26 жовтня 2016 року відбулося чергове засідання Вченої ради (ВР) Національного авіаційного університету. Це засідання має особливу вагу і значення для подальшого розвитку університету.

Першим пунктом розглядалося питання «Про приведення організаційно-штатної структури Національного авіаційного університету до вимог Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших правових актів у сфері організаційної діяльності державних установ».   З другого питання порядку денного «Про нову редакцію Статуту Національного авіаційного університету».  Під третім пунктом «Різне» розглядався ряд поточних питань – про присвоєння вчених звань, про надання дозволу погодинної оплати праці викладачів та ряд інших.

З першого питання доповідали керівник робочої групи з приведення організаційно-штатної структури Національного авіаційного університету в.о. ректора В. Ісаєнко та заступник керівника робочої групи, директор Навчально-наукового інституту аеронавігації, голова ВР університету В. Чепіженко. Після виступу доповідачів відбулося жваве обговорення. У ньому взяли участь директор Навчально-наукового аерокосмічному інституту В. Шмаров, завідувач кафедри авіаційних двигунів цього інституту М. Кулик, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин А. Фоменко, перший проректор з адміністрування А. Майснер та інші. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Ухвалено скасувати рішення Вченої ради НАУ від 21 вересня 2016 року (протокол № 7) щодо створення кафедри авіаційних транспортних технологій у складі факультету менеджменту та логістики шляхом об’єднання кафедри організації авіаційних робіт та послуг факультету менеджменту та логістики і кафедри організації авіаційних перевезень факультету менеджменту та логістики через входження цих кафедр до новоутвореного Факультету транспортних технологій.

Прийнято рішення про низку структурних змін у Навчально-науковому аерокосмічному інституті, Навчально-науковому інституті економіки та менеджменту, а також  про підсилення ряду навчально-наукових інститутів, кафедри військової підготовки науковими підрозділами з науково-дослідної частини.Вирішено створити факультет транспортних технологій. Підтримано рішення створити Навчально-науковий інститут Неперервної освіти на базі Інституту доуніверситетської підготовки, Навчально-наукового інституту післядипломного навчання, Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, а також створити Центр міжнародної освіти на базі факультету по роботі з іноземними студентами.

Вирішено прийняти до відома інформацію щодо поновлення за рішенням суддів проректорів: першого проректора М. Луцького;  проректора з науково-педагогічної роботи та корпоративного розвитку П. Борсука; проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків І. Зарубінську; проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Я. Козачка; проректора з науково-педагогічної роботи А. Полухіна.

Погодити звільнення проректора з розвитку та міжнародних зв’язків О. Авдєєва за ст. 38 Кодексу законів про працю України (згідно з поданою ним заявою).

У зв’язку зі скороченням чисельності штату працівників та затвердження Міністерством освіти і науки України штатного розпису в новій редакції, в рамках здійснення оптимізації організаційної структури НАУ: погодити звільнення першого проректора М. Луцького; проректора з науково-педагогічної роботи та корпоративного розвитку П. Борсука; проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків І. Зарубінську; проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Я. Козачка; проректора з науково-педагогічної роботи А. Полухіна.

Погодити переведення на посади проректорів за новим штатним розписом таких працівників:

  • Т. Іванову з посади проректора з навчальної та методичної роботи на посаду проректора з навчальної та виховної роботи;
  • А. Майснера з посади першого проректора з адміністрування на посаду проректора з економіки та адміністративно-господарської роботи;
  • В. Чепіженка з посади директора Навчально-наукового інституту аеронавігації на посаду проректора з міжнародного співробітництва.

Погодити звільнення проректора з господарської роботи В. Войцехівського, проректора з соціальної роботи Т. Калити.

Ухвалені рішення відбуваються у відповідності до чинного законодавства та мають на меті оптимізувати управлінську  структуру НАУ та вивести університет  на новий якісний рівень надання освітніх послуг, здійснення наукової діяльності та ефективної реалізації статутних завдань.

27.10.2016, 17:07