Оформлення комп’ютерних програм

Зареєстрована комп’ютерна програма є охоронним документом який охороняється Законом України „Про авторське право і суміжні права” та може бути використаний в кандидатських та докторських дисертаціях.

Прикладом програмного продукту являється електронний підручник, який також можна зареєструвати та отримати відповідне свідоцтво.

Отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір являється необхідною умовою при продажі та розповсюдженні даних продуктів.

Відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності Національного авіаційного університету проводить реєстрацію комп’ютерних програм та програмних продуктів на протязі 3 місяців з дати подання заявки, в результаті чого видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Для реєстрації необхідно подати в сектор правової охорони з питань інтелектуальної власності наступні документи:

  • Заява (зразок надається).
  • Настанова з експлуатації (зміст, вимоги до комп’ютера та операційної системи, структура програми, інсталяція програми, робота з програмою).
  • Стислий опис (мета, завдання, будова, опис функціонування, тощо).
  • Вихідний текст (фрагмент – наявність диску) програми.
  • Варіант комп’ютерної програми.


За детальною інформацією звертатися до Відділу науково-технічної інформації та інтелектуальної власності:
03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1.
оф. 1.238, тел. 8 (044) 406-71-56.

Свідоцтво