Наукові школи

Перелік наукових шкіл Національного авіаційного університету 

1. Наукова школа «Технічна діагностика енергетичних систем та інформаційно-вимірювальні технології» 

Галузь: 15 «Автоматизація та приладобудування»; спеціальність:  152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Загальні відомості. Засновник – Бабак Віталій Павлович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту технічної теплофізики з наукової роботи, завідувач відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів.

Кількісний склад –  21 особа.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 7 осіб;  кандидати технічних наук – 14 осіб.


2.  Наукова школа «Авіаційна трибологія»

Галузь: 13 «Механічна інженерія»; спеціальність: 131 «Прикладна механіка».

Загальні відомості.  Засновник – Костецький Борис Іванович, доктор технічних наук, професор.

Науковий керівник – завідувач кафедри машинознавства Кіндрачук Мирослав Васильович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор, академік Української академії триботехніки, Академії інженерних наук України, завідувач кафедри машинознавства.

Кількісний склад – 27 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 10 осіб, кандидати технічних наук – 17 осіб.


3. Наукова школа «Експлуатаційна надійність і довговічність авіаційних двигунів та енергетичних установок»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: І.2.11.02.10 «Надійність машин», І.2.11.07.05 «Теплові двигуни літальних апаратів», І.2.18.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту». 

У вищевказаних галузях знань наукова школа працює в напрямках: розробки систем забезпечення та підтримання льотної придатності авіаційної техніки.

Загальні відомості. Засновник – д.т.н., проф. Лозицький Л.П. (1964 – 1991), далі – д.т.н., проф. Ветров А.М. (1991 – 1996), д.т.н., проф., завідувач кафедри авіаційних двигунів Навчально-наукового аерокосмічного інституту (Аерокосмічний факультет) Кулик Микола Сергійович (з 1997 р.).

Кількісний склад – 55 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 10 осіб; кандидати технічних наук – 45 осіб.


4. Наукова школа «Управління процесами технічної експлуатації авіаційної техніки та забезпечення льотної придатності повітряних суден»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 272 «Авіаційний транспорт».

Загальні відомості.  Засновник – д.т.н., проф. Комаров А.О. Науковий керівник – Дмитрієв С.О., завідувач кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки (Аерокосмічний факультет), д.т.н., проф. 

Кількісний склад – 15 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 2 особи; кандидати технічних наук – 10 осіб.


5.  Наукова школа «Розробка методів прогнозування ресурсів авіаційних конструкцій»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 13 «Механічна інженерія».

Загальні відомості.  Засновник – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Пеньков О.М. Науковий керівник –  Ігнатович Сергій Ромуальдович, завідувач кафедри конструкції літальних апаратів (Аерокосмічний факультет) Національного авіаційного університету.

Кількісний склад – 6 осіб (НАУ), а також фахівці інших наукових і навчальних установ, діяльність яких базується на теоретичних засадах наукової школи – 7 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 2 співробітники кафедри конструкції літальних апаратів НАУ; кандидати технічних наук – 4 співробітники кафедри конструкції літальних апаратів НАУ.


6. Наукова школа «Аеротермогазодинаміка та характеристики авіаційних газотурбінних двигунів»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 13 Механічна інженерія 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» Спеціалізація: Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Загальні відомості: Засновник – академік АН СРСР Стєчкін Борис Сергійович. Науковий керівник – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Терещенко Юрій Матвійович (кафедра авіаційних двигунів Аерокосмічного факультету).

Кількісний склад – 12 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 4 особи; кандидати технічних наук – 8 осіб.


7. «Методи дослідження активних систем»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 0403 «Системні науки та кібернетика».

Загальні відомості.  Засновник, науковий керівник – Касьянов В.О., доктор технічних наук, професор кафедри механіки.

Кількісний склад – 7 осіб.

Кваліфікаційний склад:  доктори технічних наук – 5 осіб;  кандидати технічних наук – 2 особи.


8. Наукова школа «Аеронавігація»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 2 «Транспорт».

Загальні відомості.  Засновник, науковий керівник (керівники) – Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету.

Кількісний склад – 48 осіб.

Кваліфікаційний склад:  доктори технічних наук – 18 осіб; кандидати технічних наук – 22 особи.


9. Наукова школа «Хіммотологія» 

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації «Транспорт та транспортна інфраструктура, хімічні технології, нафтохімія, альтернативна енергетика»

Загальні відомості. Засновник – член-кореспондент НАН України Аксьонов Олександр Федотович. Науковий керівник – Бойченко Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (Факультет екологічної безпеки, інженерії та технології),  науковий керівник Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та сертифікації ПММ і ТР.

Кількісний склад – 53 особи.

Кваліфікаційний склад:  доктори технічних наук – 11 осіб; кандидати технічних наук – 40 осіб.


10. Наукова школа «Інформаційно-вимірювальні технології та системи»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Загальні відомості.  Засновник, науковий керівник – Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, Заслужений метролог України, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем (Аерокосмічний факультет) Національного авіаційного університету.

Кількісний склад – 28 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 6 осіб; кандидати технічних наук – 22 особи.


11. Наукова школа «Авіаційна акустика»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 27 «Транспорт» та 10 «Природничі науки» (101 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

Загальні відомості. Засновник, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Токарєв Вадим Іванович, провідний науковий співробітник, науковий керівник Акустичної лабораторії Центру екологічних проблем аеропортів Національного авіаційного університету.

Кількісний склад – 23 особи.

Кваліфікаційний склад:  доктори технічних наук – 4 осіб; кандидати технічних наук – понад 30 осіб.


12. Наукова школа «Статистична обробка сигналів і даних»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Загальні відомості. Засновник наукової школи – завідувач кафедри «Автоматизація прийому та обробки інформації», доктор технічних наук, професор Корнільєв Енгель Андріанович. Дата заснування школи – 1965 рік. Науковий керівник – з 1999 року і по теперішній час доктор технічних наук, професор, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Прокопенко Ігор Григорович.

Кількісний склад – 21 особа.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 6 осіб; кандидати технічних наук – 15 осіб.


13. Наукова школа «Методологія створення робастних оптимальних систем стохастичної стабілізації рухомих об’єктів»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 1.2 11.07.09 «Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів»

Загальні відомості.  Засновник – д.т.н., проф. Блохін Леонід Миколайович Науковий керівник – Азарсков Валерій Миколайович, кафедра систем управління літальних апаратів Навчально-наукового інституту аеронавігації (Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій) НАУ.

Кількісний склад – 33 особи.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 3 особи; кандидати технічних наук – 6 осіб.


14. Наукова школа «Кібербезпека»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації. I.1 01.05 «Інформатика та кібернетика»

Загальні відомості. Засновник, науковий керівник – Корченко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (Факультет кібербезеки, комп’ютерної та програмної інженерії) Національного авіаційного університету.

Кількісний склад: викладачі – 21 особа, аспіранти, докторанти – 13 осіб.

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 6 осіб; кандидати технічних наук – 16 осіб.


15. Наукова школа «Формування та розвиток механізму захисту прав і свобод людини та громадянина»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 08 «Право».

Загальні відомості. Засновник, науковий керівник –  Калюжний Ростислав Андрійович, професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту (Юридичний факультет) НАУ.

Кількісний склад – 45осіб. 

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – 11 осіб; кандидати технічних наук – 34 особи.


16. Наукова школа «Авіаційні нанотриботехнології» (рішення НТР від 06.09.2019р. №5)

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації. 13 «Механічна інженерія».

Загальні відомості. Засновник школи ‒ заслужений діяч науки і техніки УРСР, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Голего Микола Лукич.

Кількісний склад – 19 осіб. 

Кваліфікаційний склад: доктори технічних наук – осіб; кандидати технічних наук – особи.


17. Наукова школа «Сталий розвиток техносфери авіаційної галузі» (рішення НТР від 11.12.2019р. №8)

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: навколишнє середовище, сталий розвиток, екологія, техніка і технологія охорони навколишнього середовища, транспортна інфраструктура.

Загальні відомості. Засновник школи ‒ Патика Володимир Пилипович, академік НААНУ, академік АН ВШ України

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 53.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): академіків – 3; докторів наук – 8; кандидатів наук – 43.


Наказ про затвердження переліку Наукових шкіл університету від 12.07.2019 року №344/од.

Положення про наукові школи у Національному авіаційному університеті прийнято на засіданні Вченої ради 
протокол № 11 від 22. 11. 2017 року

1. Загальні положення

1.1.  Наукова школа – це усталений науковий колектив,    що сформувався за певний  період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довготривалих завдань за  певними  науковими напрямами,  виходячи з необхідності підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу держави у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Отримані наукові результати, повинні бути визнані як в Україні, так і за її межами.

1.2. На колектив наукової школи покладається завдання визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в галузі, вироблення рекомендацій  щодо вдосконалення  галузевої державної науково-технічної політики та здійснення експертних функцій у галузі.

1.3. Одним із основних критеріїв існування наукової школи є наявність її керівника. Наукова школа очолюється її засновником або продовжувачем.

Засновником наукової школи може бути доктор технічних наук, професор, який тривалий час працював за відповідним науковим напрямком, наукові здобутки якого визнані як вітчизняною так і світовою спільнотою та під керівництвом якого були захищені не менше 3 докторів та 10 кандидатів наук.

Продовжувачем наукової школи може бути доктор технічних наук, професор, який тривалий час працював за відповідним науковим напрямком, наукові здобутки якого визнані як вітчизняною так і світовою спільнотою та під керівництвом якого були захищені докторські і кандидатські дисертації.

Науковий керівник очолює та ініціює проведення   наукових  експертиз,   визначення   концептуальних     напрямів   наукових досліджень на державному рівні, важливих народногосподарських, науково-технічних, інноваційних та інвестиційних проектів у відповідній галузі

1.4.  Наукова школа є базовою структурою у підготовці кадрів вищої кваліфікації певного напряму (докторів та кандидатів наук). Наукова школа повинна бути надійним осередком для трансформування та модернізації існуючої системи підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом та розробити свою власну модель підготовки молодих науковців.

1.5.  Колектив наукової школи створює належні умови аспірантам, докторантам та науковцям,   які   працюють   над  докторськими   та   кандидатськими   дисертаціями   в наукових напрямах, що охоплює ця школа.

1.6. Статус наукової школи визначає науково-технічна  рада університету.

 2. Завдання та організаційні засади

2.1. 3авданням наукової школи є формування потужного наукового потенціалу з докторів наук (не менше 3 осіб) та кандидатів наук (не менше 10 осіб), що виконують науково-дослідні роботи за напрямами даної школи, результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. До першочергових завдань також входить створення та реалізація аналітичних проектів, які б всебічно характеризували наявний науковий потенціал та можливості школи щодо здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізації розробок в інтересах держави.

2.2. Колектив   наукової   школи   підтримує,   продовжує   та   розвиває   наукові традиції засновників школи, проводить аналіз та оцінку якості галузевих наукових та науково-технічних програм, комплексних планів державного рівня та урядових доручень.

2.3. Основними доробками школи вважаються:

– найважливіші фундаментальні і прикладні дослідження у визначених наукових напрямах;

– підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук) за науковими напрямами школи;

– наукові видання (монографії, наукові статті, підручники,  навчальні посібники та методичні розробки, а також патенти), в тому числі з високим індексом цитування;

– громадське визнання досягнень представників школи (премії, конкурси, гранти, нагороди;

– участь у наукових форумах міжнародного рівня;

– залучення до наукової діяльності за напрямами школи студентів, аспірантів, докторантів.

2.4.  Наукова   школа   є   ініціатором   і   організатором   проведення   міжнародних, всеукраїнських  та   регіональних  конференцій,   симпозіумів,   наукових  семінарів  за відповідними напрямами, систематичного проведення спільних наукових секцій з НАН України,   галузевими   міністерствами   і   відомствами,   зарубіжними   академіями   наук, університетами  та   іншими   науковими   центрами,  а  також  встановлення   постійних ділових контактів і розвитку взаємовигідного співробітництва з провідними діловими організаціями,  загальноукраїнськими  і  регіональними  об’єднаннями   промисловців  і підприємців.

2.5.  Представники школи можуть входити до складу спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, експертних рад ВАК України, редколегій провідних фахових видань.

2.6.  Представники школи можуть виступати експертами, опонентами за певними науковими напрямами.

 3. Права і обов’язки фахівців наукової школи

Фахівці наукової школи можуть:

3.1. Представляти  університет  на  державному     та   міжнародному  рівнях  при обговоренні проблем за науковими напрямами школи.

3.2.  Подавати    пропозиції   щодо   формування   державних    науково-технічних програм та програм наукових досліджень університетського рівня.

3.3.  Брати    участь    у    координаційних,    проблемних,    спеціалізованих    радах та       Вченій       раді університету при обговоренні питань,  що стосуються  наукових напрямів школи.

4. Звітність щодо діяльності наукових шкіл

4.1  Кожні п’ять років проводити звіт щодо діяльності наукових шкіл Національного авіаційного університету.                 

4.2  За основу звіту взяти такі показники: кількість наукових статей опублікованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science за останні п’ять років  (не менше 10 статей),  не менше 2- х монографій  за відповідними науковим напрямом, має бути  захищено не менше 3-х дисертацій (докторських або кандидатських) підготовлених під керівництвом представників колективу наукової школи. 

Проректор з наукової роботи                                  
В. Харченко