЮ / Щепетов Віталій Володимирович; Машинська Наталія Віталіївна; Варюхно Володимир Васильович; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет – № u201204778; заявл. 17.04.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

74. Пат. № 76102 України, МПК В27К 3/34. Композиція для одержання дворексаційних полімерів з одночасно збільшеними відносними видовженнями та збільшеними напругами / Фабуляк Ф.Г., Острогруд А.Ю., Масленнікова Л.Д.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206630; заявл. 31.05.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

75. Пат. № 76103 України, МПК В27К 3/34. Композиція для одержання трирексаційних полімерів зі збільшеними в екстремумах напругами при розтягу та з одночасними збільшеними відносними видовженнями / Фабуляк Ф.Г., Острогруд А.Ю., Масленнікова Л.Д.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206631; заявл. 31.05.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

76. Пат. № 76104 України, МПК G11B 27/00, G11B 27/36. Спосіб виявлення слідів цифрової обробки цифрових графічних сигналів / Сидоров М.О., Бєлозьоров Є.В., Лебеденко К.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206633; заявл. 31.05.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.

77. Пат. № 76105 України, МПК G11B 27/00, G11B 27/36. Спосіб виявлення слідів цифрової обробки цифрових графічних сигналів / Сидоров М.О., Бєлозьоров Є.В., Лебеденко К.С., Бєлозьорова Я.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206634; заявл. 31.05.12; опубл. 25.12.12. Бюл. №24.