Патенти 2011 року

1. Пат. № 59071 України, МПК В08В 3/12. Спосіб безконтактного імпульсного магнітно-турбулентного очищення підшипників кочення / Аксьонов О.Ф., Стельмах О.У. Костюнік Р.Е., Маніта О.С., Кущев О.В., Бадір К.К., Стельмах О.В., Бондар В.С., Коба В.П., Горенко М.В., Шевченко Р.О., Ковальчук О.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006048; заявл. 19.05.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

2. Пат. № 59112 України, МПК G06F 15/16. Обчислювальний пристрій / Клименко І.А., Жабіна В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201009793; заявл. 06.08.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

3. Пат. № 59113 України, МПК G01Р 3/36. Лазерний двокомпонентний допплерівський анемометр / Дивнич М.П., Дивнич В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201009796; заявл. 06.08.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

4. Пат. № 59144 України, МПК С02F 3/00. Спосіб очистки стічних вод від органічних забруднювачів / Михалевська Т.В., Фокін А.В., Франчук Г.М., Бондарець Ю.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201010903; заявл. 10.09.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

5. Пат. № 59215 України, МПК G01Р 3/64. Пристрій для визначення швидкості об’єкта / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011897; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

6. Пат. № 59216 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пристрій для розгону ударника / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011898; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

7. Пат. № 59217 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пристрій для розгону ударника із випаровувачем / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011899; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

8. Пат. № 59218 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пристрій для розгону ударника із форкамерою / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011900; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

9. Пат. № 59219 України, МПК G01N 3/30. Спосіб неруйнівного контролю міцності матеріалу / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011901; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

10. Пат. № 59220. України, МПК G01N 27/72, G01N 3/30. Пристрій для визначення параметрів електромагнітної емісії матеріалів/ Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011902; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

11. Пат. № 59221 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Пересувний пристрій для розгону ударника із контролем швидкості / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201011903; заявл. 07.10.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

12. Пат. № 59387 України, МПК В64С 23/00. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Переверзєв О.М., Священко Ю.І., Пасічник В.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201013626; заявл. 16.11.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

13. Пат. № 59443 України, МПК G01M 15/00. Спосіб визначення реактивної тяги ГТД в польоті / Волянська Л.Г., кулик М.С., Панін В.В., Терещенко Ю.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014722; заявл. 08.12.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.

14. Пат. № 59534 України, МПК Н03М 13/31. Система процедури статистичних правил прийняття рішення у задачах ідентифікації повної кодової конструкції з слабо відмінними параметрами / Юдін О.К., Луцький М.Г., Чунарьова А.В., Курінь К.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201010898; заявл. 10.09.10; опубл. 25.05.11. Бюл. № 10.

15. Пат. № 59726 України, МПК A01D 25/04. Робочий орган для викопування коренеплодів / Юрчук В.П., Волоха М.П., Башта О.Т., Волоха В.М., Болдирєва Л.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201013625; заявл. 16.11.10; опубл. 25.05.11. Бюл. № 10.

16. Пат. № 59787 України, МПК G01N 3/30, G01N 3/02. Установка «aSTanin-3d» для дослідження ударної міцності із тривимірним контролем процесу зіткнення / Астанін В.В., Щегель Г.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014721; заявл. 08.12.10; опубл. 25.05.11. Бюл. № 10.

17. Пат. № 60376 України, МПК G01S 13/52. Спосіб виявлення рухомих цілей імпульсним локатором / Омельчук І.П., Прокопенко І.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907995; заявл. 29.07.09; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

18. Пат. № 60390 України, МПК G06G 7/30, G05B 13/02, G05B 15/02. Цифровий оптимальний екстраполятор нестаціонарного трафіку комп’ютерних мереж / Гузій М.М., Андреєв О.В., Ігнатов В.О., Андрєєв В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006549; заявл. 28.05.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

19. Пат. № 60391 України, МПК G06F 7/38. Арифметичний пристрій / Жуков І.А., Красовська Є.В., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006810; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

20. Пат. № 60392 України, МПК A61B 5/02. Пристрій швидкісного вимірювання артеріального тиску / Зудов О.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006811; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

21. Пат. № 60393 України, МПК F04F 5/00. Спосіб відновлення працездатності ремонтних шестеренних мастильних гідронасосів/ Клімін В.В., Кіндрачук М.В., Герасімова О.В., Костін В.А., Кліміна Ю.В., Подлєсний В.В., Перро Д.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006816; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

22. Пат. № 60394 України, МПК Н03М 13/00. Спосіб спектрального визначення інформативних складових в процедурах усунення інформаційної невизначеності / Юдін О.К., луцький М.Г., Чунарьова А.В., Курінь К.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006817; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

23. Пат. № 60395 України, МПК F04D 19/00, F04D 29/66. Спосіб зменшення шуму вентилятора /Терещенко Ю.М., Кінащук І.Ф., Дорошенко К.В., Марковська Л.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006818; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

24. Пат. № 60398 України, МПК G06F 15/16. Багатопроцесорна обчислювальна система /Жуков І. А., Клименко І.А., Біляєв С.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007467; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

25. Пат. № 60399 України, МПК С21D 1/10, С21D 1/18, С21D 7/13, С21D 8/10, С21D 9/08, В21D 7/028. Спосіб підвищення зносостійкості сталевих товстостінних циліндричних деталей / Клімін В.В., Кіндрачук М.В., Діденко О.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007468; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

26. Пат. № 60400 України, МПК Н04В 7/005. Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю / Дуднік А.С., Шевцова Є.В., Яценко М.М., Зубарева О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007469; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

27. Пат. № 60401 України, МПК B64D 1/00. Спосіб аеродинамічного корегування польотом вільно падаючого контейнера з використанням сигналів супутникової навігації / Коврижкін О.Г., Коврижкін І.О., Горін І.Я., Лагута А.Г., Мельникович В.Б.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007471; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

28. Пат. № 60405 України, МПК G01M 13/04. Пристрій для вібродіагностики підшипникових вузлів / Орнатський Д.П., Довгань В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201008439; заявл. 06.07.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

29. Пат. № 60419 України, МПК G06M 19/00. Апаратно-програмний комплекс для верифікації точності координат користувача / Конін В.В., Малютенко Т.Л., Мелкумян В.Г., Погурельський О.С., Приходько І.А., Сушич О.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201010902; заявл. 10.09.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

30. Пат. № 60974 України, МПК G01S 5/14. Спосіб контролю цілісності супутникової навігаційної системи в контрольно-корегуючій станції / Конін В.В., Ковалевський Е.О., Куценко О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201010907; заявл. 10.09.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.

31. Пат. № 62862 України, МПК В64С 25/00. Безпілотний літальний апарат / Харченко В.П., Св’ященко Ю.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006812; заявл. 02.06.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

32. Пат. № 62874 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування одиночних недвійкових помилок із застосуванням послідовного алгоритму кодування / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014713; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

33. Пат. № 62875 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування одиночних недвійкових помилок / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014714; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

34. Пат. № 62876 України, МПК G09B 9/00. Спосіб визначення рівня відповідності індикації авіагоризонту психофізіологічним можливостям пілотів повітряних суден щодо його сприймання / Скрипець А.В., Грищенко Ю.В., Гуленко В.Д., Волков О.Є., Волошенюк Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014715; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

35. Пат. № 62877 України, МПК G01N 3/56. Спосіб відновлення поверхні тертя в імпульсному магнітному полі за допомогою модульованого сигналу / Свирид М.М., Кравець І.А., Задніпровська С.М., Волосович Г.А., Бородій В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014717; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

36. Пат. № 62878 України, МПК G06C 3/00, G01S 17/00. Спосіб двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад / Ігнатов В.О., Жуков І.А., Андреєв О.В., Андрєєв В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014719; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

37. Пат. № 62926 України, МПК А61В 5/00. Спосіб швидкісного вимірювання артеріального тиску / Зудов О.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201100935; заявл. 28.01.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

38. Пат. № 62927 України, МПК В01F 5/00. Кавітаційний дозатор-змішувач / Глазков М.М., Бойченко С.В., Бадах В.М., Ланецький В.Г., Нетреба В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201100936; заявл. 28.01.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

39. Пат. № 62928 України, МПК G01В 21/06. Пристрій для вимірювання величини лінійного зносу без зупинки машини / Запорожець В.В., Стадниченко М.Г., Токарук В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201100937; заявл. 28.01.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

40. Пат. № 62929 України, МПК В64С 39/02. Багатоцільовий двомоторний безпілотний літальний апарат / Кулик М.С., Харченко В.П., Матійчик М.П., Макарчук М.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201100938; заявл. 28.01.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

41. Пат. № 63122 України, МПК Н04К 1/00. Спосіб підвищення швидкості та прихованості передавання інформації / Куц Ю.В., Гопієнко А.В., Монченко О.В., Єременко В.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103436; заявл. 23.03.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

42. Пат. № 63123 України, МПК G01M 15/00. Триконтурний форсований турбореактивний двигун / Терещенко Ю.М., Волянська Л.Г., Кулик М.С., Панін В.В., Терещенко Ю.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103438; заявл. 23.03.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

43. Пат. № 63124 України, МПК B64C 3/38. Безпілотний літальний апарат (БПЛА) / Харченко В.П., Св’ящено Ю.І., Корченюк В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103441; заявл. 23.03.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

44. Пат. № 63125 України, МПК B64C 3/00, B64C 21/00. Безпілотний літальний апарат (БПЛА-ПС) / Харченко В.П., Переверзєв О.М., Священо Ю.І., Корченюк В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103446; заявл. 23.03.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

45. Пат. № 63174 України, МПК G01R 29/08. Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г.Ф., Конахович А.С., Одарченко Р.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105000; заявл. 20.04.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

46. Пат. № 64834 України, МПК F16H 21/00. Спосіб кінематичного аналізу кулісного механізму / Зубащенко Г.П., Корченко О.Г., Алейнікова Н.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103433; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

47. Пат. № 64835 України, МПК H03М 13/31. Спосіб компресії бітових зображень на базі методів вагового кодування / Юдін О.К., Чунарьова А.В., Гулак Н.К., Бараннік В.В., Скринник О.П..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103434; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

48. Пат. № 64836 України, МПК С02F 1/28. Спосіб очистки стічних вод від сполук хрому (ІІІ) / Франчук Г.М., Бовсуновський Є.О., Рябчевський О.В., Радомська М.М., Маджд С.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103435; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

49. Пат. № 64837 України, МПК С08L 9/10, C08K 13/02. Композиція для одержання каркасно-елестичної піно гуми / Фабуляк Ф.Г., Острогруд А.Ю., Масленнікова Л.Д.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103437; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

50. Пат. № 64838 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Комбінована вітроенергетична установка підвищеної ефективності / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Молчанов О.В., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103439; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

51. Пат. № 64839 України, МПК В04В 3/00, В01D 17/02. Відстійник для очищення стічних вод від нафтопродуктів /Зубченко О.М., Ковалевська Ю.В., Мельник О.М., Жук А.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103440; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

52. Пат. № 64840 України, МПК В27К 3/34, В27К 5/00. Епоксидибутилатний адгезив /Масленнікова Л.Д., Черних С.А., Шандрук М.І., Фабуляк Ф.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201103443; заявл. 23.03.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

53. Пат. № 65003 України, МПК В27К 3/34, В27К 5/00. Композиція для укріплення ґрунтів  / Масленнікова Л.Д., Кошель О.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201104983; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

54. Пат. № 65004 України, МПК F04D 19/00, F04D 29/66. Адаптивне робоче колесо осьового вентилятора ГТД / Дорошенко К.В., Макарчук М.В., Терещенко Ю.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201104985; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

55. Пат. № 65006 України, МПК В60L 11/00, B60K 6/00. Пристрій підвищення ефективності рекуперативного гальмування в електромобілях / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Молчанов О.В., Голік А.П., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201104989; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

56. Пат. № 65007 України, МПК H02N 15/00, H02N 2/00. Пристрій для отримання електричної енергії від механічних коливань / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Зубченко О.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Молчанов О.В., Власюк І.І.;заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201104990; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

57. Пат. № 65015 України, МПК G05B 17/00. Пристрій управління сукупністю малопотужних вітроенергетичних установок та сонячних батарей / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П, Удовенко О.О., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105002; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

58. Пат. № 65016 України, МПК С09Л 5/00. Технічна рідина / Запорожець О.І., Соловейкіна А.К., Карпенко С.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105003; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

59. Пат. № 65018 України, МПК С25D 15/00. Склад для одержання зносостійких композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю для роботи при підвищених температурах/Кіндрачук М.В., Корнієнко А.О., Федорчук С.В., Лучка М.В., Перро Д.М., Подлєсний В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105006; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

60. Пат. № 65019 України, МПК G01N 29/04, G01N 3/56. Спосіб визначення моменту виникнення задирання у фрикційних вузлах / Філоненко С.Ф., Космач О.П., Косицька Т.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105007; заявл. 20.04.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

61. Пат. № 65203 України, МПК F16Н 21/00. Спосіб кінематичного аналізу механізму ІІІ класу / Зубащенко Г.П., Корченко О.Г., Алейнікова Н.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106503; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

62. Пат. № 65205 України, МПКG01N 29/04, G01N 3/56. Спосіб визначення та контролю глибини різання при точінні / Філоненко С.Ф., Німченко Т.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106505; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

63. Пат. № 65206 України, МПК Н03М 13/31. Спосіб визначення надлишковості коду «зважених груп»/Василенко М.Ю., Василенко В.С., Чунарьов А.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106506; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

64. Пат. № 65507 України, МПК G01N 3/56, F16C 33/14. Cпосіб відновлення поверхні тертя в моторних мастилах /Свирид М.М., Кудрін А.П., Волосович Г.А., Задніпровська С.М., Бородій В.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106507; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

65. Пат. № 65208 України, МПК G01R 23/00. Спосіб визначення поточної частоти модульованих гармонічних сигналів /Дергунов О.В., Єременко В.С., Куц Ю.В., Щербак Л.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106508; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.

66. Пат. № 65209 України, МПК С23С 4/18. Спосіб формування зносостійких газотермічних покриттів термоциклуванням лазером / Кіндрачук М.В., Духота О.І., Головко Л.Ф., Тісов О.В., Шевченко О.Л., Хагерізаде Р.М.Х.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106509; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11. Бюл. № 22.