Патенти 2001-2009 роки

1. Деклараційний патент на винахід № 33870А «Спосіб ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища та пристрій для його реалізації» / Соченко П.С., Зеленков О.А., Зубченко О.М. – Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.

2. Деклараційний патент на винахід № 34114А «Пристрій для моделювання імовірносного графа» / Зеленков О.А. – Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.

3. Деклараційний патент на винахід № 34276А «Пристрій для управління двигуном зворотно-поступального руху» / Шибицький В.П., Шибицька Н.М., Савчук М.М. – Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.

4. Деклараційний патент на винахід № 34309А «Пристрій для моделювання імовірності відмов технічної системи» / Зеленков О.А. – Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.

5. Деклараційний патент на винахід № 34310А «Спосіб дренажування паливних баків повітряних кораблів» / Бойченко С.В., Єфіменко В.В. – Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1.

6. Деклараційний патент на винахід № 35380А «Лопатка вентилятора турбореактивного двоконтурного двигуна» / Панін В.В., Дмитрієв С.О., Козлов В.В., Гвоздецький І.І. – Опубл. 15.03.2001. Бюл. №2.

7. Деклараційний патент на винахід № 36399А «Пристрій для моделювання оцінки надійності програмних засобів» / Зеленков О.А. – Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3.

8. Деклараційний патент на винахід № 36685А «Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опорів» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3.

9. Деклараційний патент на винахід № 37159А «Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу навколишнього середовища» / Соченко П.С., Зеленков О.А., Пазюк О.В. – Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3.

10. Деклараційний патент на винахід № 37160А «Вітроенергетична установка» / Александров А.О. – Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3.

11. Деклараційний патент на винахід № 37813А «Газовідвідна система резервуарної місткості для легколетючих рідин» / Бойченко С.В., Бойченко О.В., Григоренко І.В., Єфіменко В.В. – Опубл. 15.05.2001. Бюл. № 4.

12. Деклараційний патент на винахід № 41595А «Вітродвигун циклічної дії» / Тригуб Г.І. – Опубл. 17.09.2001. Бюл.№ 8.

13. Деклараційний патент на винахід № 41625А «Лазерний доплерівський анемометр» / Землянський В.М. – Опубл. 17.09.2001. Бюл.№ 8.

Патенти 2002 року

1. Деклараційний патент на винахід № 43938 «Спосіб імітації акселераційних відчуттів» / Сотников Д.А., Кабанячий В.В., Башкатов В.К., Юрченко Ю.В., Клюєв Б.В., Тимаков В.М. – Опубл. 15.01.2002. Бюл. № 1.

2. Деклараційний патент на винахід № 48405А «Спосіб визначення здатності нафтопродуктів до втрат від випаровування» / Бойченко С.В., Любарська О.О. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

3. Деклараційний патент на винахід № 48406А «Пристрій для нанесення рідких дефектоскопічних матеріалів при капілярній дефектоскопії на поверхню контрольованого виробу» / Овсянкін А.М., Франчук Г.М., Дереча В.Я., Попов А.В. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

4. Деклараційний патент на винахід № 48407А «Понтон для вертикального циліндричного резервуара для зберігання нафти та нафтопродуктів» / Іванов С.В., Зубченко О.М., Свирид М.М., Бурдюженко Л.В. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

5. Деклараційний патент на винахід № 48438А «Спосіб диелькометричного виміру вологості сипучих матеріалів і пристрій для його здійснення» / Занько С.М. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

6. Деклараційний патент на винахід № 48439А «Пристрій формування середньої проби пального газу» / Занько С.М. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

7. Деклараційний патент на винахід № 48459А «Вимірювач потужності, повного, активного та реактивного опору, ємності, індуктивності та частоти» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

8. Деклараційний патент на винахід № 48460А «Пристрій для ультразвукового контролю хімічного складу середовища» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Зубченко О.М. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

9. Деклараційний патент на винахід № 48532А «Іонний анемометр для вимірювання швидкості течії газу» / Кінащук І.Ф., Орланов В.Й., Панін В.В. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

10. Деклараційний патент на винахід № 48549А «Спосіб резервованого підключення джерел інформації та пристрій для його здійснення» / Соченко П.С., Зеленков О.А., Пазюк О.В. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

11. Деклараційний патент на винахід № 48605А «Вітроенергетична установка» /Александров А.О. – Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

12. Деклараційний патент на винахід № 50077А «Перетворювач коду» / Жуков І.А.,Гамаюн В.П., Візор Я.Є. – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.

13. Деклараційний патент на винахід № 50101А «Комбінований спосіб автоматичного запобігання зіткненню літальних апаратів з перешкодами» / Лялько В.Г. – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.

14. Деклараційний патент на винахід № 50269А «Пристрій вводу даних в комп’ютерний томограф» / Скрипець А.В., Зеленков О.А., Цвігун В.Г., Соченко П.С. – Опубл. 15.10.2002., Бюл. № 10.

15. Деклараційний патент на винахід № 51156А «Спосіб контролю технічного стану осьового компресора» / Соляник В.Г., Ізбаш В.І., Коломєєв В.М., Кулик М.С., Козлов В.В., Осадчий С.О. – Опубл. 15.11.2002. Бюл. № 11.

16. Деклараційний патент на винахід № 51481А «Спосіб очищення внутрішньої поверхні трубопроводу та пристрій для його здійснення» / Глазков М.М., Курінков В.М., Тарасенко Т.В. – Опубл. 15.11.2002. Бюл. № 11.

17. Деклараційний патент на винахід № 51952А «Пристрій для вимірювання втрат газів» / Занько С.М. – Опубл. 16.12.2002. Бюл. № 12.

Патенти 2003 року

1. Деклараційний патент на винахід № 53576А «Спосіб літаководіння з запобіганням несанкціонованого доступу до керування польотом і пристрій для його здійснення» / Бабак В.П., Конахович Г.Ф., Тунік А.А., Харченко В.П., Яновський Ф.Й. – Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1.

2. Деклараційний патент на винахід № 54208А «Універсальний пристрій з замкнутим циклом циркулюючої рідини для вивчення низькотемпературних властивостей речовин» / Бойченко С.В., Федорович Л.А., Бейко Ю.О. – Опубл. 17.02.2003. Бюл. № 2.

3. Деклараційний патент на винахід № 55318А «Мобільний авіаційний тренажер» / Бабак В.П., Потемський В.М., Сотников Д.О., Харченко В.П., Давидов О.Р. – Опубл. 17.03.2003. Бюл. № 3.

4. Деклараційний патент на винахід № 55771А «Спосіб підвищення достовірності інформації та пристрій для його здійснення» / Скрипець А.В., Зеленков О.А., Соченко П.С. – Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

5. Деклараційний патент на винахід № 55927А «Спосіб синтезу оксидноманганового каталізатора реакції конверсії оксиду вуглецю (ІІ) до оксиду вуглецю (ІV)» / Іванов С.В., Іванова Н.Д., Болдирєв Є.І., Сокольський Г.В., Макеєва І.С. – Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

6. Деклараційний патент на винахід № 55928В «Комбінований аеростатичний літальний апарат» / Ударцев Є.П., Давидов О.Р. – Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

7. Деклараційний патент на винахід № 55997 «Пристрій стабілізації напруги з високим коефіцієнтом корисної дії» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 5.04.2003., Бюл. № 4.

8. Деклараційний патент на винахід № 55998А «Пристрій вимірювання швидкості зльоту літака» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С. – Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

9. Деклараційний патент на винахід № 56024А «Пристрій для вимірювання параметрів поляризації» / Тичинський А.В., Ільницький Л.Я., Фецун А.В. – Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

10. Деклараційний патент на винахід № 56782А «Аеростатна платформа для зв’язку та мовлення» / Бабак В.П., Наритник Т.М., Ударцев Є.П., Тян Е.Б. – Опубл. 15.05.2003. Бюл. № 5.

11. Деклараційний патент на винахід № 59610А «Спосіб запобігання або зменшення втрат палив від випаровування в умовах зберігання» / Бойченко С.В., Федорович Л.А. – Опубл. 15.09.2003. Бюл. № 9.

12. Деклараційний патент на винахід № 59652А «Спосіб визначення аеродинамічних характеристик профілю в плоскій компресорній решітці та пристрій для його здійснення» / Терещенко Ю.М., Волянська Л.Г., Панін В.В., Дихановський В.М. – Опубл. 15.09.2003., Бюл. № 9.

13. Деклараційний патент на винахід № 59960А «Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення» / Зеленков О.А., Бунчук О.О., Мірошниченко О.Г. – Опубл. 15.09.2003. Бюл. № 9.

14. Деклараційний патент на винахід № 59964А «Вітроенергетична установка» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Пазюк О.В. – Опубл. 15.09.2003. Бюл. № 9.

15. Деклараційний патент на винахід № 60462А «Спосіб запобігання втратам авіаційних палив від випаровування» / Бойченко С.В., Ластовець А.М., Іванов С.В., Федорович Л.А. – Опубл. 15.10.2003. Бюл. № 10.

16. Деклараційний патент на винахід № 60856А «Пристрій вимірювання активного, реактивного, повного опорів, активної, реактивної та повної потужностей в електротехнічних системах» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.10.2003., Бюл. № 10.

17. Деклараційний патент на винахід № 62506А «Спосіб літаководіння з запобіганням несанкціонованому доступу до керування польотом в екстримальних ситуаціях» /  Бабак В.П., Харченко В.П., Конахович Г.Ф., Зайцев Ю.В., Захарчевська І.К. – Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.

Патенти 2004 року

1. Деклараційний патент на винахід № 63422А «Пристрій ультразвукового контролю зміни концентрацій домішок в газових та рідинних середовищах» / Казак В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 15.01.2004. Бюл. № 1.

2. Деклараційний патент на винахід № 63446А «Спосіб контролю забруднення атмосфери через біотестування атмосферних опадів» / Крот Ю.Г., Кіпніс Л.С., Франчук Г.М., Табатабаі Маджд С.М. – Опубл. 15.01.2004. Бюл. № 1.

3. Деклараційний патент на винахід № 64164А «Спосіб автономної автоматичної посадки літальних апаратів» / Лялько В.Г., Гуменюк І.В. – Опубл. 16.02.2004. Бюл. №2.

4. Деклараційний патент на винахід № 64257А «Пристрій для вимірювання швидкості зльоту літака» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл 16.02.2004., Бюл. № 2.

5. Деклараційний патент на винахід № 65289А «Пристрій для моделювання оцінки надійності програмного забезпечення» / Зеленков О.А., Бунчук О.О. – Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3.

6. Деклараційний патент на винахід № 65290А «Пристрій важення рідинних та сипучих речовин» / Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В., Зубченко О.О. – Опубл. 15.03.2004., Бюл. № 3.

7. Деклараційний патент на винахід № 67384А «Вимірювач поляризаційних характеристик електромагнітної хвилі» / Ільницький Л.Я., Звєрєв В.П., Фецун А.В. – Опубл. 15.06.2004., Бюл. № 6.

8. Деклараційний патент на винахід № 67661А «Пристрій для визначення обертальних похідних моделей в аеродинамічній трубі» / Давидов О.Р., Жила В.Г., Іщенко С.О. – Опубл. 15.06.2004. Бюл. № 6.

9. Деклараційний патент на винахід № 50077 «Перетворювач коду» / Жуков І,А., Гамаюн В.П., Візор Я.Є. – Опубл. 17.05.2004. Бюл. № 5.

10. Деклараційний патент на винахід № 69512 «Спосіб визначення рівня професійної придатності для роботи різними мовами в умовах психоемоційного навантаження» / Бабак В.П., Харченко В.П., Захараш М.П., Матюха О.В., Макаренко М.В., Панченко В.М., Зайцев Ю.В., Захарчевська І.К. – Опубл. 15.09.2004. Бюл. № 9.

11. Деклараційний патент на винахід № 70518А «Спосіб визначення розклинювальної дії мастильних матеріалів і пристрій для його здійснення» / Запорожець В.В,, Закієв І.М., Баланін В.Х. – Опубл. 15.10.2004. Бюл. № 10.

12. Деклараційний патент на винахід № 71214А «Пристрій сполучення обчислювача з датчиками аналогових сигналів» / Орленко В.С., Браіловський М.М., Хорошко В.О., Чирков Д.В. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11

13. Деклараційний патент на винахід № 71435А «Композиція для одержання пінополіуретансечовини» / Масленнікова Л.Д., Іванов С.В., Грушак З.В. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11

14. Деклараційний патент на винахід № 71436А «Спосіб виготовлення катода хімічного джерела струму короткочасної дії» / Іванов С.В., Іванова Н.Д., Болдирєв Є.І., Стадник О.О., Сокольський Г.В. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11

15. Деклараційний патент на винахід № 3391 «Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру» / Кравець І.А., Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 15.11.2004., Бюл. № 11

16. Деклараційний патент на винахід № 3470 «Спосіб визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за станом деформаційного рельєфу поверхні плакуючого шару” / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Карускевич О.М. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11.

17. Деклараційний патент на винахід № 3471 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11

Патенти 2005 року

1. Деклараційний патент на винахід № 4244 «Пристрій ультразвукового контролю хімічного складу речовини» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Пазюк О.В. – Опубл. 17.01.2005. Бюл. № 1

2. Деклараційний патент на винахід № 4245 «Магнітний проїзний квиток із захистом від підробки» / Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В. – Опубл. 17.01.2005., Бюл. №1

3. Деклараційний патент на винахід № 4795 «Спосіб формування породних відвалів з наступною біологічною рекультивацією» / Попа Ю.М., Козак О.В. – Опубл. 15.02.2005., Бюл. № 2.

4. Деклараційний патент на винахід № 5366 «Атенюатор надвисоких частот з електронним керуванням» / Ільницький Л.Я., Щербина О.А. – Опубл. 15.03.2005. Бюл. № 3

5. Деклараційний патент на винахід № 7011 «Носій магнітного запису для авіаційних бортових систем» / Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В. – Опубл. 15.06.2005., Бюл. № 6

6. Деклараційний патент на винахід № 7135 «Автоматичний вимірювач напруженості електромагнітного поля» / Ільницький Л.Я., Щербина О.А. – Опубл. 15.06.2005. Бюл. № 6

7. Деклараційний патент на винахід № 7714 «Спосіб озеленення осипів» / Попа Ю.М. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. №7

8. Деклараційний патент на винахід № 7727 «Обчислювальний пристрій» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 15.07.2005. Бюл.№ 7.

9. Деклараційний патент на винахід № 7728 «Аналізатор мовлення» / Жуков І.А., Краковський В.Я., Мартинова О.П. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7

10. Деклараційний патент на винахід № 7986 «Газодинамічний фільтр» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7

11. Деклараційний патент на винахід № 7987 «Нагрівальний пристрій каталітичних нейтралізаторів» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7

12. Деклараційний патент на винахід № 8012 «Спосіб одержання інертного газу на основі азоту» / Дровнін С.С., Козлов В.В. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. №7

13. Деклараційний патент на винахід № 8415 «Ємнісний висотомір» / Козлов А.П., Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. – Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8

14. Деклараційний патент на винахід № 9570 «Каталітичний нейтралізатор» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10

15. Деклараційний патент на винахід № 9571 «Газодинамічний фільтр» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10

16. Деклараційний патент на винахід № 10215 «Фотограмметричний пристрій» / Данкевич А.Ф., Крячок С.Д., Ліщитович Л.І. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

17. Деклараційний патент на винахід № 10216 «Пристрій для центрування» / Данкевич А.Ф., Діденко О.В., Крячок С.Д., Ліщитович Л.І. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

18. Деклараційний патент на винахід № 10308 «Спосіб нанесення корозійностійкого покриття на металеві поверхні деталей» / Франчук Г.М., Васильєв М.О., Хижко В.Д., Бовсуновський Е.О. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

19. Деклараційний патент на винахід № 10309 «Вітроенергетична установка для підвищення коефіцієнта використання енергії вітру» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Клебанівський С.В., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

20. Деклараційний патент на корисну модель № 10333 «Спосіб формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2005., Бюл. № 11.

21. Деклараційний патент на корисну модель № 10334 «Пристрій для формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2005., Бюл. № 11.

22. Деклараційний патент на корисну модель № 10391 «Пристрій дистанційного контролю використання електроенергії» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

23. Деклараційний патент на корисну модель № 10441 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

24. Деклараційний патент на корисну модель № 10444 «Обчислювальна система» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

25. Деклараційний патент на корисну модель № 10592 «Комбінований спосіб очищення конструктивних елементів від забруднень» / Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Ластовка Є.О. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

26. Деклараційний патент на корисну модель № 10744 «Газовідвідна система резервуарної місткості для легколетких рідин» / Бойченко С.В., Федорович Л.А., Черняк Л.М. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

27. Деклараційний патент на корисну модель № 10968 «Самофокусівна антена з адаптивною поляризацією» / Ільницький Л.Я., Щербина О.А. – Опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12.

28. Деклараційний патент на корисну модель № 11111 «Адаптивний вимірювач параметрів електромагнітного поля» / Ільницький Л.Я., Щербина О.А. – Опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12.

29. Деклараційний патент на корисну модель № 11112 «Латексна композиція для одержання піногуми» / Іванов С.В., Масленнікова Л.Д., Фабуляк Ф.Г., Столярова Н.В. – Опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12.

30. Деклараційний патент на корисну модель № 11335 «Спосіб одержання сорбційного терморозщепленого графіту» / Левін А.І., Мусієнко В.П., Кожан О.П., Бондаренко А.І., Варюхно В.В., Агафонов В.І., Бурдюженко Л.В. – Опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12.

Патенти 2006 року

1. Деклараційний патент на корисну модель № 11806 «Самоочисний гідродинамічний фільтр» / Бадах В.М., Бочаров В.П., Головко Ю.С. – Опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 11807 «Нагрівальний пристрій каталітичних нейтралізаторів» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1.

3. Деклараційний патент на корисну модель № 11842 «Кавітаційний змішувач проточного типу» / Ланецький В.Г., Глазков М.М., Тарасенко Т.В. – Опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1.

4. Деклараційний патент на винахід № 74712 «Багатопроцесорна система» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Антонов Р.Л. – Опубл. 16.01.2006. Бюл. №1

5. Деклараційний патент на винахід № 75209 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.03.2006. Бюл. № 3

6. Деклараційний патент на корисну модель № 13483 «Укорочений симетричний вібратор із сповільнювальною структурою печей» / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Свинцицька І.В. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.

7. Деклараційний патент на корисну модель № 13487 «Пристрій для отримання електричної енергії високих напруг» / Зубченко О.М., Трофімов І.Л., Кравець І.А. – Опубл. 17.04.2006., Бюл. № 4.

8. Деклараційний патент на корисну модель № 13488 «Спосіб оцінки запасу газодинамічної стійкості компресора газотурбінних двигунів в умовах експлуатації» / Волянська Л.Г., Кінащук І.Ф., Кірчу Ф.І., Панін В.В. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.

9. Деклараційний патент на корисну модель № 13491 «Пристрій для діагностування несправностей технічних об’єктів» / Браіловський М.М., Хорошко В.О., Чирков Д.В. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.

10. Патент на винахід № 75415 «Пристрій для захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.

11. Патент на винахід № 75435 «Пристрій для обчислення експоненціальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.

12. Патент на винахід № 75439 «Пристрій для обчислення експоненціальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Кременецький Г.М. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.

13. Патент на винахід № 75455 «Пристрій для обчислення сигмоїдальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Кременецький Г.М. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.

14. Деклараційний патент на корисну модель № 14317 «Пристрій електроімпульсний гідравлічний для очищення конструктивних елементів від забруднень» / Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Федорчук О.П. – Опубл. 15.05.2006. Бюл. № 5.

15. Деклараційний патент на корисну модель № 14318 «Пристрій електроімпульсний пневматичний для очищення конструктивних елементів від забруднень» / Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Федорчук О.П. – Опубл. 15.05.2006. Бюл. № 5.

16. Деклараційний патент на корисну модель № 14971 «Пристрій електроімпульсний вакуумний для очищення конструктивних елементів від забруднень» / Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Федорчук О.П. – Опубл. 15.06.2006. Бюл. № 6.

17. Деклараційний патент на корисну модель № 15011 «Пристрій дистанційного контролю швидкості збільшення концентрацій вибухонебезпечних газів у вугільних шахтах» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Кравець І.А., Голик А.П. – Опубл. 15.06.2006. Бюл. № 6.

18. Деклараційний патент на корисну модель № 15974 «Спосіб отримання електричної енергії від механічних коливань» / Зубченко О.М., Трофімов І.Л., Гурбан В.В. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

19. Деклараційний патент на корисну модель № 15975 «Гідроциклон для очистки рідин від механічних домішок» / Зубченко О.М., Трофімов І.Л., Бурдюженко Л.В. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

20. Деклараційний патент на корисну модель № 16057 «Протиожеледний рідкий реагент» / Запорожець О.І., Соловейкіна А.К., Соловейкін М.Б. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

21. Патент на винахід № 76203 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

22. Патент на винахід № 76204 «Пристрій захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

23. Патент на винахід № 76210 «Пристрій захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

24. Патент на винахід № 76312 «Спосіб визначення залежності динамічної в’язкості мастильних матеріалів від температури і пристрій для його здійснення» / Запорожець В.В., Закієв І.М., Баланін В.Х. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

25. Патент на винахід № 76313 «Пристрій для визначення аеродинамічних характеристик компресорних решіток» / Панін В.В., Терещенко Ю.М., Волянська Л.Г., Кірчу Ф.І. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.

26. Патент на корисну модель № 18263 «Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів» / Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Кулик М.С., Федорчук О.П. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

27. Патент на корисну модель № 18337 «Пересувна установка для очистки забрудненої діелектричної рідини» / Трофімов І.Л., Зубченко О.М., Матвєєва О.Л., Захарчук П.П. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

28. Патент на корисну модель № 18372 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.О., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

29. Патент на корисну модель № 18373 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.О., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

30. Патент на корисну модель № 18374 «Спосіб оперативної оцінки рівня льотної придатності об’єкта авіаційної техніки» / Бабак В.П., Ігнатов В.О., Чоха Ю.М. – Опубл. 15.11.2006., Бюл. № 11.

31. Патент на корисну модель № 18375 «Спосіб оперативної оцінки якості технічного стану надійності функціонування газотурбінного двигуна» / Бабак В.П., Кулик М.С., Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Чумак О.І., Федорчук О.П. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

32. Патент на корисну модель № 18476 «Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Клебанівський С.В., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

33. Патент на корисну модель № 18477 «Пристрій підвищення ефективності використання енергії вітру в електрокарах» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Клебанівський С.В., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

34. Патент на корисну модель № 18478 «Пристрій дистанційної діагностики технічного стану складних електронних систем» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Клебанівський С.В., Сидоренко К.М. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

35. Патент на корисну модель № 18479 «Спосіб отримання електричної енергії високих напруг» / Трофімов І.Л., Зубченко О.М., Кравець І.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

36. Патент на корисну модель № 18441 «Спосіб ультразвукового вимірювання товщини багатошарових матеріалів та виробів» / Єременко В.С., Куц Ю.В., Монченко О.В. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

37. Патент на корисну модель № 18442 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.О., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

38. Патент на корисну модель № 18443 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.О., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

39. Патент на корисну модель № 18621 «Суматор у парафазному коді» / Синельніков О.О. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

40. Патент на корисну модель № 18809 «Система для відведення стічної води із залізничної колії» / Зубченко О.М., Бурдюженко Л.В., Трофімов І.Л., Коваль В.В., Лобунець Т.В. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

41. Патент на корисну модель № 18810 «Пристрій для формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

42. Патент на корисну модель № 18930 «Електростатичний двигун» / Зубченко О.М., Гурбан В.В., Зубченко В.В. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.

43. Патент на корисну модель № 19341 «Спосіб формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.

Патенти 2007 року

1. Патент на корисну модель № 20653 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

2. Патент на корисну модель № 20654 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Юкальчук А.А. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

3. Патент на корисну модель № 20686 «Спосіб очищення рідини від механічних домішок» / Трофімов І.Л., Зубченко О.М., Горупа В.В. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

4. Патент на винахід № 77980 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

5. Патент на винахід № 78088 «Каталітичний нейтралізатор» / Бойченко С.В., Ковтун А.К. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.

6. Патент на корисну модель № 22215 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Московченко І.В. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

7. Патент на корисну модель № 22225 «Спосіб аналізу складу металевих сплавів» / Антонов В.К. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

8. Патент на корисну модель № 22262 «Сигналізатор автоматизований інформативно-діагностичний для оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів» / Чоха Ю.М., Кулик М.С., Литвиненко О.Є., Федорчук О.П. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

9. Патент на корисну модель № 22263 «Система пожежно-охоронної сигналізації» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Сидоренко К.М. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

10. Патент на корисну модель № 22264 «Вітроенергетична установка» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Сидоренко К.М., Луценко В.А. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

11. Патент на корисну модель № 22265 «Освітлювальна установка» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Голік А.П., Сидоренко К.М – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

12. Патент на корисну модель № 22313 «Наповнена композиція для одержання жорсткоеластичної пінополіуретансечовини» / Масленнікова Л.Д., Іванов С.В., Грушак З.В., Фабуляк Ф. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

13. Патент на корисну модель № 23151 «Відновлювальний фільтр» / Борковська Л.О., Бороденко І.А., Куц Ю.В., Орнатський Д.П. – Опубл. 10.05.2007. Бюл. № 6.

14. Патент на корисну модель № 25008 «Пристрій для розпізнавання випадкових процесів» / Глухимчук М.І., Подгорний Є.І., Рябова Л.В., Ярова Я.С. – Опубл. 25.07.2007. Бюл. № 11

15. Патент на корисну модель № 25009 «Обчислювальна система» / Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 25.07.2007. Бюл. № 11

16. Патент на корисну модель № 25173 «Автоматичний вимірювач ширини смуги випромінювання» / Ільницький Л.Я., Сібрук Д.Л. – Опубл. 25.07.2007. Бюл. № 11.

17. Патент на корисну модель № 25491 «Пристрій для множення елементів скінченних полів GF(2n)» / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельников О.О. – Опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12.

18. Патент на корисну модель № 25555 «Програмуючий комутатор» / Жуков І.А., Аль Шибані Салім, Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12.

19. Патент на корисну модель № 25633 «Пристрій для визначення координат тривимірної криволінійної поверхні об’єкта» / Астанін В.В., Олефір Г.О. – Опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12.

20. Патент на корисну модель № 27510 «Пристрій для додавання у парафазному коді» / Жуков І.А., Гуменюк В.О., Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

21. Патент на корисну модель № 27574 «Пристрій обчислення відстані між літаками у парафазному коді» / Жуков І.А., Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

22. Патент на корисну модель № 27580 «Сигналізатор автоматизований комбінований інформативно-діагностичний для оперативної оцінки ступеня якості технічного стану та рівня надійності функціонування об’єктів технічної експлуатації» / Чоха Ю.М., Макаров Л.М. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

23. Патент на корисну модель № 27581 «Сигналізатор автоматизований комбінований інформативно-діагностичний для оперативної оцінки рівня льотної придатності об’єктів авіаційної техніки» / Чоха Ю.М., Макаров Л.М. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

24. Патент на корисну модель № 27582 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Сергієнко Р.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

25. Патент на корисну модель № 27583 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Сергієнко Р.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

26. Патент на корисну модель № 27584 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Сергієнко Р.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

27. Патент на корисну модель № 27610 «Пристрій для обчислення сум парних добутків» / Жуков І.А., Синельніков О.О., Антіпов А.О. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

28. Патент на корисну модель № 27626 «Гідроциклон для очищення стічних вод від нафтопродуктів» / Зубченко О.О., Павлюк Д.І., Швець Д.І., Горупа В.В., Матвєєва О.Л. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

29. Патент на корисну модель № 27627 «Спосіб запобігання витратам від випаровування моторного палива» / Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

30. Патент на корисну модель № 27849 «Зносостійкий сплав на основі заліза» / Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Мансур Д.І., Федорчук С.В., Погорелая В.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

Патенти 2008 року

1. Патент на корисну модель № 29641 «Спосіб запобігання випаровуванню легких вуглеводневих рідин при їх тривалому зберіганні» / Іванов С.В., Спаська О.А., Білокопитов Ю.В. – Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

2. Патент на корисну модель № 29663 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Сергієнко Р.В. – Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

3. Патент на корисну модель № 29664 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Сергієнко Р.В. -Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

4. Патент на корисну модель № 29682 «Спосіб оптимального керування діагностуванням радіоелектронних систем» / Ігнатов В.О., Конахович Г.Ф., Мачалін І.О. – Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

5. Патент на корисну модель № 29683 «Спосіб прогнозування залишкової довговічності елементів авіаційної конструкцій по насиченості і фрактальній розмірності деформаційного рельєфу» / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Маслак Т.П., Пантелєєв В.М., Якушенко О.С. – Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

6. Патент на винахід № 81697 «Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження електромагнітного поля» / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Осама Тураби – Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

7. Патент на корисну модель № 30003 «Прилад для випробування матеріалів на мікротвердість» / Ігнатович С.Р., Закієв І.М., Закієв В.І., Дворник Є.П. – Опубл. 11.02.2008. Бюл. № 3.

8. Патент на корисну модель № 30503 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Московченко І.В. – Опубл. 25.02.2008. Бюл. № 4.

9. Патент на корисну модель № 30504 «Спосіб криптографічного перетворення інформації» / Білецький А.Я., Білецький О.А., Кузнецов О.А., Московченко І.В. – Опубл. 25.02.2008. Бюл. № 4.

10. Патент на корисну модель № 30615 «Сигналізатор автоматизований інформативно-діагностичний для оперативної оцінки технічного діагнозу складних динамічних об’єктів технічної експлуатації» / Чоха Ю.М., Федорчук О.П. – Опубл. 11.03.2008. Бюл. № 5.

11. Патент на корисну модель № 30666 «Спосіб електротермічної переробки відходів» / Харченко В.П., Кучеренко В.О., Бойченко С.В., Власюк І.І. – Опубл. 11.03.2008. Бюл. № 5.

12. Патент на корисну модель № 31664 «Поліноміальний екстраполятор для прогнозування інтенсивностей інформаційних потоків в комп’ютерних мережах» / Жуков І.А., Антонов В.К., Дрововозов В.І., Аль-Сурікі-Ібрагім. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

13. Патент на корисну модель № 31719 «Пристрій концентрації енергії слабких вітрів» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Луценко В.А. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

14. Патент на корисну модель № 31720 «Газовий лічильник» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Луценко В.А. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

15. Патент на корисну модель № 31721 «Міні-гідроелектростанція» / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Клебанівський С.В. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

16. Патент на корисну модель № 31774 «Пристрій для автоматизованого визначення координат тривимірної криволінійної поверхні об’єкта» / Астанін В.В., Олефір Г.О. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

17. Патент на корисну модель № 31878 «Пристрій для обробки діелектричних паливно-мастильних матеріалів» / Трофімов І.Л., Зубченко О.М., Кравець І.А. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

18. Патент на корисну модель № 31879 «Ергатична система з контуром стабілізації параметрів стану біологічної складової» / Поліщук С.Т., Азарсков В.М., Бойко І.Ф. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

19. Патент на корисну модель № 31880 «Пристрій затримки імпульсних сигналів» / Столяр В.В., Яновський Ф.Й. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

20. Патент на корисну модель № 31881 «Спосіб екстракорпоральної корекції гомеостазу» / Поліщук С.Т., Азарсков В.М., Самчук О.М., Блохін Л.М., Беспалов А.О. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

21. Патент на корисну модель № 31971 «Спосіб електротермічної переробки відходів у метанол» / Харченко В.П., Кучеренко В.О., Бойченко С.В., Власюк І.І. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

22. Патент на корисну модель № 31972 «Спосіб електротермічної переробки відходів у спирт» – Харченко В.П., Кучеренко В.О., Бойченко С.В., Власюк І.І. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

23. Патент на винахід № 82538 «Спосіб вимірювання стійкості електронного пристрою» / Розорінов Г.М., Мелешко М.А. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

24. Патент на винахід № 82569 «Пристрій для виділення старших і молодших одиниць з позиційного коду» / Жуков І.А., Гамаюн В.П., Яременко К.П. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

25. Патент на корисну модель № 32140 «Пристрій для автоматизованого визначення координат точок тривимірної криволінійної поверхні об’єкта» / Астанін В.В., Олефір Г.О. – Опубл. 12.05.2008. Бюл. № 9.

26. Патент на корисну модель № 32451 «Газовий пальник» / Горупа В.В., Кравець І.А., Захарчук В.П., Трофімов І.Л. – Опубл. 12.05.2008. Бюл. № 9.

27. Патент на винахід № 82721 «Спосіб вимірювання інтенсивності іонізуючого випромінювання» / Розорінов Г.М., Мелешко М.А., Шпак І.Ю. – Опубл. 12.05.2008. Бюл. № 9.

28. Патент на винахід № 85059 «Ідентифікатор» / Ситник О.Г., Розорінов Г.М., Мелешко М.А., Азарсков В.М. – Опубл. 27.08.2007. Бюл. № 13.

29. Патент на корисну модель № 33933 «Спосіб структурно-інформаційного представлення гомеостазу біологічної системи» / Поліщук С.Т., Азарсков В.М., Іванов Д.Д., Коломієць А.В. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

30. Патент на корисну модель № 33977 «Двомоторний безпілотний літальний апарат спеціального призначення» / Харченко В.П., Матійчик М.П. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

31. Патент на корисну модель № 34037 «Рідкий теплоносій для геліоустановок і геліосистем» / Запорожець О.І., Соловейкіна А.К., Руденко О.В. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

32. Патент на корисну модель № 34038 «Волоконно-оптичний пристрій вимірювання лінійних розмірів» / Харченко В.П., Квасніков В.П., Ільченко В.М., Окоча С.В., Руднева М.С. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

33. Патент на корисну модель № 34039 «Склад електроліту синтезу активного діоксиду мангану для катодного матеріалу хімічних джерел струму» / Сокольський Г.В., Іванова Н.Д., Іванов С.В., Болдирев Є.І. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

34. Патент на винахід № 83505 «Приймально-передавальна антена з керованою поляризацією» / Ільницький Л.Я., Осама Тураби Обдала Ейса – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14.

35. Патент на винахід № 83576 «Пристрій для автоматичного підігрівання рідкого палива» / Бабак В.П., Древецький В.І., Квасніков В.П. – Опубл. 25.07.2008. Бюл. № 14

36. Патент на винахід № 85222 «Адаптивна антена радіонавігації» / Ковалевський Е.О., Конін В.В., Харченко В.П. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.

37. Патент на корисну модель № 34671 «Спосіб комбінований функціонально-тестовий оперативної оцінки технічного діагнозу газотурбінного двигуна і його конструктивних вузлів проточної частини» / Чоха Ю.М., Кретов В.В., Федорчук О.П. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

38. Патент на корисну модель № 34917 «Поляриметричний радіолокатор» / Авер’янова Ю.А., Авер’янов А.О., Яновський Ф.Й. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

39. Патент на корисну модель № 34918 «Спосіб обробки діелектричних паливно-мастильних матеріалів» / Трофімов І.Л., Бурикін В.В., Захарчук П.А. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

40. Патент на корисну модель № 34919 «Спосіб визначення контактного навантаження в фрикційних вузлах в момент виникнення заїдання» / Філоненко С.Ф., Стахова А.П., Стадниченко В.М.. Кравченко В.Г. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

41. Патент на корисну модель № 34951 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

42. Патент на корисну модель № 34952 «Одномоторний безпілотний літальний апарат для захисту рослин» / Матійчик М.П., Рибальченко О.С. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

43. Патент на корисну модель № 34992 «Вимірювач ширини смуги випромінювання» / Ільницький Л.Я., Сібрук Д.Л. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

44. Патент на корисну модель № 35057 «Спосіб ультразвукового вимірювання товщини виробів» / Куц Ю.В., Єременко В.С., Донченко О.В., Лапіна І.М. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.

45. Патент на корисну модель № 38015 «Рідкий теплоносій для систем опалювання» / Запорожець О.І., Карабцов Г.П., Соловейкіна А.К. – Опубл. 05.12.2008. Бюл. № 24.

46. Патент на корисну модель № 38140 «Спосіб орієнтованого контролю об’єктів» / Ларін В.Ю., Харченко В.П., Квасніков В.П. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

47. Патент на корисну модель № 38141 «Прилад для порівняння оцінки протизносних і антифрикційних властивостей елементів трибосистем» / Аксьонов О.Ф., Стельмах О.У.,

48. Корбут Є.В., Костюнік Р.Є., Сидоренко О.Ю., Шимчук С.П., Кущев О.В. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

49. Патент на корисну модель № 38142 «Двопотоковий авіаційний дозатор трихограми» / Матійчик М.П., Камінський П.П., Юращук О.А. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

50. Патент на корисну модель № 38178 «Спосіб отримання покриттів з порошкових матеріалів» / Лопата Л.А., Ляшенко Б.А., Кіндрачук М.В., Мєдвєдєва Н.А., Лопата Т.В., Лабунець В.Ф. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

51. Патент на корисну модель № 38179 «Вимірювач інтенсивності освітлення за допомогою WEB-камери» / Синєглазов В.М., Тупіцин М.Ф. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

52. Патент на корисну модель № 38524 «Спосіб визначення місцезнаходження витоку рідкого або газового середовищ» / Луцький М.Г., Пономаренко О.В., Філоненко С.Ф. – Опубл. 12.01.2009 Бюл. № 1

53. Патент на корисну модель № 38638 «Пристрій для кавітаційного очищення форсунок двигунів внутрішнього згоряння» / Ланецький В.Г., Глазков М.М., Тарасенко Т.В., Бадах В.М. – Опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24.

Патенти 2009 року

1. Патент № 39917 України, МПК G 01 S 5/14. Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації / Харченко В.П., Кондратюк В.М., Газнюк М.О., Вишнякова Є.В., Трикоз В.П., Куценко О.В., Погурельський О.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а200712390; заявл. 07.11.07; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

2. Патент № 39943 України, МПК G 09 В 9/00. Спосіб визначення перших ознак факторного резонансу авіаційного оператора / Хохлов Є.М., Положевець Г.А., Грищенко Ю.В., Ткаченко А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200808986; заявл. 09.07.08; опубл. 25.03.2009. Бюл. № 6.

3. Патент № 39963 України, МПК G 01 L 7/02. Вакуумна камера / Синєглазов В.М., Тупіцин М.Ф., Смойловська Ю.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200809595; заявл. 22.07.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

4. Патент № 39964 України, МПК F 02 D 37/00. Комплексний спосіб керування крутним моментом двигуна / Бойченко С.В., Ільчук А.І., Ковтун А.К.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200809597; заявл. 22.07.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

5. Патент № 39965 України, МПК F 23 G 5/08. Спосіб електротермічної переробки відходів у азотні добрива / Кондрашов М.М., Харченко В.П., Кучеренко В.О., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200809598; заявл. 22.07.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

6. Патент № 39972 України, МПК G 01 B 9/02, G 01 B 11/30. Безконтактний тривимірний профілометр / Ігнатович С.Р., Закієв І.М., Закієв В.І., Юцкевич С.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200809989; заявл. 01.08.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

7. Патент № 39975 України, МПК F 23 G 5/00. Спосіб електротермічної переробки відходів у газове паливо / Кулик М.С., Харченко В.П., Кучеренко В.О., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200810396; заявл. 14.08.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

8. Патент № 40062 України, МПК B 29 B 17/00. Спосіб утилізації автопокришок та інших гумотехнічних виробів / Бадах В.М., Бочаров В.П., Тарасенко Т.В., Ящук О.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200811947; заявл. 08.10.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

9. Патент № 40063 України, МПК B 29 B 17/00. Пристрій для гідроабразивної деструкції автопокришок / Бадах В.М., Бочаров В.П., Тарасенко Т.В., Ящук О.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200811948; заявл. 08.10.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

10. Патент № 40145 України, МПК G 06 F 7/00. Пристрій для ділення елементів скінченних полів GF(2n) / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200812736; заявл. 30.03.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

11. Патент № 40233 України, МПК G 01 S 5/14. Геодезичний GNSS прилад / Харченко В.П., Кондратюк В.М., Газнюк М.О., Вишнякова Є.В., Трикоз В.П., Куценко О.В., Васильєв І.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200813447; заявл. 21.11.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

12. Патент № 40288 України, МПК B 64 C 39/02. Двомоторний безпілотний літальний апарат / Кулик М.С., Харченко В.П., Матійчик М.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u20081418; заявл. 09.12.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.

13. Патент № 40439 України, МПК G 06 F 7/06. Пристрій для виділення сигналу передостаннього рангу / Омельчук І.П., Прокопенко І.Г., Чирка Ю.Д.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200812735; заявл. 30.10.08; опубл. 10.04.09. Бюл. № 7.

14. Патент № 41445 України, МПК G 01 R 23/00. Спосіб вимірювання частоти гармонічного сигналу / Омельчук І.П., Прокопенко І.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200814165; заявл. 09.12.08; опубл. 25.05.09. Бюл. № 10.

15. Патент № 41446 України, МПК B 24 C 1/10. Пристрій для термічної демеркуризації з індукційним нагрівачем / Повстень В.О., Дмитруха Т.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200814169; заявл. 09.12.08; опубл. 25.05.09. Бюл. № 10.

16. Патент № 41972 України, МПК C 09 K 5/00. Рідкий теплоносій для системи опалювання / Запорожець О.І., Карабцов Г.П., Соловейкіна А.К., Соловейкін М.Б.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200809593; заявл. 22.07.08; опубл. 25.06.09. Бюл. № 12.

17. Патент № 87173 України, МПК F 02 K 3/00. Триконтурний турбореактивний двигун / Терещенко Ю.М., Терещенко Ю.Ю., Панін В.В., Панін Ю.В., Гуз С.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № a200706584; заявл. 12.06.08; опубл. 25.06.2009. Бюл. № 12.

18. Патент № 87478 України, МПК G 09 B 9/00. Пристрій для безкабельного введення та виведення інформації з обчислювача тренажера бортінженера літака / Жуков І.А., Моржов В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № a200606303; заявл. 06.06.06; опубл. 27.07.09. Бюл. № 12.

19. Патент № 42731 України, МПК B 65 D 90/00, C 09 K 5/00, B 65 D 88/34. Cклад покриття для зменшення втрат світлих нафтопродуктів від випаровування при їх зберіганні / Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В., Зозуля Л.А., Спаська О.А., Мокринська О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200808983; заявл. 09.07.08; опубл. 27.07.09. Бюл. № 14.

20. Патент № 42732 України, МПК B 65 D 90/22, B 01 J 13/00, B 01 J 19/16. Cпосіб запобігання випаровуванню вуглеводневих рідин та палив при їх зберіганні / Спаська О.А., Іванов С.В., Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Білокопитов Ю.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200808989; заявл. 09.07.08; опубл. 27.07.09. Бюл. № 14.

21. Патент № 42902 України, МПК G 01 N 29/00. Спектральний акустичний спосіб виявлення порушень цілісності бетонних конструкцій / Черняєв О.О., Ларін В.Ю., Харченко В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200901900; заявл. 03.03.08; опубл. 27.07.09. Бюл. № 14.

22. Патент № 42903 України, МПК H 04 L 12/50, H 04 B 7/005. Спосіб управління пульсуючими потоками протокольних блоків даних / Кочергін Ю.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200901901; заявл. 03.03.08; опубл. 27.07.09. Бюл. № 14.

23. Пат. № 43459 України, МПК В 64 D 1/00. Робочий орган безпілотного літального апарата для внесення трихограми / Матійчик М.П., Юн Г.М., Михайлов Г.М; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200808985; заявл. 09.07.08; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

24. Пат. № 43560 України, МПК С 25 В 1/00,Н 01 М 4/00. Склад електроліту для електрохімічного синтезу діоксиду мангану як активного сорбенту знешкодження домішок нафтопродуктів у воді / Сокольський Г.В., Іванова Н.Д., Іванов С.В., Болдирєв Є.І., Кобилінська О.В., Попов Є.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u2009012754; заявл. 25.03.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

25. Пат. № 43628 України, МПК G 01 S 7/00, G 01 S 15/00. Пристрій для визначення місця знаходження закладного пристрою за допомогою лазера / Журиленко Б.Є., Ніколаєва Н.К., Самосуд З.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200902753; заявл. 25.03.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

26. Пат. № 43629 України, МПК Н 03 М 7/00. Пристрій для множення елементів нескінченних полів (2n) / Жуков І.А., Кубицький В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200902754; заявл. 25.03.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

27. Пат. № 43630 України, МПК H 04 L 12/00, Н 04 B 7/005. Вузол керування комутаційним пристроєм / Муратов О.С., Кочергін Ю.А., Ткаліч О.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200902755; заявл. 25.03.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

28. Пат. № 43778 України, МПК Н 02 М 3/00. П’єзоелектричний генератор постійного струму / Кулик М.С., Луцький М.Г., Харченко В.П., Квасніков В.П., Передерло А.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200904238; заявл. 29.04.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

29. Пат. № 43779 України, МПК Н 04 L 9/08. Система передачі криптографічних ключів / Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М., Корченко О.Г., Паціра Є.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200904239; заявл. 29.04.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

30. Пат. № 43780 України, МПК В 23 Q 11/10. Спосіб зменшення зношування та перегріву внаслідок тертя торців опорних втулок і шестерень мастильних гідронасосів і відновлення їх працездатності / Клімін В.В., Кіндрачук М.В., Пасічник В.О., Данілов А.П., Герасимова О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200904240; заявл. 29.04.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

31. Пат. № 87864 України, МПК G 01 N 29/00, G 01 N 29/04. Спосіб неруйнівного контролю матеріалів і виробів і пристрій для його здійснення / Єременко В.С., Куц Ю.В., Мокійчук В.М., Суслов Є.Ф.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а200702489; заявл. 06.03.07; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.

32. Пат. № 44406 України, МПК G 01 C 23/00. Спосіб вимірювання швидкості руху і глибини занурення кліті при наземній установці підйомної машини / Ларін В.Ю., Харченко В.П., Квасніков В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200814166; заявл. 09.12.08; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

33. Пат. № 44643 України, МПК F 01 L 1/20, C 23 C 8/02. Спосіб отримання рельєфних зносостійких азотованих шарів стальних деталей / Марчук В.Є., Шульга І.Ф., Ляшенко Б.А., Цибаньов Г.В., Рутковський А.В., Калініченко В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200904236; заявл. 29.04.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

34. Пат. № 44644 України, МПК G 01 C 5/00. Система попередження наближення до земної поверхні / Козлов А.П., Калініченко В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200904237; заявл. 29.04.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

35. Пат. № 44823 України, МПК G 01 W 1/00, G 01 P 5/00. Пристрій вимірювання швидкості та визначення напрямку вітру на відстані / Синєглазов В.М., Зеленкою О.А., Сошенко П.С., Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Луценко В.А.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905971; заявл. 10.06.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

36. Пат. № 44845 України, МПК H 01 Q 13/10. Щілинна антена / Іванов В.О., Габрусенко Є.І., Задорожний О.С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200906958; заявл. 03.07.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

37. Пат. № 44846 України, МПК G 08 G 5/00. Спосіб моніторингу зображення аеродромних вогнів в атмосферному аерозолі / Казак В.М., Попов П.В., Тачиніна О.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200906960; заявл. 03.07.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

38. Пат. № 44847 України, МПК H 01 Q 23/00. Малоелементна антенна решітка обертової поляризації з керованою діаграмою спрямованості / Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200906961; заявл. 03.07.09; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

39. Пат. № 88435 України, МПК G 06 F 7/50. Пристрій для ділення у пара фазному коді / Жуков І.А., Гуменюк В.О., Синельніков О.О., Пащенко Н.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а200610647; заявл. 09.10.06; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.

40. Пат. № 45288 України, МПК G 01 C 3/00. Паралельний спосіб оптимального керування комплексуванням вимірників при нерівно точних вимірах фізичних величин / Ігнатов В.О., Конахович Г.Ф., Кудренко С.О., Нікулін В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200814167; заявл. 09.12.08; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

41. Пат. № 45289 України, МПК G 01 C 3/00. Рекурентний спосіб оптимального керування комплексуванням вимірників при нерівно точних вимірах фізичних величин / Ігнатов В.О., Конахович Г.Ф., Кудренко С.О., Нікулін В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200814170; заявл. 09.12.08; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

42. Пат. № 45378 України, МПК В 08 В 3/12. Прилад безконтактного імпульсного магнітно-турбулентного очищення шарикопідшипників кочення в зборі / Аксьонов О.Ф., Стельмах О.У., Костюнік Р.Є., Жуков О.В., Вовк В.І., Кущев О.В., Бадір К.К., Горенко М.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905060; заявл. 22.05.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

43. Пат. № 45474 України, МПК G 05 В 17/00. Спосіб оперативного управління комбінованою системою використання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С., Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Галяс І.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905973; заявл. 10.06.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

44. Пат. № 45475 України, МПК В 24 С 5/00. Пристрій для гідро абразивного очищення поверхонь / Бочаров В.П., Бадах В.М., Бєлятинський А.О., Кужель Н.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905974; заявл. 10.06.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

45. Пат. № 45476 України, МПК В 01 D 53/00. Спосіб рекуперації пари бензину у паливній системі автомобіля / Бойченко С.В., Черняк Л.М., Федорович Л.А., Сидоренко Н.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905975; заявл. 10.06.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

46. Пат. № 45548 України, МПК С 23 С 4/18.Спосіб формування зносостійкого дискретного плазмового покриття / Кіндрачук М.В., Духота О.І., Шевченко О.Л., Тісов О.В., Потягов В.Ю., Корбут Є.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200906957; заявл. 03.07.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

47. Пат. № 45549 України, МПК С 23 С 8/80. Спосіб дискретної обробки азотованих сталевих виробів / Кіндрачук М.В., Духота О.І., Шевченко О.Л., Тісов О.В., Потягов В.Ю., Корбут Є.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200906959; заявл. 03.07.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

48. Пат. № 45574 України, МПК G 01 N 3/56. Пристрій для дослідження матеріалів на тертя та зношування при зворотно-поступальному русі / Свирид М.М., Кудрін А.П., Задніпровська С.М., Ловейко М.Г., Морозова І.В..; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200908003; заявл. 29.07.09; опубл. 10.11.09. Бюл. № 21.

49. Пат. № 45642 України, МПК H 04 M 3/00, H 04 L 12/00, G 06 F 15/08/ Клерувальний комутатор / Жуков І.А., Красовська Є.В., Синельніков О.О., Антіпов А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200901898; заявл. 03.03.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.

50. Пат. № 45776 України, МПК Н 04 L 9/06. Спосіб криптографічного перетворення інформації / Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М., Корченко О.Г., Паціра Є.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905972; заявл. 10.06.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.

51. Пат. № 45916 України, МПК H 03 M 13/00. Пристрій для виконання логічних операцій криптографічно гоперетворення / Рудницький В.М., Паціра Є.В., Миронецька І.В., Бабенко В.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907997; заявл. 29.07.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.

52. Пат. № 45917 України, МПК Н 03 М 13/00. Пристрій для виконання логічних операцій криптографічного перетворення / Рудницький В.М., Паціра Є.В., Миронецька І.В., Бабенко В.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907998; заявл. 29.07.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.

53. Пат. № 45918 України, МПК G 01 N 3/56, F 16 C 33/14. Спосіб відновлення поверхні тертя в імпульсному магнітному полі / Свирид М.М., Купрін А.П., Задніпровська С.М., Хімко А.М., Якобчук О.Є.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907999; заявл. 29.07.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.

54. Пат. № 46447 України, МПК В 65 D 90/00. Система уловлювання летких фракцій для резервуарної місткості / Бойченко С.В., Черняк Л.М., Захарчук В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905967; заявл. 10.06.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

55. Пат. № 46448 України, МПК В 24 С 1/10. Спосіб термічної демеркуризації / Повстень В.О., Дмитруха Т.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905969; заявл. 10.06.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

56. Пат. № 46449 України, МПК F 03 D 3/04. Протягова вітроенергетична установка / Синєглазов В.М., Зеленков О.А., Соченко П.С. Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П., Галяс І.Г., ; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200905970; заявл. 10.06.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

57. Пат. № 46616 України, МПК G 06 F 7/544, G 06 F 7/548. Пристрій для обчислення гіперболічного тангенса / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907996; заявл. 29.07.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

58. Пат. № 46617 України, МПК Н 03 М 13/00. Пристрій для виконання логічних операцій криптографічного перетворення / Рудницький В.М., Паціра Є.В., Миронецька І.В., Бабенко В.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200908000; заявл. 29.07.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

59. Пат. № 46618 України, МПК Н 03 М 13/00. Пристрій для виконання логічних операцій криптографічного перетворення / Рудницький В.М., Паціра Є.В., Миронецька І.В., Бабенко В.Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200908001; заявл. 29.07.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.

60. Пат. № 89054 України, МПК Н 04 J 4/00. Спосіб цифрового радіомовлення з передаванням сервісної інформації стеганографічним каналом передавання даних, створеним на основі аудіоінформації радіопрограм, що транслюються, і пристрій для його реалізації / Бабак В.П., Конахович Г.Ф., Пузиренко О.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а200702490; заявл. 06.03.07; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.