Модернізована машина типу 2070 СМТ-1 для випробування

Машина призначена для випробування металів, сплавів та жорстких конструкційних пластмас з реєстрацією отриманих даних в ПК.

Машина складається з випробувальної установки, пульта керування та системи збору даних для реєстрації в ПК.

Принцип дії машини заключається в стиранні пари зразків, що притискуються один до одного із заданою силою.

При випробуванні пари диск – диск обертаються обидва зразки, як з проковзуванням, так і без нього, а в парах диск – колодка та вал – втулка зразки – колодка та втулка нерухомі.

Під час випробування реєструються частота обертання, момент тертя, сила притискування, величина зносу та число циклів наробітки. Можливий запис температури та випробування в різних середовищах.

Автоматизована система збору аналітичних даних надає можливість вести одночасну реєстрацію до 10-ти параметрів у числових значеннях та графічне відображення зі збереженням отриманих результатів у програмах Microsoft Word та Microsoft Excel.

Технічні характеристики

Частота обертання валу нижнього зразка (75…1500) обертів/хв.

Діапазони вимірювання обертання валу нижнього зразка: А-(75…750) обертів/ хв.; Б – (150…1500) обертів/хв.

Діапазон вимірювання моменту тертя: I – (1…10) Нм ; II – (2…20) Нм.

Діапазони вимірювання навантаження на зразки: I – (200…2000) Н; II – (500…5000) Н.

Допустима приведена похибка вимірювача частоти обертання валу нижнього зразка ± 3%.

Число розрядів лічильника числа обертів валу – 6.

Номінальна ціна одиниці найменшого розряду лічильника сумарного числа обертів – 100 обертів.

Максимальний допустимий момент тертя: для зразків диск-диск у діапазонах А і Б та зразків вал-втулка і диск-колодка у діапазоні А – 20 Нм;

Для зразків вал-втулка и диск-колодка у діапазоні Б – 10 Нм.

Межа допустимого значення середнього квадратичного відхилення випадкової складової приведеної похибки вимірювача моменту тертя в режимі статичного навантаження – 1%.

Допустиме значення середнього квадратичного відхилення приведеної похибки вимірювача навантаження у режимі статичного навантаження – 1%.

Коефіцієнт проковзування зразків з однаковими діаметрами (0±2), (10±2), (15±2), (20±2)%.

Живлення від трьохфазної мережі змінного струму: напруга – 380/220В; частота – 50 Гц. Споживна потужність не більше – 4,5 кВт.