Науково-дослідна лабораторія нанотриботехнологій

Керівник – Аксьонов Олександр Федорович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор

Завідуючий лабораторією – Стельмах Олександр Устимович, к.т.н., провідний науковий співробітник

Тел. +38 044 406-78-23,
+38 044 237-59-41 
E-mail: stelmah@nau.edu.ua