Комп’ютерні програми за 2008-2009 роки

Авторські свідоцтва на комп’ютерні програми за 2008 рік

1. КП „Статистичний аналіз результатів записів абсолютної висоти польоту літака” -Харченко В.П., Остроумов І.В. Авторське свідоцтво № 25817.

2. КП „Алгоритмічно-програмний комплекс моделювання багатоальтернативної класифікації польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом” – Харченко В.П., Остроумов І.В. Авторське свідоцтво № 25804.

3. КП „Універсальна програмна модель комп’ютерної мережі на основі технології „Bluetooth” – Дудник А.С. Авторське свідоцтво № 28166.

4. КП „Програмна модель інфрачервоної передачі даних типу “Точка-точка” – Дудник А.С. Авторське свідоцтво № 28165.

5. КП „Програма імітаційної моделі комп’ютерної мережі WI=FI стандарту IEEE 802.11.а.”- Дудник А.С. Авторське свідоцтво № 28164.

6. КП „Програмне забезпечення сучасного інформаційно-обчислювального комплексу успадкованого авіаційного тренажеру ТЛ-410М”- Сидоров М.О., Хоменко В.А., Недоводєєв В.Т., Кузнєцов С.В., Сидоров Є.М., Романов Є.І., Артєєв Т.М. Авторське свідоцтво № 28167.

7. КП „Програмне забезпечення робочого місця інструктора успадкованого авіаційного тренажеру ТЛ-410М”- Хоменко О.В., Сидоров Є.М., Артєєв Т. Авторське свідоцтво № 28163.

Авторські свідоцтва на комп’ютерні програми за 2009 рік

1. КП „Автоматизована система аналізу надійності парку авіаційної техніки (надійність ПС)”- Кучер О.Г., Якушенко О.С., Мільцов В.Є., Степаненко В.. Власенко П.О. Авторське свідоцтво № 28326.

2. КП „Освіта” – Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Матвійчук-Юдіна О.В., Яковенко О.А. Авторське свідоцтво № 28726.

3. КП „Аспірант” – Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Пархоменко І.Г., Бойко Ю.В., Юштін К.Е. Авторське свідоцтво № 28729.

4. КП „Тестування” – Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Матвійчук-Юдіна О.В., Яковенко О.А., Корнієнко Б.Я. Авторське свідоцтво № 28728.

5. КП „Деканат”– Юдін О.К., Єлізаров А.Б.,, Пархоменко І.Г, Супрунов А.С., Крившп С.С. Авторське свідоцтво № 28727.

6. Програмний продукт -електронний підручник для ВНЗ „Основи теорії прийняття рішень в системі обслуговування повітряного руху – Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Остроумов І.В. Авторське свідоцтво № 29030.

7. КП „Реалізація методу лінійної апроксимації для визначення арифметичних операцій над нечіткими числами” – Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 29029.

8. КП „Реалізація векторного методу для визначення арифметичних операцій над нечіткими числами” – Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 29031.

9. КП „Реалізація £-рівневого методу для визначення арифметичних операцій над нечіткими числами” – Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 29032.

10. КП „Інформаційно-пошукова система НТБ НАУ. Віртуальна довідка НТБ НАУ”- Станіславов В.О., Ватков В.Є., Іванкевич О.В. Авторське свідоцтво № 29788.

11. КП „Інформаційно-пошукова система НТБ НАУ “- Станіславов В.О., Станіславова О.В., Іванкевич О.В. Авторське свідоцтво № 29787.

12. КП „Експерт “- Жуков І.А., Гузій М.М., Шевцова Є.В., Зубарєва О.О. Авторське свідоцтво № 29572.

13. КП „Розрахунок питомих паливно-енергетичних ресурсів”- Кременецький Г.М., Іскренко Ю.Ю. Авторське свідоцтво № 29957.

14. Програмний продукт – електронний підручник „Хіммотологія” – Бойченко С.В., Терьохін В.І., Новікова В.Ф., Черняк Л.М., Луганова Т.О., Слюняєв А.С. Авторське свідоцтво № 29865.

15. КП „Обробка експериментальних даних для оцінки завантаженості диспетчера оперативного управління повітряним рухом”- Толстікова о.В., Дрововозов В.І. Авторське свідоцтво № 29573.

16. КП моніторингу трафіку комп’ютерної мережі „SysATNet”- Гузій М.М., Шевцова Є.В., Зубарєва О.О. Авторське свідоцтво № 29571.

17. КП „Структурна ідентифікація динамічних об’эктів “- Антонов В.К. Авторське свідоцтво № 29954.

18. КП „Бібліотека моделювання прототипів бездротових мереж нового покоління. Генератор”- Березовський О.М., Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 29651.

19. Програмний комплекс „Адміністративно-навчальна інформаційна система інституту”(АНІС) – Жуков І.А., Клименко І.А., Кравець І.М. Авторське свідоцтво № 29866.

20. КП „Пошукова „Інтернет служба “- Леоненко О.О., Кременецький І.М. Авторське свідоцтво № 30206.

21. КП „Визначення параметрів розподілу випадкових чисел “- Антонов В.К., Єфімець В.М., Красовська Є.В., Грядунова Є.О. Авторське свідоцтво № 30099.

22. КП „Генерування систем нечіткого виводу „Duo Processors”- Вінниик Д.М., Апонасенко Д.В., Гайдай А.В. Авторське свідоцтво № 39657

23. КП „Система статистичної обробки даних вимірювального експерименту “- Єременко В.С., Мокійчук В.М., Самойленко О.В., Суслов С.Ф., Володько В.В. Авторське свідоцтво № 30103.

24. КП „Система керування задачами у розподілених додатках “- Недашківський О.Є. Кременецький Г.М. Авторське свідоцтво № 29956.

25. КП „CutSet “- Глазунов М.М. Авторське свідоцтво № 29867.

26. КП „Опис аеропортів (Grov-1) “- Мішарін І.В., Харченко В.О. Авторське свідоцтво № 30101.

27. КП „Акваленд – пригоди під водою “- Ругайн О.В., Козло О.В. Авторське свідоцтво № 30206.

28. КП „Балансове розподілення завдань в обчислювальних системах “- Синельніков О.О., Пащенко Н.В. Авторське свідоцтво № 29786.

29. КП „Планування передпольотного технічного обслуговування літальних апаратів корабельного базування ТО ЛАК”- Литвиненко О.Є., Радченко А.В., Жолдаков О.О., Краліна Г.С., Галач Н.В. Авторське свідоцтво № 29995.

30. КП „Середовище для обробки даних емпіричних досліджень програмного забезпечення”- Дишлевий О.П. Авторське свідоцтво № 29952.

31. КП „Software Evolution Miner (Аналізатор еволюції програмного забезпечення)”- Нечай О.С. Авторське свідоцтво № 29953.

32. КП „Green Gerbera “- Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Авторське свідоцтво № 30102.

33. КП „Розрахунок вкладу контрольно-корегувальної станції в похибку визначення псевдовідстані “- Куценко О.В. Авторське свідоцтво № 30294.

34. КП „Представлення виразів у польській, зворотній польській нотаціях та у вигляді бінарного дерева”- Артамонов Є.Б. Авторське свідоцтво № 31384.

35. КП „Програмна система обліку Навчальних і Робочих навчальних планів та Навчальних і Робочих навчальних програм дисциплін, які викладаються в НАУ (версія 1.01)”- Артамонов Є.Б., Коновалова І.Ю., Чапкіс А.Б. Авторське свідоцтво № 31385.

36. КП „Реалізація методу максимінної композиції для визначення арифметичних операцій над нечіткими числами”- Корченко О.Г., Щербина В.П., Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 31893.

37. КП „Пошук стаціонарних точок в алгоритмі RSA”- Корченко О.Г., Щербина В.П., Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 31384.

38. КП „Реалізація матричного методу з формуванням вектора для визначення арифметичних операцій над нечіткими числами” – Паціра Є.В., Літош М.С., Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 31895.

39. КП „Тестування з курсу „Обчислювальна техніка та програмне забезпечення”- Краліна Г.С. Авторське свідоцтво № 31896.