Науково-методична рада

Голова Науково-методичної ради:
Гудманян Артур Грантович, проректор з навчальної роботи
Секретар:
Коваль Оксана Миколаївна, методист вищої категорії НМВ
e-mail: oxkovnau@ukr.net
тел.: +38 044 406-77-00

Мета і напрями діяльності Науково-методичної ради:

Метою діяльності Науково-методичної ради є організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Основними напрямами діяльностями Науково-методичної ради є:
– розробка стратегії методичної діяльності університету в контексті входження до європейського освітнього простору;
– координація розробки стандартів вищої освіти університету як складової системи стандартів вищої освіти України;
– організація методичної роботи в університеті і контроль за відповідністю її показників стандартам вищої освіти та акредитаційним вимогам;
– управління роботою з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін;
– впровадження передового досвіду методичної роботи в університеті, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами і закладами освіти, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів університету.

Рішення НМР: 
Рішення №1 від 09.11.2016 року
Рішення №2 від 31.01.2017 року
Рішення №3 від 28.03.2017 року
Рішення №4 від 22.06.2017 року
Рішення №1 від 17.10.2017 року
Рішення №2 від 15.11.2017 року
Рішення №3 від 13.02.2018 року
Рішення №4 від  27.03.2018 року
Рішення №5 від 07.06.2018 року
Рішення №5 від 07.06.2018 року
Рішення №1 від 11.12.2018 року
Рішення №2 від 14.03.2019 року
Рішення №3 від 18.04.2019 року
Рішення №4 від 21.05.2019 року
Рішення №5 від 20.06.2019 року
Рішення №6 від 17.10.2019 року
Рішення №7 від 22.11.2019 року
Рішення №8 від 26.11.2019 року
Рішення №9 від 12.12.2019 року

Положення