Нормативна база

Міністерство освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua

 1. Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.
 2. Постанова КМУ від 23.03.2019 № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”.
 3. Закон України Про вищу освіту від 01.07.2014 року № 1556-VII.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 р. N 309 про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.
 5. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті.
 6. Постанова КМУ від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”.
 7. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167  “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”.
 8. Перелік наукових фахових видань України.
 9. Методичні рекомендації МОНУ
 10. Положення НАУ
 11. Порядок проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії у Національному авіаційному університеті