Лауреати державних премій України

2016 рік

 • Д.т.н., професор Кіндрачук М.В. – за роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування». Указ Президента України № 101/2017 від 7 квітня 2017 року.

2012 рік

 • Д.т.н. Литвиненко О.Є., к.т.н. Шпильовий В.Д., к.т.н., проф. Шпильова Т.І. – за роботу «Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління». Указ президента України №279/2013 від 16 травня 2013 р.
 • Д.т.н., проф. Корченко О.Г. – за роботу «Система захисту державних інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу». Указ президента України №280/2013 від 16 травня 2013 р. 

2011 рік

 • К.т.н., доц.., Луцький М.Г.,  д.т.н., проф., Юдін О.К. – Указ Президента України №330/2012 від 18.05.2012р.

2010 рік

 • Д.ф.-м.н., проф. Кисельов М.М. – за роботу “Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами”
 • Кандидат воєнних наук, проф. Пічугін М.Ф.-Указ Президента України №394/2011 від 20.05.2011р.

2009 рік

 • Д.т.н., проф., Терещенко Ю.М., д.т.н., проф., Дмитрієв С.О., д.т.н., проф., Панін В.В., д.т.н., проф., Волянська Л.Г. – за комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах.
 • К.т.н., проф., Аблесімов О.К. – за розробку, впровадження у виробництво та експлуатацію комплексу високоточної протитанкової зброї.

2008 рік

 • Д.т.н., Павленко П.М. – за розробку та впровадження інтегрованих комплексних, технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління).

2006 рік

 • Кандидат архітектури, доцент О.Олійник, кандидат архітектури, С.Буравченко, кандидат архітектури, О.Чижевський – за аналіз та узагальнення практичних та теоретичних аспектів розвитку архітектури в професійній архітектурній пресі України.

2005 рік

 • Д.б.н., проф. Патика В. П. “Екосистемний моніторинг вірусних захворювань” (діагностика та профілактика).
 • Д.т.н., проф. Кулик М.С., д.т.н., проф. Кучер О.Г., д.ф-м.н., проф. Марченко Б.Г., д.т.н., проф. Філоненко С.Ф., д.т.н., проф. Харченко О.В., д.т.н., проф. Щербак Л.М. – за розробку комплексу інформаційної діагностики технології щодо забезпечення надійності та безпеки експлуатації авіаційної техніки.

2004 рік

 • Д.е.н., проф. В.Є. Новицький – за розробку та впровадження в інституційній системі України інноваційних організаційно-економічних та інформаційних технологій.
 • Д.т.н., проф. В.М. Синєглазов – за розробку та впровадження в Україні сучасних науково-технічних основ захисту авіаційної техніки від руйнівних дій та дистабілізуючих впливів електро-магнітних факторів.

2002 рік

 • Д.ф.-м.н., проф. В.М.Буйвол за цикл робіт в галузі механіки рідини і газу.
 • Д.т.н., проф. Ю.М.Пахомов в галузі науки і техніки.
 • К.т.н., проф. В.М.Шмаров в галузі науки і техніки.

2001 рік

 • Д.т.н., проф. В.П. Бабак, д.т.н., проф В.П. Харченко за розробку та впровадження навігаційно-посадочних комплексів на основі сучасних інформаційних технологій.

2000 рік

 • Д.т.н., проф. А.Я.Білецький, к.т.н., с.н.с. А.Т.Іванченко, д.т.н., п.н.с. Д.О.Сотников за створення вітчизняних комплексних тренажерів і дослідницьких пілотажних стендів нового покоління на базі високоефективних технологій.

1998 рік

 • Д.т.н., проф. В.М. Азарсков, д.т.н., проф. Л.М. Блохін, к.т.н. І.Є. Глазунов, к.т.н Л.П. Старицький – за комплекс робіт з розробки, освоєння у виробництві та впровадження комплексів навігації та курсовизначення спеціального призначення.

1996 рік

 • Д.т.н., проф. Л.С. Бєляєвський, д.т.н., проф. Ф.Й. Яновський – за цикл наукових, дослідно-конструкторських і технологічних розробок зі створення, впровадження в серійне виробництво і експлуатацію радіолокаційних комплексів нового покоління типу “Буран”, МНРЛС-85 і їх модифікацій.

1995 рік

 • Д.т.н., проф. В.П. Бєлянський – за цикл наукових праць “Теоретичні основи і технології виробництва та використання на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України”.

1988 рік

 • Д.т.н., проф. Л.П. Лозицький, к.т.н., доц. А.В. Тарасенко, к.т.н., доц. М.Д. Авдошко, А.В. Соболь, В.В. Камишин, к.т.н. І.І. Марченко – за розробку та впровадження в виробництво автоматизованої системи діагностування двигунів на літаках Ту-154.

1985 рік

 • Д.т.н., проф. А.В. Карлашов, к.т.н., с.н.с. А.Д. Гнатюк, к.т.н., доц. Г.М. Борозинець, с.н.с. А.Б. Кардаш – за комплексну науково-дослідну роботу з підвищення надійності та довговічності клеєварних авіаційних конструкцій.

1984 рік

 • К.т.н., доц. В.П. Степаненко – за участь у створенні спецмашин.

1983 рік

 • Д.т.н., проф. В.Є. Канарчук – за розробку і впровадження високоефективних технологічних методів підвищення надійності машин і механізмів.