Методика діагностування проточної частини авіаційного ГТД

Методика діагностування проточної частини (ПЧ) авіаційного газотурбінного двигуна (ГТД) за параметрами робочого процесу основана на комплексному використанні методів: дискримінантного аналізу, мінімізації ризику кластерного аналізу та нейромережевої класифікації та базується на гіпотезі про сумісне пошкодження конструктивних вузлів ПЧ.

Інформаційна технологія діагностування проточної частини дозволяє локалізувати пошкодження до конструктивного вузла газогенератора.

Розроблені алгоритм та процедура діагностування двигуна, пакет прикладних програм з використанням методів розпізнавання образів та теорії прийняття рішень, які можуть бути запропоновані при розробці бортових та наземних систем контролю і оцінки технічного стану авіаційних ГТД.