Науково-технічна рада

Науково-технічна рада Національного авіаційного університету (далі – НАУ) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється при проректорові з наукової роботи.

Склад ради

Нормативне забезпечення НТР

У своїй діяльності НТР взаємодіє з Вченою радою НАУ, Комітетом Верховної ради України з питань науки і освіти, Національною академією наук України, державними галузевими академіями наук України, Малою академією наук „Дослідник”, вищими навчальними закладами та науковими установами різних форм власності, громадськими організаціями та підприємствами з питань, що стосуються її повноважень.

Пропозиції, рішення НТР набирають чинності після видання відповідного наказу ректора або розпорядження проректора з наукової роботи.
Склад НТР затверджується наказом ректора університету.
Науково-технічна рада працює на громадських засадах.
Керівництво роботою НТР здійснює голова ради – проректор з наукової роботи.
Науково-технічна рада створюється, реорганізується, ліквідується наказом ректора університету.

Графік засідань Науково-технічної ради Національного авіаційного університету

№ з/пДата проведенняЧас проведенняПорядок денний
127.11.2018р.14 001. Розподіл додаткового фінансування
на виконання бюджетних наукових робіт відповідно
до плану 2018р.
2. Попередній розгляд конкурсних
проектів науково-технічних (експериментальних)
розробок за державним замовленням,
виконання яких розпочнеться у 2019 р. за рахунок
загального фонду державного бюджету  відповідно
до наказу №1187 від 01.11.2018р. МОН України
3. Затвердження тем дисертаційних робіт
аспірантів наукових керівників з НДЧ.
4. Різне.
214.12.2018р.10 00І. Підведення підсумків наукової та науково-технічної
діяльності НАУ у 2018 році. Розгляд проміжних звітів
молодіжних НДР, що фінансувалися за рахунок
видатків загального фонду державного
бюджету у 2018 році.
2. Різне.
319.12.2018р.9 001. Підведення підсумків наукової та науково-технічної
діяльності НАУ у 2018 році. Розгляд заключних,
проміжних звітів НДР та ДКР що фінансувалися
за рахунок видатків загального фонду державного
бюджету у 2018 році.
2. Розгляд конкурсних пропозицій представлених
на конкурс щодо «Впровадження в навчальний
процес Національного авіаційного університету
інноваційних  комплексів (кращі підручники,
навчальні посібники, монографії, словники,
електронні підручники, електронні навчальні
посібники та англомовні видання
з вищезазначених номінацій)».
3. Різне.
420.12.2018р.14 001. Підведення підсумків наукової та науково-технічної
діяльності НАУ у 2018 році. Розгляд заключних,
проміжних звітів НДР та ДКР що фінансувалися
за рахунок видатків загального фонду державного
бюджету у 2018 році. 2. Різне.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1

Телефон:
+38 044 406-78-44