Наукоємні технології створення високоточних стабілізованих платформ

Розроблені наукоємні технології, що призначені для проведення наукових досліджень в повітряному та водному просторах:

  • спектральні методи синтезу оптимальних структур систем стабілізації багатовимірних об’єктів з довільною динамікою (стійких, нестійких, не мінімально-фазових) при стохастичних впливах;
  • методи та алгоритми структурної ідентифікації багатовимірних лінійних динамічних об’єктів при стохастичних впливах та неконтрольованих збуреннях, що діють на них в штатних експлуатаційних режимах руху;
  • спектральні методи та алгоритми синтезу так званих оптимальних робастних систем стабілізації багатовимірних об’єктів з довільною динамікою при стохастичних впливах;
  • метод, алгоритми та технології структурної ідентифікації складного динамічного об’єкту в штатних експлуатаційних режимах його руху при частково контрольованих впливах;
  • метод структурної ідентифікації вхідних сигналів складаних вимірювальних систем лише на підставі зафіксованих вихідних сигналів досліджуваної системи;
  • методи та технології динамічної атестації бортових вимірювальних систем і комплексів в умовах близьких до натурних;
  • методики натурних досліджень вертольоту з вантажем на підвісі.

 У відповідності до Державної програми наукових досліджень України в Антарктиці на 2002-2010 роки запропоновано проект створення науково-дослідної літаючої лабораторії на базі вертольоту.